woman in white long sleeve shirt covering her face

Panseksueel

Wat is panseksualiteit?

Een panseksueel (vaak afgekort tot pan) is iemand die zich seksueel aangetrokken kan voelen tot iedereen, ongeacht sekse of genderidentiteit. De term panseksueel komt van de Griekse term pan, wat “alles” betekent. Panseksuele mensen kunnen ook beschreven worden als “genderblind” waaruit blijkt dat gender geen factor is in hun seksuele aantrekkingskracht tot een persoon.

Panseksueel zijn betekent niet dat iemand zich tot iedereen seksueel aangetrokken voelt, net zoals heteroseksueel zijn niet betekent dat je je door iedereen van het tegenovergestelde binaire geslacht aangetrokken voelt.

De term verwijst alleen naar seksuele aantrekkingskracht, panseksuelen kunnen elke vorm van romantische oriëntatie hebben, ook als deze niet overeenkomt met panseksueel zijn (d. w. z. heteroromantisch of homoromantisch). De romantische tegenhanger van panseksualiteit, romantisch aangetrokken tot iedereen ongeacht sekse of genderidentiteit, heet panromantisch.

Seksuele oriëntatie is niet gekoppeld aan gender. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan een panseksuele persoon zowel monogaam als polyamoureus zijn.

Panseksualiteit vs. biseksualiteit

Panseksualiteit verschilt van biseksualiteit omdat panseksuelen zich aangetrokken voelen tot meer genderidentiteiten dan slechts twee. Sommige mensen kunnen zich identificeren als zowel biseksueel als panseksueel, terwijl anderen de voorkeur geven aan de ene boven de andere.

De keuze om de ene identiteit boven de andere te gebruiken komt meestal neer op individuele voorkeur. Sommige mensen identificeren zich liever als panseksueel dan als biseksueel omdat panseksueel specifieker is, en ze willen specificeren dat ze zich aangetrokken voelen tot alle genders.

Panseksualiteit vs. omniseksualiteit

Panseksualiteit lijkt op omniseksualiteit, omdat het in beide gevallen gaat om de aantrekking tot alle genders. Panseksueel en omniseksueel worden ook wel eens door elkaar gebruikt. Sommige mensen kunnen zich als beide identificeren, maar men kan er desgewenst een onderscheid tussen maken.

Het meest waargenomen verschil is dat omniseksuelen meestal een verschil voelen tussen de genders. Dit kan zich uiten in het hebben van een voorkeur voor bepaalde gender. Het kan ook tot uiting komen in het gevoel dat de aantrekking zelf verschilt per gender, ze kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben dat aantrekking tot een vrouw anders voelt dan aantrekking tot een man. Omniseksuelen kunnen ook bepaalde trekken alleen aantrekkelijk vinden bij bepaalde genders.

Panseksuelen voelen over het algemeen geen verschil tussen genders, of hebben het gevoel dat elk verschil dat ze tussen de genders voelen irrelevant is. Sommige panseksuele mensen kunnen een gendervoorkeur hebben maar dit wordt niet veroorzaakt door een intern verschil in hoe de aantrekkingskracht voelt.

De precieze verschillen tussen panseksueel en omniseksueel zijn echter niet strikt en de keuze om zich als het ene boven het andere te identificeren kan soms op persoonlijke voorkeur neerkomen.

Etymologie

Het voorvoegsel pan- komt van het Griekse woord voor “alles” of “elk”.

Vlag

panseksueel

De panseksuele vlag werd in 2010 gemaakt en bestaat uit drie strepen: roze, dat aantrekkingskracht tot vrouwen vertegenwoordigt, geel, dat aantrekkingskracht tot niet-binaire mensen vertegenwoordigt, en blauw, dat aantrekkingskracht tot mannen vertegenwoordigt.

Symbool

panseksueel

Een veelgebruikt symbool voor panseksualiteit is de P met een pijl en gekruiste staart. Het kruis van de staart stelt het kruis voor op het symbool voor Venus (♀), dat gebruikt wordt om vrouwen voor te stellen. De pijl stelt de pijl voor op het symbool voor Mars (♂), dat gebruikt wordt om mannen voor te stellen. Het symbool dateert van vóór de vlag en wordt ook nu nog af en toe gebruikt.