woman peeking over window blinds

Prosopagnosie of gezichtsblindheid

Stel je een wereld voor waarin je het gezicht van je beste vriend, je partner of zelfs je eigen kind niet kunt herkennen. Dit is de realiteit voor mensen met prosopagnosie. Hoewel ze volledig in staat zijn om gezichten te zien en details zoals kleur, vorm en afstand te verwerken, ontbreekt het hen aan het vermogen om gezichten te herkennen en te onderscheiden.

Deze fascinerende aandoening trekt de aandacht van neurologen en psychologen over de hele wereld, omdat het niet alleen een inzicht biedt in de complexiteit van het menselijk brein, maar ook een licht werpt op de essentiële rol die gezichtsherkenning speelt in onze sociale interacties en dagelijkse leven. In dit artikel zullen we dieper ingaan op prosopagnosie, de mogelijke oorzaken ervan, en de invloed die het heeft op de levens van degenen die met deze uitdagende aandoening leven.

Wat is prosopagnosie?

Prosopagnosie, algemeen bekend als gezichtsblindheid, is een neurologische aandoening waarbij een persoon het vermogen mist om gezichten te herkennen. Dit geldt zelfs voor de gezichten van nauwe familieleden en vrienden. Hoewel de persoon met prosopagnosie nog steeds in staat is om gezichten te zien en details zoals de kleur van de ogen of de vorm van de neus op te merken, ontbreekt het vermogen om deze informatie te integreren en de persoon te identificeren.

Prosopagnosie / prosopagnosia (van Grieks prosopon = gezicht en agnosia = onwetendheid) of gezichtsblindheid is de medische term voor mensen die problemen hebben met gezichtsherkenning, waarbij andere aspecten van visuele verwerking en intellectueel functioneren intact zijn. Prosopagnosie is een parapluterm, waardoor er verschillende vormen van problemen zijn die hieronder vallen:

 1. De meest bekende variant omschrijft dat mensen met prosopagnosie meer of minder moeite hebben om een bekend gezicht te herkennen, zoals het gezicht van hun partner, kinderen, familieleden en vrienden. In extreme gevallen herkennen ze ook zichzelf niet in de spiegel.
 2. Een andere variant of een ander facet van prosopagnosie omschrijft mensen die niet in staat zijn om onbekende gezichten van elkaar te onderscheiden. Voor hen ziet iedereen er hetzelfde uit.
 3. Weer een andere variant, of een ernstigere vorm van de voorgaande variant, omschrijft mensen met prosopagnosie als niet in staat om een gezicht te onderscheiden als anders dan een object. Gezichten worden gezien en verwerkt als elk ander voorwerp.

Symptomen en tekenen van prosopagnosie

De symptomen van prosopagnosie kunnen variëren van mild tot ernstig. Iemand met deze aandoening kan bijvoorbeeld moeite hebben met het onderscheiden van gezichten van onbekende mensen, of zelfs het herkennen van het gezicht van een naaste familielid.

Typische symptomen kunnen zijn:

 • Moeilijkheden om gezichten te herkennen die eerder gezien zijn
 • Vertrouwen op andere aanwijzingen zoals stem, kapsel, of kleding om iemand te herkennen
 • Moeite om de leeftijd of het geslacht van een gezicht te beoordelen
 • Problemen met het herinneren van gezichten uit het verleden

Typen: aangeboren en verworven

Er zijn twee hoofdtypen van prosopagnosie: aangeboren en verworven.

 • aangeboren prosopagnosie: Dit type is aanwezig vanaf de geboorte en kan worden waargenomen in de kindertijd. Er is vaak geen duidelijke oorzaak, en het kan voorkomen in families, wat wijst op een genetische link.
 • verworven prosopagnosie: Dit type treedt op na een hersenletsel, zoals een beroerte of trauma. Het is gelokaliseerd in de delen van de hersenen die specifiek betrokken zijn bij de verwerking van gezichten.
Verworven prosopagnosie

Prosopagnosie kan ontstaan na een hersenbeschadiging als gevolg van een hoofdletsel, een beroerte of een neurodegeneratieve aandoening. Personen met dit type prosopagnosie zijn vaak wel in staat om gezichten te herkennen uit het verleden, maar kunnen geen nieuwe gezichten herkennen. Het is onwaarschijnlijk dat mensen met deze vorm van de aandoening hun vermogen om gezichten te herkennen terugkrijgen.

