green red and yellow wall

16 persoonlijkheidstypen: de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Heb je ooit iemand zichzelf horen omschrijven als een INFJ of een ESTP en je afgevraagd waar die rare acroniemen voor staan? Deze mensen beschrijven hun persoonlijkheidstype op basis van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Op basis van de antwoorden op een vragenlijst worden mensen in een van de 16 persoonlijkheidstypes ingedeeld. Het doel van de MBTI is om je in staat te stellen je eigen persoonlijkheid verder te onderzoeken en te begrijpen, inclusief je voorkeur, afkeer, sterke en zwakke punten, mogelijke carrièrevoorkeuren en compatibiliteit met andere mensen.

Geen enkel persoonlijkheidstype is beter dan een ander. Het is geen hulpmiddel om te zoeken naar afwijkingen of problemen, maar een middel om zelfinzicht te krijgen.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Vier verschillende schalen

Extraversie (E) versus Introversie (I)

De extraversie-introversie-schaal werd voor het eerst omschreven door de psychiater en psychoanalyticus Carl Gustav Jung als een manier om te beschrijven hoe mensen reageren op en omgaan met de wereld om hen heen.

  • Extroverte mensen (ook vaak gespeld als extraverte mensen) zijn ‘naar buiten gericht’ en op actie gericht, genieten van frequentere sociale interactie en voelen zich energieker na het doorbrengen van tijd met andere mensen.
  • Introverte mensen zijn ‘naar binnen gekeerd’ en hebben de neiging tot introspectie, genieten van diepe en betekenisvolle sociale interacties en voelen zich energieker na een tijdje alleen doorgebracht te hebben.

Observatie (S van Sensing) versus Intuïtie (N van iNtuition)

Op deze schaal wordt gekeken naar hoe mensen informatie uit de wereld om hen heen verzamelen.

  • Mensen die de voorkeur geven aan observatie hebben de neiging om veel aandacht te besteden aan de realiteit, vooral aan wat ze kunnen leren van hun eigen zintuigen. Ze concentreren zich op feiten en details en vinden het leuk om praktijkervaring op te doen.
  • Mensen die de voorkeur geven aan intuïtie besteden meer aandacht aan zaken als patronen en indrukken. Ze vinden het leuk om na te denken over mogelijkheden, zich de toekomst voor te stellen en abstracte theorieën uit te werken.

Denken (T van Thinking) versus Voelen (F van Feeling)

Deze schaal richt zich op hoe mensen beslissen op basis van de informatie die ze hebben verzameld uit hun sensorische of intuïtieve functies.

  • Mensen die liever denken leggen meer nadruk op feiten en objectieve gegevens. Ze hebben de neiging om consistent, logisch en onpersoonlijk te zijn bij het afwegen van een beslissing.
  • Mensen die de voorkeur geven aan voelen overwegen vaker mensen en emoties voor ze tot een conclusie komen.

Beoordelen (J van Judging) versus Waarnemen (P van Perceiving)

Deze schaal bekijkt de manier waarop mensen met de buitenwereld omgaan.

  • Mensen die liever beoordelen geven de voorkeur aan structuur, planning en stevige beslissingen.
  • Mensen die neigen naar waarnemen zijn spontaner, chaotischer en flexibeler.

Welke gedragsstijl is de jouwe? Drijf je collega je tot waanzin met zijn overdreven liefde voor details? Botst het gematigde karakter van je geliefde met je eigen enthousiasme? Sommige mensen beweren dat zij omringd worden door idioten. Lees verder

De 16 persoonlijkheden

Uit deze vier schalen komen de volgende 16 mogelijke combinaties, die een persoonlijkheid omschrijven. Voor het gemak van de omschrijving noemen we de persoonlijkheden ‘hij’, maar ook het voornaamwoord ‘zij’ of ‘hen‘ is natuurlijk van toepassing.

