silhouette of person standing on railing

Aromantisch

Wat betekent aromantisch zijn?

Daten en relaties aangaan worden vaak als universele menselijke levensdoelen gezien. Maar niet iedereen heeft het verlangen naar een romantische relatie. Iemand die aromantisch is ervaart geen romantische aantrekkingskracht of belangstelling voor romantische relaties.

De definitie van romantische aantrekkingskracht kan variëren per persoon, maar verwijst meestal naar een verlangen om emotioneel contact en interactie met een partner te hebben. Romantische liefde gaat vaak gepaard met gevoelens van hartstocht, een intens verlangen naar nabijheid, en emotionele intimiteit. In de beginfase van een relatie kan romantische liefde sterk zijn, soms zo sterk dat ze overweldigend of afleidend is. Na verloop van tijd bezinken deze gevoelens in liefde.

Voor niet-aromantische mensen (alloromantici) is deze romantische aantrekkingskracht onvrijwillig en treedt zelfs op wanneer iemand de andere persoon niet kent, hoewel men er misschien niet naar handelt. Mensen die aromantisch zijn, voelen zich echter niet zo en hebben ook geen verlangen om zich zo te voelen. Ze hebben geen aangeboren verlangen om een romantische relatie te hebben.

Iemand die aromantisch is wordt ook wel aro, aromant of aromanticus genoemd. Aromantisch zijn is een romantische oriëntatie.

Wat is het aromantische spectrum?

Aromantisch kan ook gebruikt worden als een overkoepelende term, verwijzend naar iedereen in het aromantische spectrum. Mensen op het aromantische spectrum worden ook wel aro-spec genoemd.

Andere identiteiten op het aromantische spectrum zijn onder andere:

 • Grijs-(a)romantisch: iemand die ergens in het midden valt tussen aromantisch en romantisch. Kan romantische gevoelens ervaren, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.
 • Demiromantisch: Iemand die pas romantische gevoelens bij een andere persoon ervaart nadat ze een emotionele band hebben gevormd.
 • Recipromantisch: Iemand die alleen een romantische aantrekking ervaart als ze weten dat de ander dat ook voelt.
 • Lithromantisch of akoiromantisch: Iemand die romantische gevoelens kan hebben voor andere mensen, maar niet wensen dat die gevoelens wederzijds zijn. Als die gevoelens wederkerig zijn, vervaagt de aantrekkingskracht.

Aro-spec mensen kunnen elke seksuele oriëntatie hebben, inclusief aseksueel. Samen met aces vormen ze het a-spec.

Ben ik aromantisch?

Iedere ervaring is uniek, dus ook de gevoelens over romantiek en relaties kunnen bij aromantische mensen sterk verschillen. Verschillende mensen kunnen verschillende verlangens en verwachtingen hebben voor lichamelijke en emotionele intimiteit. Er is geen gestandaardiseerde definitie van wat romantiek is. Enkele tekenen dat je aromantisch zou kunnen zijn zijn:

 • Je ervaart geen romantische aantrekkingskracht.
 • Je ervaart geen verliefdheid op iemand anders.
 • Je hebt er moeite mee om je in te leven in romantische verhalen.
 • Je hebt geen romantische relatie nodig om je compleet of vervuld te voelen.

Kunnen aromantische mensen liefde voelen?

Aromantisch zijn wil niet zeggen dat je geen liefde voelt of ervaart. Je kunt sterke gevoelens van liefde voor familie en vrienden ervaren. Het is een veel voorkomende misvatting dat alle aromantici geen emoties hebben, niet in staat zijn om sociale banden aan te gaan, en liefdeloos zijn.

Kunnen aromantische mensen romantiek hebben?

Romantische neigingen bij aromantische mensen kunnen variëren. Sommige aromantici kunnen toch een romantische relatie hebben of nastreven, ondanks dat ze zich tot niemand romantisch aangetrokken voelen (cupioromantisch).

