brown wooden cross on brown wooden dock during daytime

Anchoring bias: het belang van een eerste inschatting

Anchoring bias, referentie-effect of verankeringseffect betekent dat je overmatig wordt beïnvloed door het eerste stukje informatie dat je krijgt. Zo wordt bijvoorbeeld het eerste getal dat tijdens een prijsonderhandeling wordt genoemd het ankerpunt waar alle verdere onderhandelingen op gebaseerd zijn.

Denkfout:
De eerste inschatting is het juiste referentiekader

Lees meer over denkfouten in cognitieve bias

Deze lastige kleine cognitieve vooringenomenheid heeft niet alleen invloed op salaris- of prijsonderhandelingen. Artsen of psychologen kunnen ook vatbaar zijn voor verankering bij de diagnose van patiënten. De eerste indruk van de arts of de psycholoog van jou creëert dan een ankerpunt dat soms ten onrechte alle volgende diagnostische beoordelingen beïnvloedt.

Als je een nieuwe arts of psycholoog ziet die je vraagt om je hele ziektegeschiedenis te vertellen, ook al staat dat in je dossier, dan is dit de reden. Het is mogelijk dat deze arts of psycholoog hierdoor een vitaal stuk informatie ontdekt dat eerder over het hoofd werd gezien door anchoring bias.

Over de auteur

Scroll naar boven