man embracing woman in front of gray wall

3 essentiële factoren in gezonde relaties

Er zijn drie belangrijke factoren in gezonde relaties volgens Sue Johnson, klinisch psycholoog en ontwikkelaar van emotiegerichte therapie (EFT).

Wanneer relaties niet veilig voelen en partners zich emotioneel van elkaar verwijderd voelen kunnen ze letterlijk overal ruzie over maken, maar de inhoud is niet waar de ruzie over gaat. Het gaat niet echt over de afwas, de vuilnis, of geld. Waar ze echt ruzie over maken is de kernvraag: “Ben je er voor mij?”

Wat stellen en relatietherapeuten maar al te vaak over het hoofd zien is dat de meeste ruzies protesten zijn over emotionele disconnectie. Onder al het leed vragen de partners elkaar: Kan ik op je rekenen, kan je me steunen? Ben je er voor mij?

Sue Johnson, Houd me vast

Ben je er voor mij?

Er zijn drie factoren die aanwezig moeten zijn om de kernvraag “Ben je er voor mij” met “ja” te kunnen beantwoorden: toegankelijkheid, reactievermogen en emotionele betrokkenheid.

Toegankelijkheid (accessibility)

Het eerste belangrijke ingrediënt in gezonde relaties is beschikbaarheid of toegankelijkheid. Je moet het gevoel hebben dat je partner toegankelijk is. Om de toegankelijkheid in je relatie te vergroten moet je checken of je partner je misschien probeert te bereiken. Dat kan moeilijk te zien zijn, in ruzie kan je partner je ook proberen te bereiken met verwijten. Probeer daar open voor te staan.

Het is ook belangrijk om beschikbaar te zijn om gewoon te luisteren. Soms willen mensen gewoon gehoord worden door hun partners, en verlangen ze naar empathie, maar krijgen ze in plaats daarvan een ongewenste oplossing. Je kunt je toegankelijkheid vergroten door te luisteren naar wat je partner zegt (of schreeuwt) en te valideren hoe je partner zich voelt. Het voelt altijd goed om gevalideerd te worden.

Reactievermogen (responsivenesss)

Het tweede belangrijke ingrediënt in gezonde relaties is reactievermogen. Als je partner naar je toe komt, reageer dan. Als je op dit moment niet beschikbaar bent omdat je iets anders doet, laat dat je partner weten en stel hem of haar gerust dat zijn of haar zorgen belangrijk voor je zijn. Kom hier op een later moment op terug om deze zorgen te bespreken en die toezegging daadwerkelijk op te volgen. Als partners elkaar buitensluiten en niet meer op elkaar reageren stellen ze hun relatie open voor allerlei problemen. Blijf zelfs in een moeilijke periode verbonden met elkaar door op elkaar te reageren.

Emotionele betrokkenheid (emotional engagement)

Het derde belangrijke ingrediënt in gezonde relaties is emotionele betrokkenheid. Johnson stelt dat liefde boven alles een emotionele band is, en onderzoek in de neurowetenschappen, psychologie en biologie lijkt deze bewering te ondersteunen. Het is daarom cruciaal voor partners om emotioneel bij elkaar betrokken te zijn. Het is niet alleen belangrijk de emotionele ervaring van je partner te willen verbeteren en er nieuwsgierig naar te zijn, maar je moet hen ook expliciet laten weten dat je je betrokken voelt bij deze emotionele ervaring. Hoe meer je op elkaars emoties bent ingetuned, hoe sterker je liefdesband is.

Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Die hulp komt van dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couple Therapy. In Houd me vast maakt Sue Johnson de lezer deelgenoot van haar baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van hechte en veilige relaties. 

Conclusie

De volgende keer dat je in een van die vreselijke relatieruzies terecht komt, probeer stil te staan, haal diep adem en vraag jezelf af waar je écht ruzie over maakt. De kans is namelijk groot dat jullie allebei proberen te achterhalen of jullie er voor elkaar zijn en hoeveel jullie er echt toe doen voor elkaar.

Vergroot je toegankelijkheid, je reactievermogen en je emotionele betrokkenheid, en de ruzies zullen makkelijker worden. Want dan zullen ze echt alleen nog maar gaan over de afwas, het afval en natuurlijk het geld.

Lees ook: Emotiegerichte therapie (EFT) als relatietherapie

Leer meer over EFT als relatietherapie:

Over de auteur

Scroll naar boven