Andere aromantici kunnen een afkeer hebben van het concept romantiek, hetzij als een concept dat op henzelf van toepassing is of in het algemeen. Termen als romantisch-afstotend, romantisch-ongelovig, romantisch-avontuurlijk, of romantisch-ambivalent worden vaak gebruikt om deze gevoelens te beschrijven.

Kunnen aromantische mensen seksueel aangetrokken zijn?

Onderzoek wijst er op dat aromatische mensen vaak nog steeds naar seks verlangen. Sommigen aromantici kunnen wel genieten van lichamelijke intimiteit, en anderen niet.

Aromatisch zijn is niet hetzelfde als aseksueel zijn, want geen seksueel verlangen hebben sluit de mogelijkheid van romantische relaties niet uit en geen romantisch verlangen hebben sluit de mogelijkheid van seksuele relaties niet uit. Hoewel ze niet noodzakerlijkerwijs met elkaar verwant zijn, kunnen aromantiek en aseksualiteit wel bij dezelfde persoon voorkomen.

Kunnen aromantische mensen relaties hebben?

Sommigen aromantici willen een verbintenis zonder de verwachtingen van een romantische relatie, terwijl anderen misschien liever helemaal geen relaties hebben.

Het is belangrijk op te merken dat aromantische mensen nog steeds betrokken kunnen zijn bij intieme of seksuele relaties. Deze relaties kunnen er echter anders uitzien dan romantische relaties.

Zulke partnerschappen kunnen inhouden dat ze een exclusieve relatie hebben, samenwonen, affectie tonen, en seks hebben. Aromantische mensen kunnen trouwen, kinderen krijgen, en gezinnen stichten.

 • Motivaties anders dan romantiek, zoals een verlangen naar familie of kinderen, zijn enkele redenen waarom mensen ervoor kunnen kiezen een relatie na te streven.
 • Aromantische mensen kunnen relaties nastreven om genegenheid en zorg te geven of te ontvangen. Een gebrek aan romantische of seksuele belangstelling betekent niet dat iemand geen intimiteit, verbintenis, of emotionele steun wil.
 • Ze kunnen relaties ontwikkelen op basis van gedeelde interesses, wederzijds respect, of emotionele nabijheid. Zulke relaties kunnen echter eerder gebaseerd zijn op een meer vertrouwd of platonisch gevoel van liefde dan op een romantisch gevoel.

Aromantici kunnen in hun emotionele behoeften voorzien via queerplatonische relaties, of andere niet-romantische relaties. Deze partnerschappen zijn platonisch van aard, maar hebben dezelfde mate van verbintenis als een romantisch partnerschap, waaronder samenwonen en samen beslissingen nemen. Sommige aromantici krijgen ook platonische verliefdheden of “squishes”, ook bekend als platonische aantrekkingskracht.

Andere aromantici ervaren geen platonische liefde of aantrekkingskracht, en identificeren zich naast aromantisch ook als als aplatonisch. Anderen verlangen geen enkele partner, en identificeren zich als niet-amoureus. Sommige aromantici verwerpen het idee dat liefde in welke vorm dan ook nodig is voor geluk.

Waneer is een relatie aromantisch?

Door de dubbelzinnige aard van romantische aantrekking kan het soms moeilijk zijn om te bepalen of een relatie aromantisch is. Romantische aantrekking wordt soms gedefinieerd aan de hand van de acties die men onderneemt tijdens een relatie, zoals handen vasthouden, zoenen of knuffelen. Maar geen van deze activiteiten alleen hoeft te duiden op romantische aantrekkingskracht. Deze activiteiten worden alleen als romantisch beschouwd als iemand ze persoonlijk romantisch van aard vindt en ze met romantische bedoelingen doet.

