11 goede redenen om je baan op te zeggen of ontslag te nemen

De beslissing om te stoppen met je baan is een belangrijk moment in je professionele carrière. Het is heel belangrijk om te kunnen onderscheiden wanneer je een uitdaging in je professionele leven moet doorstaan of wanneer het tijd is om een functie te verlaten.

Ontslag nemen kan het resultaat zijn van verschillende afwegingen, zowel persoonlijk als professioneel. Dit zijn 11 goede redenen om ontslag te nemen.

Je talenten en vaardigheden worden niet genoeg aangesproken

Hoewel een baan die je niet uitdaagt vaak comfortabel voelt is het ook het type baan dat je in sommige gevallen zult moeten verlaten. Zo’n baan kan je groeipotentieel beperken en kan leiden tot verveling, cynisme en frustratie.

Vooral als je al een aantal keer hebt aangegeven dat je andere werkzaamheden wilt doen of meer van je vaardigheden wilt gebruiken zonder resultaat is dit een goede reden om de deur achter je dicht te trekken.

Je werk heeft geen raakvlakken met je passie

Wanneer je gepassioneerd bent over je werk creëert dit een groot gevoel van doelgerichtheid en vervulling. Het resulteert ook vaak in een hogere productiviteit, betere resultaten en soms het gevoel dat je helemaal niet werkt.

Zonder passie kan werk eentonig aanvoelen. Je kan het gevoel hebben dat je je potentieel verspilt door je vaardigheden niet te gebruiken voor iets waar je gepassioneerd over bent.

Natuurlijk is werk soms ook gewoon corvee. Je hoeft niet elke dag opgewonden en gelukkig aan je werk te beginnen. Maar als je je helemaal niet opgeladen voelt over onderdelen van je werk of als je de doelstellingen van je bedrijf niet onderschrijft, overweeg dan om op zoek te gaan naar een andere functie.

Er zijn geen groeikansen meer

Wanneer er geen groeimogelijkheden meer zijn in je organisatie is het meestal tijd om verder te gaan. Vraag je manager formeel wat voor kansen er voor je zijn.

Groeikansen zijn niet beperkt tot promotie. Kansen voor groei kunnen ook komen in de vorm van het werken aan een nieuw project, het leren kennen van een nieuwe tak van het bedrijf, begeleiding door een senior-leider of een talentenprogramma.

Als de organisatie niet openstaat voor enige vorm van groeimogelijkheid is dat een teken dat je moet stoppen met je baan.

Je wordt schromelijk onderbetaald

Je kan een lager salaris accepteren in ruil voor een unieke kans of niet-financiële secundaire arbeidsvoorwaarden, maar wanneer je aanzienlijk ondergecompenseerd wordt op je werk is het tijd om te vertrekken.

Ondercompensatie is vaak een teken van een mismatch tussen wat jij en het bedrijf als jouw waarde en groeipotentieel beschouwen. Die mismatch kan implicaties hebben voor de verantwoordelijkheden die je krijgt toegewezen, wat er van je verwacht wordt, hoe serieus je wordt genomen binnen je bedrijf en je groeikansen.

Als je te lang blijft hangen in een baan die je niet voldoende betaalt kan dat leiden tot frustratie, wrok en een slechte (psychische) gezondheid.

De toekomst van de organisatie is onzeker

Hoewel veel bedrijven cycli van hoogte- en dieptepunten meemaken, moet je als je bedrijf significant ondermaats presteert of legitiem gevaar loopt om te sluiten of failliet te gaan overwegen om te vertrekken.

Het beoordelen van de financiële jaarverslagen van je profit-bedrijf kan inzicht geven in de financiële gezondheid en de potentiële levensduur van het bedrijf. Financiële uitdagingen kunnen ook de toekomst van non-profit-organisaties die afhankelijk zijn van subsidies en overheidsbijdragen om te kunnen opereren in gevaar brengen.

Ontslagen van personeel, vermindering van het aantal klanten, bevriezing van salarissen en sluiting van geselecteerde kantoren zijn indicaties dat de financiële toekomst van je organisatie in het geding kan zijn.

Je waarden zijn niet afgestemd op die van de organisatie

Als je persoonlijke waarden niet zijn afgestemd op je organisatie is dat een teken om weg te gaan. Als je niet op één lijn zit met de bestuurders van je organisatie kan dat resulteren in:

 • verschillende benaderingen van het werk,
 • verschillende prioritering van opdrachten,
 • verschillende methoden voor het managen van medewerkers
 • een verschil van mening over de belangrijkste beleidslijnen en strategieën.

