logicus (intp)

Logicus (INTP)

Ben je van nature nieuwsgierig en analytisch, altijd op zoek naar het begrijpen van complexe problemen en concepten? Vind je het belangrijker om een idee van alle kanten te bekijken dan om snel tot een conclusie te komen? Als deze eigenschappen je bekend voorkomen, dan zou je je kunnen identificeren met de Logicus of Denker (INTP)persoonlijkheidstype uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een INTP-persoonlijkheid zijn rustig en analytisch, inventief, origineel en diep intellectueel. Ze brengen graag tijd alleen door, denken na over hoe de dingen werken en komen met oplossingen voor problemen. INTP’s hebben een rijke innerlijke wereld en richten hun aandacht liever op hun interne gedachten dan op de externe wereld. Ze hebben meestal geen brede sociale kring, maar ze staan wel dicht bij een selecte groep mensen.Hoewel ze meestal introvert zijn, kunnen INTP’s erg enthousiast en spraakzaam worden als ze praten over onderwerpen die hen interesseren.

In dit artikel verkennen we de boeiende wereld van de INTP-persoonlijkheid. We bespreken de belangrijkste eigenschappen die hen onderscheiden, de carrièreopties die goed bij hen aansluiten en hun gedrag in persoonlijke relaties. Het is onze bedoeling om zowel INTP’s als de mensen om hen heen een beter inzicht te geven in hun drijfveren, hun sterke punten en de uitdagingen waarvoor ze kunnen komen te staan.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het INTP-persoonlijkheidstype

INTP staat voor introversie, intuïtie, denken, waarnemen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Introvert denken

INTP’s proberen te begrijpen hoe dingen werken. Ze breken vaak grotere dingen of ideeën in kleine stukjes om naar de afzonderlijke onderdelen te kijken, om te zien hoe de dingen in elkaar passen en functioneren. INTP’s denken zeer logisch en efficiënt. Ze houden ervan om iets volledig te begrijpen voordat ze bereid zijn om een mening te delen of actie te ondernemen.

Secundair: Extrovert intuïtie

INTP’s onderzoeken wat-als mogelijkheden. Ze gebruiken inzicht, verbeelding en ervaringen uit het verleden om ideeën te vormen. Ze gaan vaak op zoek naar patronen totdat ze in een flits van inspiratie of inzicht in het probleem kunnen bereiken. Ze besteden veel tijd aan het nadenken over de toekomst en het uitdenken van alle mogelijkheden.

Tertiair: Introvert observeren

INTP’s zijn zeer detailgeoriënteerd, waarbij ze de vele feiten en ervaringen die ze in zich opnemen zorgvuldig categoriseren. Ze verzamelen nieuwe informatie en vergelijken dat met wat ze al weten om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren.

Ondergeschikt: Extrovert voelen

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de INTP-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. INTP’s zijn in zichzelf gekeerd, maar kunnen behoorlijk extrovert zijn als ze in de buurt zijn van mensen met wie ze vertrouwd zijn en zich comfortabel voelen. In situaties waar ze stress voelen sluiten INTP’s juist hun gevoelens af en hebben ze moeite om zich met anderen te verbinden. Onder stress vertrouwen ze op logica in plaats van op gevoelens.

Belangrijkste kenmerken van een INTP

 • INTP’s zijn rustig, terughoudend en bedachtzaam. Als introverte mensen geven ze er de voorkeur aan een kleine groep goede vrienden met wie ze gemeenschappelijke interesses en connecties hebben.
 • Ze denken graag na over theoretische concepten en hebben de neiging om intellect te waarderen boven emotie. INTP’s zijn logisch en baseren beslissingen op objectieve informatie in plaats van op subjectieve gevoelens.
 • Bij het analyseren van gegevens en het nemen van beslissingen zijn ze zeer logisch en objectief.
 • Ze zijn flexibel en goed in abstracte concepten en grote ideeen.
 • Mensen met dit persoonlijkheidstype denken over het grote geheel in plaats van zich te richten op elk klein detail.
 • INTP’s houden hun opties graag open en voelen zich beperkt door structuur en planning.

Sterke punten

 • Logisch en objectief
 • Abstracte denker
 • Onafhankelijk
 • Loyaal en aanhankelijk naar geliefden

Zwakke punten

 • Moeilijk om te leren kennen
 • Kan ongevoelig zijn
 • Kan last hebben van zelftwijfel
 • Heeft moeite om regels te volgen
 • Heeft moeite met gevoelens uiten

Carrière of loopbaan van een INTP

Omdat ze houden van theoretische en abstracte concepten doen INTP’s het vaak bijzonder goed in een wetenschappelijke carrière. Ze zijn logisch en hebben een sterk redeneringsvermogen, maar kunnen ook uitstekend creatief denken.

INTP’s kunnen zeer onafhankelijk zijn en leggen veel nadruk op persoonlijke vrijheid en autonomie. Ze hebben last van hierarchische werkvloeren, met name als ze het gevoel hebben dat ze hun vermogen om zelf te denken en te handelen van bovenaf wordt onderdrukt. INTP’s het doorgaans het beste in hun carrière als ze een grote mate van flexibiliteit en onafhankelijkheid hebben.