Lees ook: alle 16 persoonlijkheden uitgewerkt

ISTJ – Logisticus

De logisticus is praktisch en toegewijd. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn betrouwbaarheid en hard werken. Hij is goed in het creëren en onderhouden van een veilige en stabiele omgeving voor zichzelf en zijn geliefden en is de hoeksteen van het gezin. Een logisticus staat bekend om zijn inzet. De logisticus komt waarschijnlijk het meest voor, onder ongeveer 13% van de bevolking. 

Lees meer over de logisticus

ISTP – Virtuoos

De virtuoos is moedig en praktisch. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn technische beheersing en bereidheid om te improviseren. Hij is goed in het vinden van unieke oplossingen voor schijnbaar onmogelijke uitdagingen. Een virtuoos staat bekend om zijn wens om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. De virtuoos verkent ideeën door middel van het creëren, het oplossen van problemen, met vallen en opstaan en uit eerste hand. 

Lees meer over de virtuoos

ISFJ – Verdediger

De verdediger is praktisch en toegewijd. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn betrouwbaarheid en onbaatzuchtigheid. Hij is goed in creëren en onderhouden van een veilige en stabiele omgeving voor zichzelf en zijn geliefden. Een verdediger combineert tradities met altruïsme, en is actief in beroepen met een gevoel voor historie, zoals geneeskunde, academici en charitatief maatschappelijk werk.

Lees meer over de verdediger

ISFP – Avonturier

De avonturier is kleurrijk en charmant. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn vriendelijkheid en artistieke vaardigheden. Hij is goed in spannende nieuwe dingen om te verkennen en te ervaren. Een avonturier staat bekend om zijn creativiteit en een nuchtere houding. Avonturiers leven voor het vinden van manieren om hun passies te ontdekken. 

Lees meer over de avonturier

INFJ – Advocaat

De advocaat is gepassioneerd en mysterieus. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn verbeelding en empathie. De advocaat is iemand die zijn integriteit en diepgewortelde principes koestert. In tegenstelling tot veel andere idealistische types is de advocaat ook in staat om die idealen om te zetten in plannen en uit te voeren. Deze persoonlijkheid is zeldzaam en maakt minder dan 1% van de bevolking uit. 

Lees meer over de advocaat

Lees ook wat maakt de INFJ gelukkig?

INFP – Bemiddelaar

De bemiddelaar is poëtisch en goedhartig. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn vermogen obstakels te overwinnen met zijn onbaatzuchtigheid en levendige verbeelding. Hij is goed het opvrolijken van de mensen om hem heen. Een bemiddelaar staat bekend om zijn creativiteit. Hoewel ze als kalm, gereserveerd, of zelfs verlegen kunnen worden gezien, hebben Bemiddelaars een innerlijke vlam en passie die echt kan schitteren. Bemiddelaars beslaan slechts 4% van de bevolking.

Lees meer over de bemiddelaar

INTJ – Architect

Een architect heeft een krachtig intellect en is een strategisch denker. Hij kan obstakels die voor de meesten te groot zijn overwinnen of uit de weg gaan. Zijn vele eigenaardigheden leiden soms tot misverstanden. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn fantasierijk en toch snelle beslissers, ambitieus en toch gesteld op hun privacy, nieuwsgierig naar alles en toch gefocust.

Lees meer over de architect

INTP – Logicus

De logicus heeft een krachtig intellect en een levendige verbeelding. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn niet geïnteresseerd in de praktische, dagelijkse activiteiten en beheer van wat er al is. De logicus is een filosoof en is verantwoordelijk voor vele wetenschappelijke ontdekkingen in de geschiedenis. Ze hebben een omgeving nodig waarin hun creatieve genialiteit en potentieel tot bloei kan komen. Het persoonlijkheidstype logicus is vrij zeldzaam en beslaat slechts 3% van de bevolking.

Lees meer over de logicus

ESTP – Ondernemer

De ondernemer is charmant, aantrekkelijk en actiegericht. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn vermogen om te improviseren en zich volledig te richten op het heden. Hij is goed in het vinden van spannende nieuwe dingen om te verkennen en te ervaren. Zijn kernwoorden zijn creativiteit en nuchtere houding. Ondernemers handelen eerst en corrigeren fouten later.