Een andere set waarden hebben dan je bedrijf kan resulteren in een significant conflict. Je zou kunnen overwegen om voor die tijd op zoek te gaan naar een andere baan.

Je integriteit wordt in gevaar gebracht door ethische compromissen

Wanneer je in een situatie verkeert waarin je professionele beslissingen moet maken die niet overeenkomen met je normen en waarden of je integriteit is het tijd om te vertrekken.

Een veelvoorkomend voorbeeld van een ethisch compromis is wanneer werknemers een schadelijk of misleidend klantenbeleid voeren omdat dat meer inkomsten genereert. Een andere mogelijkheid zijn concessies aan veiligheid of zorgvuldigheid ten gunste van meer winst.

Zelfs als het compromis noodzakelijk is om te overleven in je huidige baan, kan het compromitteren van je waarden een negatieve invloed hebben op je vermogen om een nieuwe baan te krijgen. Als je er ’s nachts niet van kan slapen is het tijd om deze baan vaarwel te zeggen. Vertrek op tijd, met je trots en je geweten intact.

Je werkomgeving is ongezond

Een ongezonde werkomgeving heeft gevolgen voor je professionele en persoonlijke geluk en is zeker een teken dat je je baan moet opzeggen. Voorbeelden van een ongezonde werkomgeving zijn:

 • bestraffende en controlerende managers,
 • wantrouwen en oneerlijkheid onder leidinggevenden,
 • publieke beschaming of intimidatie van werknemers
 • ineffectieve communicatie.

Symptomen van een ongezonde werkomgeving zijn:

 • een hoog personeelsverloop,
 • fysieke symptomen die gepaard gaan met een werkdag,
 • werknemers die niet eerlijk uitkomen voor hun mening uit angst voor represailles

Als je in een dergelijke werkomgeving terecht komt, onderzoek dan naar mogelijke copingstrategieën om om te gaan met de situatie terwijl je zo snel mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Je kunt je verantwoordelijkheden niet vervullen

Als je niet in staat bent om je functieverantwoordelijkheden te vervullen moet je overwegen om te stoppen. Het maakt niet uit of dat komt door een lichamelijke ziekte, recente veranderingen in je persoonlijke leven, structurele veranderingen binnen de organisatie of een promotie die je net te ver buiten je talenten heeft gebracht.

Als je een baan houdt terwijl je vermogen om die functie uit te oefenen in het gedrang komt ben je kwetsbaar voor ontslag. Naast onmiddellijke financiële gevolgen kan ontslag ook een negatieve invloed hebben op je vermogen om elders aan de slag te gaan.

Ook als je niet ontslagen wordt is werken in een functie boven of buiten je macht een vreselijke manier van werken. Je voelt je een bedrieger, net niet goed genoeg en je verliest hoogstwaarschijnlijk je passie voor je werk.

Als je poging om je verantwoordelijkheden op werk aan te passen naar je kunnen of coachingtrajecten om meer te leren je niet vooruit brengen, beschouw dit dan als een reden om deze functie te verlaten.

Er zijn aanzienlijk betere mogelijkheden bij een andere organisatie

Zelfs als je een leuke baan hebt, met een positieve werkomgeving en ondersteunende collega’s, is dit een reden om te gaan. Als er aanzienlijk betere mogelijkheden zijn bij andere organisaties in je vakgebied moet je overwegen om van baan te veranderen.

Betere mogelijkheden zijn:

 • betere functiewaardering / hogere salarissen,
 • loopbaanontwikkeling,
 • een breder professioneel netwerk
 • professionele voldoening.

Als een grondig onderzoek van andere bedrijven betere kansen buiten je organisatie aan het licht brengen kun je overwegen van baan te veranderen.

Je hebt een betere balans tussen werk en privéleven nodig

Constant aan het werk zijn is een reden om met je baan te stoppen. Een sterke arbeidsethos is een positieve eigenschap is en overwerk is soms onvermijdelijk, maar een te groot aantal uur per week werken zonder een goede balans tussen werk- en privéleven kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid, je productiviteit en de kwaliteit van je werk.

Als je niet in staat bent om met je manager grenzen te stellen aan je werkuren of meer realistische verwachtingen te schetsen, zoek dan naar een baan met een betere balans tussen werk en privéleven en neem ontslag.