twaalf dingen die infj’s nodig hebben om gelukkig te zijn

12 dingen die INFJ’s nodig hebben om gelukkig te zijn

De INFJ-persoonlijkheid wordt beschouwd als de zeldzaamste van de 16 Myers-Briggs-persoonlijkheidstypes. Slechts 1 tot 2 procent van de bevolking heeft dit persoonlijkheidstype.

Omdat er niet veel mensen op de wereld zijn zoals zij voelen INFJ’s zich vaak als eeuwige buitenstaanders. En INFJ’s zien de wereld ook op een zeer unieke manier, een manier die de meeste mensen niet kunnen begrijpen of waar ze zich niet toe kunnen verhouden. Als gevolg daarvan voelen veel INFJ’s zich ongelukkig, ontmoedigd en zelfs depressief.

Wat heeft deze unieke persoonlijkheid nodig om gelukkig te zijn?

1: Een doel in hun leven of zingeving

INFJ’s zullen geen genoegen nemen met een oppervlakkig leven. Als ze alleen werken voor het geld zullen ze zich leeg en onrustig voelen. Natuurlijk kunnen ze routinematige taken uitvoeren, maar alleen als ze inzien hoe die passen in het grotere geheel. Om gelukkig te zijn moeten ze werk uitvoeren dat anderen zal helpen en de wereld een betere plek maakt. En de wereld heeft behoefte aan wat INFJ’s te geven hebben. Er is misschien geen ander persoonlijkheidstype dat beter geschikt is om misstanden aan te kaarten of nieuwe mogelijkheden te zien.

2: Een zinvol gesprek

Laat je niet voor de gek houden door hun afstandelijke en rustige houding. INFJ’s willen je innerlijke wereld verkennen om meer te weten te komen over wat je drijft. Ze willen de geheime gedachten horen die je niet durft uit te spreken. Hoe je je echt voelt, niet het standaardantwoord ‘goed’. INFJ’s houden ervan om persoonlijke onderwerpen of grote ideeën onderwerpen te bespreken. Ze houden van om andere mensen te helpen hun gecompliceerde emoties te begrijpen, een ander licht te werpen op waar je je over schaamt en te groeien. En maak je geen zorgen, INFJ’s zullen je kwetsbaarheden nooit tegen je gebruiken. Maar zonder zinvolle interactie zal een INFJ zeker verwelken.

3: Een diepgaand begrip van zichzelf

Van jongs af aan zijn INFJ’s geobsedeerd door het begrijpen van de menselijke natuur. Ze verlangen ernaar om niet alleen anderen op een diepgaand niveau te kennen, maar ook zichzelf. Ze kunnen zich wenden tot reizen, literatuur en kunst om hun zelfkennis te bevorderen. Ze kunnen van de ene naar de andere carrière springen, verschillende identiteiten ‘aanpassen’ of relaties aangaan met mensen die sterk van hen verschillen in de zoektocht naar wie ze zijn. Zonder intieme zelfkennis zullen INFJ’s zich verloren voelen en doelloos zijn.

4: Menselijk contact, niet sociaal contact

INFJ’s behoren tot de meest sociale van de introverte mensen. Soms worden ze zelfs verward met extroverte mensen. Als echte introverte mensen worden ze echter uitgeput door de gevolgen van socialiseren. INFJ’s hebben vooral menselijk contact nodig, wederzijds menselijk begrip. Ze hebben mensen nodig die hun eigen innerlijke wereld kunnen betreden. Mensen die luisteren zonder te oordelen en proberen de wereld te zien vanuit het unieke perspectief van de INFJ. Deze mensen zijn moeilijk te vinden, maar ze zijn absoluut noodzakelijk voor het geluk van de INFJ.

5: Alleentijd

INFJ’s verrassen de mensen in hun leven vaak door zich af en toe terug te trekken. Plotseling is de INFJ weg of afwezig. Ze sluiten zich in zichzelf op. Dit is niet omdat INFJ’s asociaal zijn. Alleentijd is een eerste levensbehoefte voor een INFJ. Het stelt hen in staat om zich te concentreren op hun eigen gedachten en gevoelens. Het geeft hen de tijd om na te denken over hun leven en te verwerken wat ze hebben meegemaakt. Zonder dat voelt de INFJ zich gedraineerd, humeurig en overprikkeld.

