wat is reactieve hechtingsstoornis

Reactieve hechtingsstoornis

Over reactieve hechtingsstoornis

Reactieve hechtingsstoornis, soms afgekort als RHS, is een psychische aandoening die zich ontwikkelt zich in de eerste vijf levensjaren. Kinderen die aan deze stoornis lijden, slagen er niet in om zich op een gepaste wijze emotioneel te hechten aan hun ouders of anderen die voor hen zorgen.

Op zoek naar de beste boeken over hechtingsproblemen? Je vindt ze hier op een rij!

De oorzaak kan liggen in verwaarlozing (affectief, emotioneel of onthouden van fysieke basisbehoeften) of mishandeling (geestelijk of lichamelijk), maar kan ook ontstaan als het kind onvoldoende gelegenheid krijgt om emotionele banden te vormen, bijvoorbeeld als het regelmatig andere verzorgers krijgt.

Er is een onderscheid in het geremde (waakzaam, terughoudend) en het ontremde type (gebrek aan onderscheid).

Factoren van buitenaf spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de verstoring in de hechting: een vroeggeboorte, een moeilijke zwangerschap, familieproblemen of onveilige hechtingspatronen van de ouders in hun eigen jeugd zijn hier voorbeelden van.

Lees verder

Geremde type

Emotioneel zijn de relaties korter en oppervlakkiger dan normaal. Het kind gedraagt zich overdreven waakzaam, weigert toenadering van verzorgers, verzet zich tegen troosten en spelen en kan sociaal geïsoleerd raken.

Het kind voelt zich steeds afgewezen en niet gewenst, reageert vaak onvoorspelbaar en gedraagt zich tegenstrijdig; het kind kent een aanhoudende toestand van stress en hulpeloosheid en zal als reactie hierop ernstig verstoorde emoties en gedragingen laten zien.

Ontremde type 

Het kind van het ontremde type maakt weinig onderscheid tussen vertrouwde en onbekende personen. Het kind vertoont aanklampend gedrag en gaat erg vrij en overvriendelijk om met volwassenen. Meestal staat het kind bekend als ‘allemansvriendje’, omdat het geen normale affectie kent en grenzeloos is in het aangaan van relaties en vriendschappen.

Het kind vraagt veel (negatieve) aandacht, gedraagt zich soms onbeleefd, kent geen berouw en zal naar willekeurige volwassenen gaan voor het vervullen van behoeftes. Soms treedt er een overmatig sterke binding op, ook bij relatief onbekenden. Het kind is verminderd gevoelig voor straf of pogingen om het gedrag te corrigeren.

Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat het in een veilige omgeving opgroeit tot een gelukkige volwassene. Maar hoe doe je dat? In dit wijze, verstandige en verfrissende boek staat alles wat er in de opvoeding van een kind écht toe doet.

Gedragskenmerken

Gedragskenmerken- en problemen die worden beschreven zijn o.a:

  • Ongenuanceerde affectie jegens vreemden
  • Weigeren om affectie te tonen naar familieleden
  • Stelen, liegen zonder reden, wreedheid jegens dieren
  • Vernieling van eigendommen
  • Ongepast seksueel gedrag
  • Gebrek aan berouw en sociopathisch gedrag
  • Vermijden van oogcontact

Een milde vorm van een hechtingsstoornis is hechtingsproblematiek (onveilige hechting).

In de openhartige verhalen in dit ebook deelt Sammie hoe een onveilige hechting en emotionele verwaarlozing voor haar voelen, en hoe ze zichzelf steeds beter leert begrijpen. Ze deelt over traumaverwerking, therapiesessies en hoe ze probeert om haar leven (met liefde, vriendschappen, werk en studie) weer op te pakken. Een leven dat niet meer geregeerd wordt door alle onveiligheid uit haar jeugd; een toekomst zonder vroeger.

Lees meer over hechting:

Scroll naar boven