oriëntatie

neptunisch

Neptunisch

Wat is neptunisch of nomascseksueel? Neptunisch of nomascseksueel is de aantrekking tot vrouwen, feminiene non-binaire mensen, en neutrale non-binaire mensen. Het kan ook omschreven worden als aantrekkingskracht tot alle mensen …

Neptunisch Meer lezen

man in orange crew neck shirt holding black smartphone

Cishet

Wat is cishet? Cishet, cishetallo, pericishet, of monocishet is een term die door LGBTQ+-mensen gebruikt wordt om mensen aan te duiden die op geen enkele manier en in geen enkele …

Cishet Meer lezen

jung, carl

Jung, Carl

Carl Jung was een vroege aanhanger van Sigmund Freud en deelde Freud’s belangstelling voor het onbewuste. Hij was een actief lid van het Weens Psychoanalytisch Genootschap. Toen de Internationale Psychoanalytische …

Jung, Carl Meer lezen

women sitting on white sofa watching television

Zucchini

Wat is zucchini? Zucchini is een term die in spreektaal gebruikt wordt om iemands partner in een queerplatonische relatie aan te duiden. Het niveau van verbintenis tussen mensen in een …

Zucchini Meer lezen

Saturn and its rings

Saturnisch

Wat is saturnisch? Saturnisch is de aantrekkingskracht tot androgyne non-binaire mensen, waaronder androgynes ambonec mensen, saturniërs, eclipsiërs, galaxiërs, celestariërs, en andere lingender mensen. Men voelt zich niet aangetrokken tot monogender …

Saturnisch Meer lezen

woman next to gray wall during daytime

Agender

Wat is agender? Agender, ook wel luchtiger gendern’t genoemd, is een genderidentiteit die zich kenmerkt door volledige genderloosheid, of het ontbreken van gender. Andere veelgebruikte termen zijn genderneutraal, geslachtsneutraal, sekseneutraal …

Agender Meer lezen

Scroll naar top