Een aromantisch persoon kan genieten van sommige of al deze activiteiten in een niet-romantische context, maar houdt er niet van in een romantische context. Daarom kunnen sommige queerplatonische relaties of hechte vriendschappen soms lijken op of verward worden met een romantische relatie; met het verschil dat in een queerplatonische relatie de deelnemers het erover eens zijn dat de relatie niet-romantisch van aard is, en in een romantische relatie de deelnemers het erover eens zijn dat de relatie romantisch van aard is.

Daarom wordt de aard van een relatie het best bepaald door de intenties van de deelnemers. Als een of beide partners zich romantisch aangetrokken voelt en beide partners instemmen met een romantische context, dan wordt de relatie als romantisch beschouwd.

Dit kan het moeilijk maken om te bepalen of je aromantisch bent, vooral als je moeite hebt om een onderscheid te maken tussen romantische gevoelens en platonische gevoelens. In dat geval kan je je ook identificeren als platonromantisch, idemromantisch, nebularomantisch, sensualistisch of quoiromantisch.

Aromantiek versus seksualiteit

Een aromantisch persoon kan elke seksuele oriëntatie hebben. Ze kunnen zich identificeren met een seksuele oriëntatie naast het label van aromantisch om te specificeren in wie ze seksueel geïnteresseerd zijn. Een heteroseksuele aromant is bijvoorbeeld seksueel aangetrokken tot mensen van een ander gender, maar is niet romantisch aangetrokken tot hen. Iemand kan zichzelf ook omschrijven als een aromantische biseksueel, een aromantische lesbienne, of een aromantische homo.

Niet alle aromantici identificeren zich met een seksuele oriëntatie, sommigen identificeren zich primair of alleen als aromant (niet-GAM aro/aro neu). Sommige aro-spec mensen kunnen daarnaast tertiaire aantrekkingskracht ervaren, aantrekkingskrachten buiten de seksuele en romantische, en kunnen specifieke labels gebruiken om deze aantrekkingskracht te beschrijven. Voorbeelden van tertiaire aantrekkingskracht zijn esthetische, platonische en sensuele aantrekkingskracht.

Stigma rondom aromantisch zijn

Aromantische mensen krijgen vaak te maken met stigma en misvattingen over hun romantische geaardheid. Aromantici worden vaak ten onrechte als koud of preuts gezien. Mensen denken soms dat ze niet liefdevol zijn of dat ze uiteindelijk wel zullen veranderen en romantische relaties zullen ontwikkelen. Omgaan met deze mythes kan er soms toe leiden dat je je geïsoleerd voelt of onder druk gezet om je naar de verwachtingen van anderen te schikken.

Hoewel je misschien geen romantische relaties wilt is sociale steun belangrijk voor je geestelijke gezondheid en welzijn. Richt je op het cultiveren van sterke relaties met andere mensen buiten romantische verbanden. Het is belangrijk te onthouden dat andere vormen van liefde niet minder belangrijk zijn dan romantische liefde.

Als je aromantisch bent, voel je dan niet onder druk gezet om deel te nemen aan romantische of seksuele situaties waar je je niet prettig bij voelt. Dwing jezelf niet dingen te doen om aan de verwachtingen van een ander te voldoen of vanwege sociale druk.

Wat is amatonormativiteit?

Amatonormativiteit is een term die bedacht is om de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van romantiek te beschrijven. Het wordt gebruikt om de druk vanuit de maatschappij te beschrijven om romantiek, huwelijk en monogamie na te streven.

Maatschappelijke verwachtingen kunnen problemen opleveren voor mensen die zich als aromantisch identificeren. Er is een enorme maatschappelijke druk op mensen om een partner te vinden, zich te binden, en kinderen te krijgen. Mensen die daar niet naar verlangen worden vaak onder druk gezet om zich toch te settelen, te trouwen en kinderen te krijgen. Wie dat niet doet krijgt vaak het gevoel dat er iets mis met hem, haar of hen is of dat ze iets missen.

Sommige onderzoekers suggereren dat amatonormativiteit een sociaal stigma creëert rond het single zijn en mensen onder druk kan zetten om in ongezonde relaties te stappen of te blijven.