Aangeboren prosopagnosie

Prosopagnosie kan ook aangeboren zijn. Deze mensen worden geboren zonder het vermogen om gezichten te herkennen. Kinderen met gezichtsblindheid realiseren zich vaak niet eens niet dat ze gezichten niet kunnen herkennen zoals anderen dat doen totdat ze veel ouder zijn. Ze compenseren hun gezichtsblindheid automatisch door meer aandacht aan andere kenmerken te besteden.

Ze concentreren zich bijvoorbeeld op kleding, stemgebruik of een optelsom van eigenschappen, zoals haarkleur en -lengte, oogkleur en bril, om mensen te kunnen herkennen. Ook de plek waar ze mensen veel tegenkomen speelt een rol bij deze reconstructie. Als ze mensen tegenkomen in een andere setting, of met andere kleren of een andere haarkleur, zullen ze veel moeite hebben met herkenning.

Aangeboren prosopagnosie wordt niet veroorzaakt door structurele verschillen in de hersenen of hersenbeschadiging. Sommige onderzoekers geloven dat aangeboren prosopagnosie erfelijk is. Een Duits onderzoek uit 2005 vond een genetische basis voor de aandoening na het bestuderen van zeven families die getroffen zijn door prosopagnosie. Dit maakt het waarschijnlijk dat deze vorm van prosopagnosie het gevolg is van een genetische mutatie of deletie.

Aangeboren prosopagnosie en ASS

Aangeboren prosopagnosie komt vaak voor bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Dit onvermogen om gezichten te herkennen kan een onderdeel zijn van wat anderen ervaren als verminderd sociaal gedrag bij mensen met ASS. Het kan ook een onderdeel zijn van hun probleem met nonverbale communicatie en emotieherkenning op gezichten. Ze blijken daarnaast vaak meer moeite te hebben met het compenseren van de herkenning en het reconstrueren van gezichten.

Verschil tussen gezichtsblindheid en andere visuele stoornissen

Prosopagnosie verschilt van andere visuele stoornissen, omdat het specifiek gericht is op de herkenning van gezichten. Mensen met prosopagnosie kunnen nog steeds objecten, kleuren en vormen herkennen en hebben over het algemeen een normale visuele perceptie voor andere objecten.

Oorzaken van prosopagnosie

Niet iedereen is het eens over wat gezichtsblindheid nu precies is:

 • Sommige wetenschappers denken dat het een probleem is met het herkennen van alles, niet alleen gezichten.
 • Anderen denken dat het echt alleen met gezichten te maken heeft.
 • Er kunnen ook verschillende soorten gezichtsblindheid zijn, die elk hun eigen symptomen hebben.

De reden waarom mensen soms gezichtsblind zijn is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel een paar ideeën over:

 • Sommige wetenschappers denken dat het komt door problemen in een specifiek deel van de hersenen, de temporale kwab (de gyrus fusiformis), dat helpt bij het zien en onthouden van gezichten.
 • Als mensen al vanaf hun geboorte gezichtsblind zijn, kan het zijn dat het in hun familie zit en door hun genen komt.

Aangeboren prosopagnosie

Aangeboren prosopagnosie is vaak aanwezig vanaf de geboorte, en de precieze oorzaak is meestal onbekend. Er is echter enig bewijs dat het een genetische component kan hebben, aangezien het soms in families voorkomt.

Verworven prosopagnosie

Verworven prosopagnosie is het resultaat van schade aan specifieke delen van de hersenen die betrokken zijn bij de verwerking van gezichtsinformatie. Dit kan het gevolg zijn van:

 • Beroerte
 • Traumatisch hersenletsel
 • Neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer
 • Herseninfecties

Diagnose van prosopagnosie

De diagnose van prosopagnosie kan complex zijn, omdat de symptomen zo variabel zijn en er geen specifieke test is die de aandoening definitief kan vaststellen. Een diagnose wordt meestal gesteld door een specialist zoals een neuroloog of psycholoog en omvat een combinatie van de volgende methoden:

Medische geschiedenis

Een grondige medische geschiedenis is essentieel om te begrijpen wanneer de symptomen zijn begonnen en hoe ze het dagelijks leven van de patiënt beïnvloeden. Dit kan ook helpen om andere mogelijke oorzaken van de symptomen uit te sluiten.

Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsycholoog kan specifieke tests uitvoeren om het vermogen van de patiënt om gezichten te herkennen te beoordelen. Dit kan het vergelijken van foto’s van bekende en onbekende gezichten omvatten, of het beoordelen van gezichtsemoties.

Beeldvormende onderzoeken

Hoewel dit niet altijd nodig is, kan beeldvorming zoals een MRI of CT-scan nuttig zijn om eventuele hersenbeschadiging te identificeren die prosopagnosie kan veroorzaken.

Screening tools

Er zijn ook enkele screeningtools ontwikkeld die mensen zelf kunnen gebruiken om te bepalen of ze mogelijk gezichtsblind zijn. Deze zijn meestal online beschikbaar en kunnen een nuttige eerste stap zijn in de diagnose.

Diagnose van prosopagnosie vereist een zorgvuldige en uitgebreide beoordeling. Hoewel het een relatief zeldzame aandoening is, zijn de implicaties ervan diepgaand. Vroegtijdige diagnose en begrip van de aandoening kan een belangrijke stap zijn in het aanpassen aan het leven met gezichtsblindheid en het vinden van strategieën om de uitdagingen die het met zich meebrengt te overwinnen.

Invloed van prosopagnosie op sociale interactie

Gezichtsblindheid, of prosopagnosie, kan een grote invloed hebben op hoe mensen met elkaar omgaan en vrienden maken. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Moeite met herkenning

Als je iemand niet aan zijn of haar gezicht kunt herkennen, kan dat heel lastig zijn. Stel je voor dat je een vriend of familielid niet herkent als je hem of haar tegenkomt op straat. Dat kan erg ongemakkelijk zijn, zowel voor jou als voor de persoon die je niet herkent.

Moeilijk om relaties te bouwen

Mensen die gezichtsblind zijn, vinden het soms lastig om nieuwe vrienden te maken. Omdat je gezichten niet goed kunt onthouden, kun je mensen het gevoel geven dat je niet geïnteresseerd bent in hen. Dit kan ervoor zorgen dat anderen minder moeite doen om een vriendschap met je op te bouwen.

Problemen op het werk

Ook op het werk kan gezichtsblindheid problemen geven. Als je collega’s niet kunt herkennen, kun je je ongemakkelijk voelen in vergaderingen of sociale situaties. Dit kan ertoe leiden dat je minder goed kunt samenwerken met anderen.

Invloed op het zelfvertrouwen

Niet in staat zijn om gezichten te herkennen, kan je ook onzeker maken. Je kunt bang zijn dat je iemand beledigt omdat je hem of haar niet herkent, of je kunt je zorgen maken over sociale situaties waarin je nieuwe mensen ontmoet.

Conclusie

Gezichtsblindheid kan het dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden, vooral als het gaat om sociale interacties. Het kan moeilijk zijn om met deze aandoening te leven, maar door het te begrijpen en strategieën te leren om ermee om te gaan, kunnen mensen die gezichtsblind zijn toch bevredigende relaties opbouwen. Het kan ook nuttig zijn om hulp te zoeken bij een professional die ervaring heeft met deze aandoening, om te leren hoe je ermee kunt omgaan in verschillende situaties.

Behandeling van prosopagnosie

Bij het omgaan met gezichtsblindheid of prosopagnosie is er helaas geen genezing. Maar dat betekent niet dat er geen hulp en ondersteuning beschikbaar is. Dit hoofdstuk zal zich richten op verschillende manieren om de symptomen te beheren en de kwaliteit van leven voor mensen met deze aandoening te verbeteren.

Leren omgaan met de symptomen

Een van de belangrijkste stappen in de behandeling van gezichtsblindheid is leren omgaan met de symptomen. Dit kan onder meer het ontwikkelen van strategieën inhouden om mensen te herkennen aan de hand van hun kleding, stem, haarkleur, of andere onderscheidende kenmerken. Ondersteuning van een therapeut die ervaring heeft met de aandoening kan hierbij nuttig zijn.

