man sitting near basket

Aroacegender

Inhoud van dit artikel:

Wat is aroacegender?

Aroacegender of acearogender is een gender dat verbonden is met of sterk beïnvloed wordt door iemand die aroace of aromantisch/aro-spec en aseksueel/ace-spec is. Het is een combinatie van arogender en acegender.

Aroacegender kan een op zichzelf staande genderidentiteit zijn of het kan gebruikt worden in combinatie met een ander gender om aan te tonen dat iemands ervaring van dat gender sterk beïnvloed wordt door iemands aroaceidentiteit. Iemand zou bijvoorbeeld een aroacegender demiboy kunnen zijn.

Iemands gender kan op vele manieren worden beïnvloed door iemands aromantisme en aseksualiteit. Iemand kan bijvoorbeeld een bepaald gender zijn, maar zich niet volledig verbonden voelen met dat gender vanwege de amatonormatieve verwachtingen die de maatschappij heeft van dat gender. Of iemands ervaringen als dat gender worden sterk beïnvloed door zijn aroace-identiteit.

Let op: Niet te verwarren met aroace agender

Vlag

aroacegender

Over de auteur

Scroll naar boven