advocaat (infj)

Advocaat (INFJ)

Heb je een innerlijke drang om zinvolle verandering in de wereld te bewerkstelligen? Ben je gevoelig, intuïtief en vaak bezig met het zoeken naar dieper inzicht in mensen en ideeën? Dan is het goed mogelijk dat je een Advocaat of Raadgever (INFJ) bent, een van de persoonlijkheidstypen uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een INFJ-persoonlijkheid zijn creatief, zachtaardig en zorgzaam. INFJ’s zijn meestal terughoudend, maar zeer gevoelig voor hoe anderen zich voelen. Ze zijn idealistisch, met hoge morele normen en een sterke focus op de toekomst. INFJ’s houden ervan om over diepe onderwerpen na te denken en de zin van het leven te overwegen. Het INFJ-type is één van de zeldzaamste persoonlijkheidstypen.

Wat de INFJ’s onderscheidt is hun vermogen om hun idealisme in daden om te zetten. Het zijn geen dagdromers of filosofen die alleen maar denken aan het veranderen van de wereld, ze zijn in staat om hun waarden te gebruiken om een positieve en blijvende verandering teweeg te brengen.

In dit artikel verkennen we de ingewikkelde en vaak paradoxale wereld van de INFJ-persoonlijkheid. We bespreken hun belangrijkste kenmerken, de carrières waarin ze het meest geneigd zijn om te excelleren, en hoe ze zich gedragen in relaties. Hiermee hopen we zowel INFJ’s als de mensen in hun leven een duidelijker beeld te geven van hun motivaties, sterke punten en potentiële uitdagingen.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het INFJ-persoonlijkheidstype

INFJ staat voor introversie, intuïtie, voelen, beoordelen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Introverte Intuïtie

INFJ’s richten zich sterk op hun interne inzichten. Als ze eenmaal een intuïtie over iets hebben gevormd, hebben ze de neiging om er heel strak aan vast te houden, vaak tot het punt dat ze alleen staan in hun focus. Hierdoor worden ze soms gezien als koppig en onverzettelijk.

Secundair: Extravert voelen

INFJ’s zijn zeer bewust van wat andere mensen voelen, maar het betekent dat ze zich soms minder bewust zijn van hun eigen emoties. Om deze reden hebben INFJ’s soms moeite om nee te zeggen tegen de verzoeken van anderen. Ze zijn zo afgestemd op wat andere mensen voelen dat ze bang zijn om anderen teleur te stellen of hun gevoelens te kwetsen.

Teriair: Introvert denken

INFJ’s nemen beslissingen op basis van ideeën en theorieën die zij vormen op basis van hun eigen inzichten. INFJ’s vertrouwen in de buurt van andere mensen op hun introverte intuïtie en extroverte gevoel bij het nemen van beslissingen. Wanneer ze alleen zijn vertrouwen mensen met dit persoonlijkheidstype meer op hun introverte denken. In stressvolle situaties nemen INFJ’s beslissingen op basis van emotie, vooral als ze daarmee andere mensen behagen. In minder stressvolle situaties vertrouwen INFJ’s meer op hun intuïtie.

Ondergeschikt: Extravert observeren

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de INFJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Dit aspect helpt INFJ’s om aandacht te besteden aan de wereld om hen heen, zich bewust te blijven van hun omgeving, te leven in het nu in plaats van zich zorgen te maken over de toekomst en om fysieke activiteiten zoals wandelen en dansen te waarderen.

Belangrijkste kenmerken van een INFJ

 • Met hun sterke gevoel voor intuïtie en emotioneel begrip kunnen INFJ’s zachtmoedig en empathisch zijn. Dit betekent echter niet dat je ze makkelijk kunt overrulen. Ze hebben diepe overtuigingen en een vermogen om daadkrachtig te handelen om te krijgen wat ze willen.
 • Hoewel ze van nature introvert zijn kunnen mensen met dit persoonlijkheidstype sterke, betekenisvolle verbindingen met andere mensen vormen. Ze vinden het leuk om anderen te helpen, maar ze hebben ook tijd en ruimte nodig om op te laden.
 • INFJ’s worden gekenmerkt door idealisme maar dit betekent niet dat ze de wereld zien door een roze bril. Ze begrijpen de wereld, zowel de goede als het slechte kanten, en hopen deze beter te kunnen maken.
 • INFJ’s leggen bij het nemen van beslissingen meer nadruk op persoonlijke zorgen dan op objectieve feiten. Ze houden er ook van om controle uit te oefenen door vooruit te plannen, te organiseren en beslissingen te nemen.

Sterke punten

 • Gevoelig voor de behoeften van anderen
 • Gereserveerd
 • Zeer creatief en artistiek
 • Gericht op de toekomst
 • Waarden: sterke diepe relaties
 • Vindt het leuk om na te denken over de zin van het leven
 • Idealistisch

Zwakke punten

 • Kan overdreven gevoelig zijn
 • Soms moeilijk te leren kennen
 • Kan te hoge verwachtingen hebben
 • Koppig
 • Houdt niet van confrontaties

Carrière of loopbaan van een INFJ

INFJ’s doen het goed in carrières waarin ze hun creativiteit kunnen uiten. Omdat mensen met een INFJ-persoonlijkheid zulke diepgewortelde overtuigingen en waarden hebben, doen ze het ook bijzonder goed in banen die deze principes ondersteunen. Het beste kunnen INFJ’s een baan zoeken die hun behoefte aan creativiteit combineert met betekenisvolle veranderingen in de wereld.

INFJ’s blinken uit in school en op de werkvloer. Ze kunnen perfectionistisch zijn en doen vaak veel moeite voor hun werk. Collega’s zien INFJ’s als hardwerkend, positief en makkelijk in de omgang. Omdat ze introvert zijn trekken ze zich soms terug om zich op te laden.