6: Structuur

INFJ’s hebben niet zoveel structuur nodig als de SJ-ersoonlijkheidstypes zoals ISFJ’s of ESTJ’s. Maar INFJ’s hebben een zekere mate van routine en ordelijkheid nodig om op hun best te kunnen functioneren. De meesten plannen graag vooruit in plaats van spontaan te zijn, omdat het hen de tijd geeft om zich voor te bereiden. Hun plannen zijn echter vrij losjes en flexibel, omdat ze intuïtief zijn. Ze hebben een weekkalender met een paar dingen ingepland nodig, maar niet dagplanner met de uren ingevuld.

7: Onafhankelijkheid

INFJ’s zijn niet het type om gewoon mee te gaan met de menigte. Hun rustige karakter heeft een ambitieuze, strategische en sterke kern. Het zijn vrijdenkers die niet bang zijn om (rustig) hun eigen weg te gaan. Ze functioneren het best als ze de controle hebben over hun leven, hun omgeving, hun prioriteiten en hun agenda.

8: Een geordende omgeving

INFJ’s hebben de neiging om hun omgeving enigszins georganiseerd te hebben. Ze zijn waarschijnlijk niet het type om hun boekenplanken te alfabetiseren, maar ze hebben wel een plek nodig die rommelvrij is. INFJ’s hebben de neiging om van minimalistische omgevingen te houden, omdat te veel spullen in het zicht hun toch al drukke geesten kunnen overweldigen.

9: Een uitlaatklep voor hun inzichten

INFJ’s zijn oude zielen die de menselijke natuur misschien wel beter begrijpen dan welk ander persoonlijkheidstype dan ook. Soms vragen ze zich af of ze geestelijke gezond zijn omdat ze dingen zien en begrijpen die anderen niet zien. Dankzij hun introverte intuïtie blinken ze uit in het voorspellen van wat mensen zullen doen, en zien ze gemakkelijk verborgen agenda’s of een geladen sfeer, maar ook kansen en mogelijkheden in onverwachte hoeken. Veel INFJ’s kiezen een beroep waarin ze hun inzichten kwijt kunnen zoals schrijven, coachen of zelfstandige creatieve teams begeleiden.

10: Een uitlaatklep voor hun creativiteit

Naast hun inzicht zijn INFJ’s creatieve individuen die de gave van taal bezitten. Met behulp van metaforen en symboliek hebben ze de neiging om uitstekende schrijvers, dichters en muzikanten te zijn. Ze hebben vaak het gevoel dat ze hun diepste ideeën en gevoelens niet kunnen overbrengen en wenden zich daarom tot creatieve expressie.

11: Schoonheid

INFJ’s zijn diep geroerd door schoonheid, of het nu gaat om een meesterlijk vormgegeven omgeving, een adembenemend kunstwerk of muziek dat hun hart raakt. In tegenstelling tot INFP’s, die een meer bohemienachtige levensstijl hebben, verlangen INFJ’s naar mooie, hoogwaardige dingen. Deze focus op materiële dingen lijkt misschien tegenstrijdig met hun spirituele natuur, maar voor hen is schoonheid een kalmerende, inspirerende kracht.

12: Tenminste één persoon die ze snapt

Het is niet gemakkelijk voor andere persoonlijkheidstypes om INFJ’s te begrijpen. INFJ’s zijn complexe mensen met vele lagen. Soms begrijpen ze zichzelf niet eens. Maar INFJ’s hebben ten minste één persoon in hun leven nodig die ze begrijpt, of op zijn minst daar moeite voor doet.

Welke persoonlijkheid heb jij? Doe de 16 personalities test

Lees meer

Lees ook: INFJ (de Advocaat)

Lees ook: 16 persoonlijkheidstypen: de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Scroll naar boven