Hoe kun je iemand steunen die aromantisch is?

Als je een vriend of geliefde hebt die aromantisch is kun je hem, haar of hen als volgt steunen:

 • Respecteer de romantische geaardheid van je vriend of geliefde: Je begrijpt misschien niet alle aspecten van wat het betekent om aromantisch te zijn, maar je moet respect tonen voor wat `je naaste voelt. Luister naar wat hij of zij te zeggen heeft en vraag wat je kunt doen om te steunen.
 • Wees niet afwijzend: Onthoud dat mensen zichzelf en hun eigen gevoelens beter begrijpen dan jij ooit kunt. Wijs niet af wat je vriend of naaste voelt en dring er niet op aan dat hij of zij dit verandert. Probeer mensen niet in romantische situaties te duwen waarin ze niet geïnteresseerd zijn.
 • Maak geen veronderstellingen: Vermijd veel voorkomende misvattingen over aromantische mensen, zoals het idee dat ze koud zijn of gewoon nog niet de juiste persoon ontmoet hebben. Wees respectvol als je vragen hebt en wees je ervan bewust dat je vriend het misschien niet wil delen. Vraag eerst of het goed is dat je vragen stelt.

Geschiedenis

De term aromantisch werd voor het eerst gebruikt in een AVEN-draad getiteld ‘Relatiedefinities’ in juni 2005. Hoewel dit niet het eerste gebruik van het gesplitst aantrekkingsmodel is, is het wel een van de eerste vermeldingen van de term aromantisch. Hierna is er heel weinig sprake van aromantiek tot 2010, toen aromantiek een gemeenschap begon te vormen op AVEN.

Etymologie

De term aromantiek maakt gebruik van het Latijnse voorvoegsel a- dat “een gebrek aan” betekent.

Vlag

De eerste voorgestelde aromantische vlag had vier strepen.

aromantisch
 • Groen, omdat het het tegenovergestelde is van rood, de meest geassocieerde kleur voor romantiek.
 • Geel, voor de platonische liefde, omdat gele rozen voor vriendschap staan.
 • Oranje, voor grijsromantici, omdat het tussen rood en geel in zit.
 • Zwart, voor alloromantici die “traditionele ideeën over romantiek afwijzen”.

Deze vlag werd later gewijzigd omdat hij sterk leek op de vlag van de rastafari’s, en omdat hij een streep bevatte die alloromantici voorstelde.

aromantisch

De tweede voorgestelde aromantische vlag was een vlag met vijf strepen.

 • Met donkergroen en lichtgroen voor het spectrum van aromatische identiteiten.
 • Een gele streep voor vriendschap,
 • een grijze en zwarte streep voor het spectrum van seksuele identiteiten in de aromantische gemeenschap.
aromantisch

Het ontwerp werd later aangepast; de gele streep werd vervangen door witte, omdat die voor sommige mensen zintuiglijke problemen veroorzaakte. De betekenis van de strepen werd bij het herontwerp dezelfde gehouden.

Symbool

Er zijn verschillende symbolen gebruikt om aromantici en aromantische liefde te symboliseren:

 • Een pijl, omdat aromantisch vaak wordt afgekort tot aro, dat op dezelfde manier wordt uitgesproken als arrow.
 • Net als aseksuelen gebruiken aromantici soms het schoppensymbool om zichzelf voor te stellen, aroaces gebruiken vooral de schoppenaas.
 • Ook vergelijkbaar met aseksuelen dragen sommige aromantici een witte ring aan de middelvinger van hun linkerhand (de tegenovergestelde hand van de zwarte aseksuele ring).
 • Aromantici maken soms gebruik van het symbool van een groen hart, dat niet-romantische liefde vertegenwoordigt.
 • Een ouder, minder vaak gebruikt symbool is een aardvarken, dat lijkt te zijn ontstaan uit een meme.

Bronnen

Scroll naar boven