white and multicolored abstract painting

Identiteit: assertief versus turbulent

De zestien persoonlijkheden van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) komen ook allemaal met een -A of een -T variant. Wat is de betekenis van deze extra schaal?

Naast de vier schalen van de MBTI is er ook nog een identiteitschaal, bestaande uit assertieve of turbulente persoonlijkheidstrekken. Deze vijfde schaal beïnvloedt alle andere schalen en geeft aan hoe zeker je bent van je capaciteiten en beslissingen. Je identiteit zegt veel over de manier waarop je reageert op succes en mislukking, kritiek of feedback, onverwachte gebeurtenissen of de onbekende toekomst.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

De assertieve (-A) persoonlijkheid

Personen van het assertieve (-A) persoonlijkheidstype zijn zelfverzekerd, gelijkmoedig en bestand tegen stress. Hun drive komt voort uit zelfvertrouwen. Ze maken zich niet te veel zorgen. Ze streven doelen na en willen succesvolle resultaten, maar ze laten zich meestal niet door nervositeit tegehouden. Ze besteden niet veel tijd aan nadenken over acties of keuzes uit het verleden en staan niet stil bij schaamte of schuld. Volgens assertieve persoonlijkheidstypen geldt: wat voorbij is is voorbij.

Valkuilen

Er zijn potentiële keerzijden aan assertiviteit. Het zelfvertrouwen van assertieve persoonlijkheden kan omslaan in overmoed, als ze problemen of details verdoezelen die hun doel en gewenste resultaten in de weg kunnen staan. Assertieve mensen permiteren zich soms ook meer vrijheden dan anderen zouden toestaan of tolereren. Als ze overmoedig zijn kunnen deze persoonlijkheidstypen gaan geloven dat hun belangen hoger staan dan die van anderen.

Voordelen

Het zelfvertrouwen van assertieve persoonlijkheden kan hen helpen door te gaan waar anderen stoppen. Mensen met deze persoonlijkheidstrek rapporteren meer tevredenheid over hun leven. Ze voelen zich zekerder van hun vermogen om moeilijke en onverwachte dingen aan te kunnen. Door deze levensinsteek creëren ze vaak zelf hun eigen succes.

De turbulente (-T) persoonlijkheid

Turbulente personen zijn succes-gedreven, perfectionistisch en verlangen altijd naar verbetering. Hun drive komt voort uit zelftwijfel. Ze proberen steeds tegenwicht te bieden aan hun twijfels door meer te bereiken. Ze pushen zichzelf om beter te worden. Turbulente persoonlijkheidstypen kunnen kleine problemen opmerken en er iets aan doen voor ze groter worden.

Valkuilen

Er zijn potentiële keerzijden aan turbulentie. Turbulente persoonlijkheidstypen kunnen verstrikt raken in zelfkritiek, ongenoegens, schaamte of schuld. Hun gevoeligheid voor mogelijke problemen kan nuttig zijn, maar als ze nergens anders aan kunnen denken en deze problemen hun aandacht vertroebelen wordt de angst ze de baas. Turbulente persoonlijkheidstypen kunnen dwangmatig scannen naar wat er mis zou kunnen gaan in plaats van hun ogen gericht te houden op positievere uitkomsten. Ze verliezen dan hun zicht op wat er goed zou kunnen gaan.

Voordelen

Stress mag een slechte reputatie hebben, maar turbulente persoonlijkheidstypes over de hele wereld laten zien hoe krachtig angst, stress en twijfel als motivator kunnen zijn. Zorgvuldige en oplettende mensen zijn altijd belangrijk voor de samenleving en houden haar veilig. De angst voor stagnatie kan ook grote verandering teweegbrengen. Turbulente personen zijn de bron van zowel deze veiligheid als deze verandering. Als turbulente persoonlijkheden hun zorgen in evenwicht weten te houden met positieve actie is de kans groot dat ze van grote waarde zijn.

Lees ook: 16 persoonlijkheden: de Myers-Briggs Type Indicator

Lees ook: alle 16 persoonlijkheden uitgewerkt

Ben je benieuwd naar je Myers-Briggs-profiel? Doe de test op 16 personalities

Lees meer

Scroll naar boven