Lees meer over de ondernemer

ESTJ – Leidinggevende

De leidinggevende is praktisch en wilskrachtig. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn betrouwbaarheid en administratieve vaardigheden. De leidinggevende werkt hard om iedereen samen te brengen voor het vieren van lokale evenementen, of ter verdediging van de traditionele normen en waarden die families en gemeenschappen bij elkaar houden.

Lees meer over de leidinggevende

ESFP – Entertainer

De entertainer is charmant, aantrekkelijk en houdt van schoonheid en kwaliteit. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn vermogen om te improviseren en zich volledig te richten op het heden. Een entertainer is geweldig in het vinden van spannende nieuwe dingen om te verkennen en te ervaren. Een entertainer ziet de hele wereld als zijn podium. Hij geniet van aandacht en wil overal een feestje van maken. 

Lees meer over de entertainer

ESFJ – Consul

Een consul is praktisch, zorgzaam en de populairste van de klas. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn sociale en administratieve vaardigheden. Ze zetten de toon, staan in het middelpunt van de belangstelling en leiden hun teams naar de overwinning. Een consul is een loyale en toegewijde partner of ouder. Een consul is altruïstisch, maar baseert zijn morele kompas op gevestigde tradities en wetten, het naleven van gezag en regels. Ze maken 12% van de bevolking uit.

Lees meer over de consul

ENFP – Campagnevoerder

Een campagnevoerder is creatief en charismatisch. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn idealisme en enthousiasme. Hij is goed in het omgaan met onverwachte uitdagingen en het oplichten van het leven van de mensen om hen heen. Een campagnevoerder haalt zijn eigenwaarde uit zijn vermogen met originele oplossingen te komen, en moet de vrijheid hebben om innovatief te zijn. Charmant, onafhankelijk, energiek en barmhartig maken ze 7% van de bevolking uit. 

Lees meer over de campagnevoerder

ENFJ – Protagonist

Een protagonist is inspirerend, charismatisch en een geboren leider. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn authenticiteit, zorg en altruïsme. Een protagonist is extreem zorgzaam en goed van vertrouwen. Niets maakt ze gelukkiger met een aanstekelijk enthousiasme de leiding te nemen, hun teams te verenigen en te motiveren.

Lees meer over de protagonist

ENTP – Debater

De debater heeft een krachtig intellect en levendige verbeelding. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn out-of-the-box-denken. Debaters houden ervan om te brainstormen en groot te denken, maar zullen de daadwerkelijke uitvoering koste wat het kost willen vermijden. Debaters zijn voortdurend op zoek naar meer kennis, en ze spelen daarbij vaak advocaat van de duivel, de underdog om een idee vanuit iedere hoek zowel aan te vallen als te verdedigen. Debaters maken slechts 3% van de bevolking uit.

Lees meer over de debater

ENTJ – Bevelhebber

Een bevelhebber heeft een krachtig intellect en is een strategisch denker. Dit persoonlijkheidstype is een geboren leider door zijn charisma, vertrouwen en gezag. Zijn vermogen om strategisch te denken en zijn langetermijnfocus tijdens het met vastberadenheid en precisie uitvoeren van elke stap van zijn plan maakt hem een krachtige, zakelijke leider. Hij kan zijn team motiveren om spectaculaire resultaten te bereiken.

Lees meer over de bevelhebber

Conclusie

De Myers-Briggs Type Indicator kan veel inzicht geven in je persoonlijkheid, wat waarschijnlijk de reden is dat het instrument zo enorm populair is geworden. Zelfs zonder de formele vragenlijst in te vullen herken je waarschijnlijk meteen al je persoonlijkheid.

Ben je benieuwd naar je Myers-Briggs-profiel? Doe de test op 16 personalities

Lees ook: alle 16 persoonlijkheden uitgewerkt

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar boven