oriëntatie

person with blue and red manicure

abro

Abro verwijst naar een variabiliteit in seksuele, romantische of andere aantrekkingskrachten. Mensen die zich als abro identificeren, ervaren veranderingen in hun seksuele of romantische oriëntatie over tijd. Dit kan betekenen

abro Meer lezen

person with blue and red manicure

ace

Ace’ is een verkorte term voor aseksueel. Dit verwijst naar mensen die weinig tot geen seksuele aantrekkingskracht ervaren naar anderen. Aseksualiteit is een legitieme seksuele oriëntatie en maakt deel uit

ace Meer lezen

drag queen

Drag queen

Wat zijn drag queens? Drag queens zijn meestal mannelijke artiesten die zich in optredens voorzien van een vrouwelijke genderpresentatie, zich kleden in vrouwelijke kleding en vrouwelijke genderstereotypen uitbeelden als onderdeel

Drag queen Meer lezen

jakayla toney cHpsnBrI unsplash

Intersekse

Wat is intersekse? Bij intersekse vertoont een lichaam kenmerken van zowel de mannelijke als vrouwelijke sekse of geslacht, bijvoorbeeld: iemand heeft een niet-volgroeide penis en een baarmoeder. iemand is geboren met een vulva en een vergrote clitoris iemand heeft de

Intersekse Meer lezen

question mark neon signage

Questioning

Wat is questioning? Als je questioning bent zit je in het proces van twijfelen, onderzoeken, leren, of experimenteren wat je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, romantische oriëntatie, of een ander deel van

Questioning Meer lezen

lgbtq+

LGBTQ+

Wat is LGBT? LGBT is een van oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender: Lesbian betekent lesbische vrouw (homoseksuele vrouw),  Gay betekent homoseksuele man (of vrouw),  Bisexual betekent biseksueel persoon en  Transgender betekent transgender persoon. Wat is

LGBTQ+ Meer lezen

woman standing in the middle on red and gray painted wall

Varioriëntatie

Wat is varioriëntatie? Varigeoriënteerd, vario of varior, ook wel crossgeoriënteerd genoemd, verwijst naar iemand wiens seksuele oriëntatie en romantische oriëntatie niet bij elkaar passen, gesplitst, ongerijmd, of gemengd zijn, zoals:

Varioriëntatie Meer lezen

focus photography of Ace of Hearts

Aceflux

Wat is aceflux? Aceflux is een seksuele oriëntatie op het aseksuele spectrum. Het wordt gedefinieerd als iemand wiens seksuele oriëntatie schommelt, maar over het algemeen op het aseksuele spectrum blijft.

Aceflux Meer lezen

Alloseksueel

Wat is alloseksueel? Alloseksueel, ook wel zedseksueel genoemd, is een term die mensen beschrijft die niet op het aseksuele spectrum zitten. Voor alloseksuelen is seksuele aantrekking onvrijwillig en treedt zelfs

Alloseksueel Meer lezen

neptunisch

Neptunisch

Wat is neptunisch of nomascseksueel? Neptunisch of nomascseksueel is de aantrekking tot vrouwen, feminiene non-binaire mensen, en neutrale non-binaire mensen. Het kan ook omschreven worden als aantrekkingskracht tot alle mensen

Neptunisch Meer lezen

man in orange crew neck shirt holding black smartphone

Cishet

Wat is cishet? Cishet, cishetallo, pericishet, of monocishet is een term die door LGBTQ+-mensen gebruikt wordt om mensen aan te duiden die op geen enkele manier en in geen enkele

Cishet Meer lezen

jung, carl

Jung, Carl

Carl Jung was een vroege aanhanger van Sigmund Freud en deelde Freud’s belangstelling voor het onbewuste. Hij was een actief lid van het Weens Psychoanalytisch Genootschap. Toen de Internationale Psychoanalytische

Jung, Carl Meer lezen

women sitting on white sofa watching television

Zucchini

Wat is zucchini? Zucchini is een term die in spreektaal gebruikt wordt om iemands partner in een queerplatonische relatie aan te duiden. Het niveau van verbintenis tussen mensen in een

Zucchini Meer lezen

Saturn and its rings

Saturnisch

Wat is saturnisch? Saturnisch is de aantrekkingskracht tot androgyne non-binaire mensen, waaronder androgynes ambonec mensen, saturniërs, eclipsiërs, galaxiërs, celestariërs, en andere lingender mensen. Men voelt zich niet aangetrokken tot monogender

Saturnisch Meer lezen

woman next to gray wall during daytime

Agender

Wat is agender? Agender, ook wel luchtiger gendern’t genoemd, is een genderidentiteit die zich kenmerkt door volledige genderloosheid, of het ontbreken van gender. Andere veelgebruikte termen zijn genderneutraal, geslachtsneutraal, sekseneutraal

Agender Meer lezen

Scroll naar boven