Voorbeelden van banen voor INTP’s zijn:

 • Chemicus
 • Fysicus
 • Computerprogrammeur
 • ICT’er
 • Forensisch wetenschapper
 • Ingenieur
 • Wiskundige
 • Apotheker
 • Software-ontwikkelaar
 • Geoloog

Persoonlijke relaties van een INTP

Als introverte mensen geven de INTP’s er de voorkeur aan om het grootste deel van hun tijd alleen door te brengen om op te laden. In tegenstelling tot extraverte mensen, die energie krijgen door interactie met mensen, kosten sociale situaties introverte mensen energie. Hoewel ze verlegen zijn bij mensen die ze niet goed kennen zijn INTP’s warm en vriendelijk met hun hechte groep familie en vrienden.

INTP’s genieten van alleen zijn en diepgaand denken. Soms kunnen mensen met dit persoonlijkheidstype in hun eigen gedachten verdwalen en de buitenwereld uit het oog verliezen. Ze houden van ideeën en hechten veel waarde aan intelligentie en kennis.

In sociale situaties zijn INTP’s heel gemakkelijk en tolerant, maar ze kunnen onverzettelijk worden als hun geloof of overtuiging in twijfel wordt getrokken. Hun grote nadruk op logica kan het moeilijk maken om anderen niet te corrigeren. Omdat ze op hun eigen verstand vertrouwen in plaats van op dat van anderen is het heel moeilijk ze te overtuigen.

Tips voor omgang met INTP’s

INTP-vriend

INTP’s waarderen intellect boven al het andere en kunnen erg traag zijn met vriendschappen vormen. De vriendschappen die een INTP heeft zijn wel erg hecht. Je INTP-vrienden zijn niet de beste zijn in het omgaan met emoties, maar ze houden er wel van om zich te binden aan mensen met diepe gesprekken over gedeelde passies.

INTP-kind

Wanneer je kind INTP is reageert hij of zij beter op de rede en logica dan op emotie. Stimuleer je kind om zijn of haar intellectuele interesse te ontwikkelen, maar ga ook op zoek naar situaties die je kind kunnen helpen vriendschappen te beginnen. Je kind kan het hier moeilijk mee hebben en het helpt als je hem of haar in contact brengt met andere kinderen die dezelfde interesses hebben.

INTP-partner

INTP’s leven vooral in hun hoofd, dus het is moeilijk ze te leren kennen. Het duurt even voor ze je vertrouwen met hun innerlijke gedachten en gevoelens. INTP’s genieten wel van romantiek, als het oprecht is. Wees eerlijk en openhartig.

Omdat INTP’s de emotionele behoeften van anderen niet goed begrijpen moet je heel direct zijn over wat je nodig hebt en verwacht in dat opzicht. INTP’s hebben daarnaast ook moeite om hun eigen gevoelens te delen. Het kan zijn dat je moet opletten op de subtiele signalen die je partner hierover geeft.

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Probleemoplossing: INTP’s houden van complexe problemen en brengen veel tijd door met analyseren en oplossen.
 • Flexibiliteit: Ze waarderen een flexibele werkplek die hen de vrijheid geeft om hun aanpak te verkennen.
 • Onafhankelijkheid: Samenwerken is prima, maar ze doen hun beste werk alleen.
 • Niet routinematig: Ze hebben een hekel aan repetitieve taken en zoeken altijd naar nieuwe uitdagingen.
 • Kritisch denken: Ze stellen vragen bij bestaande systemen en regels, en zijn niet bang hun mening te geven.

Sociale situaties

 • Introvert: INTP’s voelen zich het meest op hun gemak in kleinere sociale settings en hebben tijd alleen nodig om op te laden.
 • Eerlijk en direct: Ze zijn vaak recht voor zijn raap, wat kan overkomen als ongevoelig.
 • Diepgaande gesprekken: Ze vermijden liever oppervlakkige smalltalk en gaan voor diepere, betekenisvolle conversaties.
 • Niet oordelend: Ze staan open voor nieuwe ideeën en perspectieven en oordelen niet snel.
 • Gesloten boek: Ze kunnen in het begin gereserveerd zijn en hebben tijd nodig om mensen te vertrouwen.

Dagelijks leven

 • Leergierig: INTP’s zijn constant op zoek naar nieuwe informatie en inzichten.
 • Georganiseerde chaos: Hoewel het voor anderen rommelig kan lijken, weten ze meestal waar alles is.
 • Uitstelgedrag: Ze kunnen taken uitstellen, vooral als ze de taak niet interessant vinden.
 • Analyseren: Van films tot filosofische vraagstukken, ze houden ervan om dingen te ontleden en te begrijpen.
 • Zelfmotivatie: Ze hebben vaak meerdere projecten tegelijk lopen en vinden het belangrijk zichzelf uit te dagen.

Verschil INTP-A of INTP-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar boven