Gebruik van technologie

In sommige gevallen kan technologie een waardevol hulpmiddel zijn. Er zijn apps en software ontwikkeld die kunnen helpen bij het herkennen van gezichten, en sommige mensen met gezichtsblindheid vinden deze hulpmiddelen nuttig.

Psychologische ondersteuning

Omdat gezichtsblindheid een impact kan hebben op het zelfvertrouwen en de sociale interacties, kan psychologische ondersteuning ook van groot belang zijn. Gesprekstherapie kan helpen bij het aanpakken van gevoelens van angst of depressie die kunnen ontstaan als gevolg van de aandoening.

Sociale ondersteuning

Het kan ook nuttig zijn om steun te zoeken bij vrienden, familie, en ondersteuningsgroepen. Het delen van ervaringen en het leren van anderen die dezelfde uitdagingen hebben, kan erg waardevol zijn.

Aanpassingen op het werk en op school

Afhankelijk van hoe ernstig de symptomen zijn, kunnen aanpassingen op het werk of op school nodig zijn. Dit kan variëren van eenvoudige veranderingen, zoals het hebben van een vaste zitplaats in een vergaderzaal, tot meer ingrijpende aanpassingen.

Conclusie

Er zijn veel strategieën en bronnen beschikbaar die kunnen helpen om de symptomen te beheren. Door samen te werken met zorgverleners, het gebruik van technologie, het zoeken naar psychologische en sociale ondersteuning, en het aanbrengen van aanpassingen in de dagelijkse routine, kunnen mensen met gezichtsblindheid een vol en rijk leven leiden. Het belangrijkste is om de aandoening te begrijpen, te accepteren, en proactief te zijn in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen.

Tenslotte

Prosopagnosie of gezichtsblindheid is een complexe en vaak verkeerd begrepen aandoening. Hoewel het geen levensbedreigende ziekte is, kan het een diepgaande invloed hebben op iemands sociale interacties en dagelijkse leven. De aandoening is niet alleen een uitdaging voor degenen die ermee leven, maar ook voor hun familie en vrienden die mogelijk niet de unieke problemen begrijpen waarmee ze worden geconfronteerd.

Gelukkig zijn er manieren om de symptomen te beheersen en de levenskwaliteit te verbeteren. Van het leren herkennen van mensen aan de hand van unieke kenmerken, het gebruiken van technologie, tot het zoeken naar psychologische en sociale ondersteuning, er zijn veel paden om te verkennen.

Het belangrijkste in de reis om met gezichtsblindheid om te gaan, is een bewuste inspanning om te begrijpen, te accepteren, en proactief te zijn in het vinden van ondersteuning en oplossingen. Met de juiste hulpmiddelen en benadering is het mogelijk om een bevredigend en gelukkig leven te leiden, ondanks de uitdagingen die deze aandoening met zich mee kan brengen.

Bronnen

 • Henke K, Schweinberger SR, Grigo A, Klos T, Sommer W. Specificity of face recognition: Recognition of exemplars of non-face objects in prosopagnosiaCortex. 1999;34:289-96.
 • Harvard University. Tests for “face-blindness” reveal disorder may not be so rare. ScienceDaily.com press release dated 5/31/06.
 • National Institute for Neurological Disorders and Stroke. NINDS Prosopagnosia Information Page.
 • New Scientist.Face blindness runs in families. New Scientist, 26 March 2005.
 • Prosopagnosia Research Centers.(2007).
 • The Atlantic (2013) Living With Face Blindness
 • NINDS Prosopagnosia Information Page. February 14, 2007.
 • Barton JJ, Cherkasova MV, Hefter R, Cox TA, O’Connor M, Manoach DS. “Are Patients With Social Developmental Disorders Prosopagnosic? Perceptual Heterogeneity in the Asperger and Socio-Emotional Processing Disorders.”Brain. 2004 Aug;127(Pt 8):1706-16.
 • McConachie H. “Relation Between Asperger Syndrome and Prosopagnosia.” Dev Med Child Neurol. 1995 Jun;37(6):563-4.

Over de auteur

Scroll naar boven