In leidinggevende functies hebben INFJ’s soms moeite om gezag uit te oefenen. Ze zijn gevoelige leiders die goed zijn in mensen zich gewaardeerd te laten voelen op de werkvloer. Banen die veel routine of het naleven van strenge regels vereisen kunnen moeilijk zijn voor INFJ’s.

Voorbeelden van banen voor INFJ’s zijn:

 • Kunstenaar
 • Acteur
 • Ondernemer
 • Religieus werker
 • Muzikant
 • Bibliothecaris
 • Advocaat
 • Psycholoog
 • Schrijver
 • Leraar
 • Fotograaf

Persoonlijke relaties van een INFJ

INFJ’s hebben een talent voor taal en zijn meestal vrij goed in het uitdrukken van zichzelf. Ze hebben een levendige fantasie maar ze aarzelen om dit met anderen te delen, behalve misschien met degenen die het dichtst bij hen staan. Hoewel ze stil en gevoelig zijn kunnen ze ook goede leiders zijn. Zelfs als ze geen openlijke leiderschapsrol op zich nemen gedragen ze zich vaak als stille beïnvloeders achter de schermen.

INFJ’s worden gedreven door hun sterke waarden en zoeken naar betekenis op alle gebieden van hun leven, inclusief relaties en werk. Mensen met een dergelijke persoonlijkheid worden vaak beschreven als diepgaand en complex. Ze hebben misschien geen grote kennissenkring, maar hun hechte vriendschappen zijn erg intiem en langdurig.

INFJ’s zijn geïnteresseerd in het helpen van anderen en de wereld een betere plek maken. Ze zijn uitstekende luisteraars en goed in interactie met mensen die emotioneel dicht bij ze staan. Hoewel ze zich sterk bekommeren om anderen zijn INFJ’s vaak erg introvert en zijn ze alleen bereid om hun ware zelf te delen met een heel selecte groep. Als ze zich in een sociale situatie hebben bevonden hebben INFJ’s tijd nodig om weer op te laden.

Tips voor omgang met INFJ’s

INFJ-vriend

Omdat ze zo gereserveerd zijn kan het moeilijk zijn om INFJ’s te leren kennen. Ze hechten veel waarde aan nauwe, diepe relaties en kunnen gemakkelijk gekwetst worden, hoewel ze deze gevoelens vaak voor anderen verbergen. Interactie met een INFJ houdt in dat je hun behoefte om zich terug te trekken en op te laden moet begrijpen en ondersteunen. Mensen met dit persoonlijkheidstype voelen zich soms onbegrepen. Je kunt een goede vriend zijn door de tijd te nemen om hun perspectief te begrijpen en hun sterke punten te waarderen.

INFJ-ouder

Omdat INFJ’s zo bedreven zijn in het begrijpen van gevoelens hebben ze de neiging om heel dicht bij hun kinderen te staan. Ze hebben hoge normen en kunnen zeer hoge verwachtingen van hun kinderen hebben. Ze moedigen hun kinderen aan vriendelijk, zorgzaam en medelevend te zijn, om hun interesses en talenten na te streven en om hun potentie volledig te realiseren.

INFJ-partner

INFJ’s hebben een aangeboren vermogen om de gevoelens van andere mensen te begrijpen en genieten van nauwe, intieme relaties. Ze floreren in romantische relaties met mensen die hun kernwaarden delen. Als partner is het belangrijk om de steun en emotionele intimiteit te bieden waar een INFJ naar hunkert. Oprechtheid, eerlijkheid en authenticiteit zijn eigenschappen die de INFJ waardeert in zijn of haar partner.

Lees ook: 12 dingen die INFJ’s nodig hebben om gelukkig te worden

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Intrinsieke motivatie: INFJ’s zijn vaak diep gemotiveerd door persoonlijke waarden, niet door externe beloningen.
 • Conflictvermijding: Ze hebben een natuurlijke neiging om conflicten op het werk te vermijden en streven naar harmonie.
 • Diepgaande discussies: Ze houden van zinvolle gesprekken en hebben een hekel aan oppervlakkige smalltalk.
 • Strategisch inzicht: Ze zijn vaak goed in het begrijpen van complexe situaties en kunnen ver vooruit denken.
 • Mensenkennis: Ze hebben een scherp inzicht in de emoties en motieven van anderen, wat hen waardevol maakt in teamsettings.

Sociale situaties

 • Selectief in vriendschappen: INFJ’s kiezen hun vrienden zorgvuldig uit en investeren veel in deze relaties.
 • Empathisch: Ze zijn zeer empathisch en kunnen zich gemakkelijk in de schoenen van anderen plaatsen.
 • Bedachtzaam: In sociale situaties zijn ze vaak meer observerend dan deelnemend.
 • Privacy: Ze zijn privé van aard en delen persoonlijke informatie selectief.
 • Intense gesprekken: Ze houden van diepgaande en betekenisvolle gesprekken, en vermijden liever oppervlakkige interacties.

Dagelijks leven

 • Zelfreflectie: INFJ’s spenderen veel tijd aan nadenken en zelfreflectie.
 • Georganiseerd: Ze houden hun leefruimte graag netjes en georganiseerd.
 • Levenslang leren: Ze hebben een niet-aflatende dorst naar kennis en zelfverbetering.
 • Zorg voor anderen: Net als in het werk en sociale situaties, zetten INFJ’s zich in voor het welzijn van anderen in hun dagelijks leven.
 • Rituelen: Ze waarderen persoonlijke rituelen die hen helpen te focussen en te reflecteren.

Verschil INFJ-A of INFJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar boven