a woman sits on the end of a dock during daytime staring across a lake

Ketamine tegen depressie

Ketamine, bekend als verdovingsmiddel en als psychedelische drugs, wordt onderzocht als veelbelovend middel tegen ernstige suïcidale depressies. Het lijkt een van de snelst werkende antidepressiva. Soms vermindert het depressieve symptomen of zelfs zelfmoordgedachten al in een paar uur.

De partydrug ketamine is in hoge dosis een narcosemiddel, maar bij lagere dosering kan het binnen enkele uren een depressie helpen opklaren. Daarom staat het middel in de belangstelling als antidepressivum. Helaas kent de stof in hoge dosering veel schadelijke bijwerkingen, waaronder waanbeelden en geheugenschade en is er weinig bekend over de langetermijneffecten van gebruik in lage dosering.

Onderzoek

Ketamine wordt al twintig jaar lang gezien als een veelbelovend middel tegen depressie en suïcidaliteit. Uit tientallen studies met eenmalige minidoses van 30 à 40 milligram blijkt dat ketamine effectiever is tegen suïcidaliteit en depressies dan bestaande antidepressiva. Bij de mensen die er baat bij hebben, werkt het vrijwel meteen.

Een van de eerste studies naar het effect van ketamine op depressie was een kleine studie van The National Institute of Mental Health in 2006. Achttien uitbehandelde depressieve patiënten werden willekeurig geselecteerd om een ​​enkele intraveneuze dosis ketamine of een placebo te ontvangen. Bij 71 procent van degenen die ketamine kregen verbeterden de depressiesymptomen binnen een dag. 29 procent van de patiënten had vrijwel geen symptomen meer. Dertig procent van de patiënten die ketamine kregen voelde zeven dagen later nog steeds het effect van de behandeling.

In augustus 2010 verschenen in de Archives of General Psychiatry de resultaten van een kleine studie onder mensen met een behandelingsresistente bipolaire stoornis.  Binnen 40 minuten voelden negen van de zestien (56 procent) van de deelnemers die ketamine kregen minstens 50 procent vermindering van de depressiesymptomen, en twee van de zestien (13 procent) waren depressievrij. Het effect duurde gemiddeld ongeveer een week.

Dit zijn kleine en kortdurende studies. Om bewijs te leveren zijn er grote studies nodig. Meestal worden die gefinancierd door de farmaceutische industrie, maar dat gebeurt met ketamine niet omdat de stof niet meer te patenteren is. Omdat ketamine al jaren als narcosemiddel voor kan worden geschreven, valt er weinig aan te verdienen.

Toekomst van Ketamine als antidepressivum

In Nederland lopen er, zonder hulp van de industrie, onderzoeken naar de werkzaamheid van ketamine in het UMCG en het AMC. Deze onderzoeken zijn groot en volgens de ‘gouden standaard’ opgezet. Met goede resultaten komt de inzet van ketamine als antidepressivum bij therapieresistente depressieve patiënten dichterbij. Lees meer over de studie naar Ketamine en depressie in het AMC.

Er is een fabrikant bezig met het ontwikkelen van een neusspray op basis van esketamine, een vorm van ketamine. Op de toediening via een spray kan nog patent worden gevraagd. Het middel wordt wereldwijd getest op 1000 patiënten bij wie geen enkele andere therapie aanslaat. Het bedrijf hoopt de spray in 2020 op de markt te brengen.

In mei 2016 verschenen online op Nature de resultaten van een onderzoek naar muizen waaruit bleek dat een afbraakproduct van ketamine, hydroxynorketamine, het depressie-achtig gedrag in muizen verminderde. Deze stof die vrijkomt bij de verwerking van ketamine, een zogenaamde metaboliet, heeft niet de bijwerkingen van verdoving, dissociatie of verslaving als ketamine zelf.

Werking ketamine

Uit een studie van UT Southwestern Medical Center in Nature van juni 2017 blijkt dat ketamine een eiwit blokkeert die verantwoordelijk is voor een reeks normale hersenfuncties. Het blokkeren van de N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptor creëert volgens de onderzoekers de initiële antidepressieve reactie.

Vermoed wordt dat ketamine daarnaast depressieve gevoelens tegengaat door het brein aan te zetten tot het vormen van nieuwe verbindingen. Daardoor wordt de communicatie tussen de zenuwcellen in de hersenen versterkt. Dit is vooral belangrijk in hersengebieden die bij mensen met depressie minder actief zijn, zoals de hippocampus.