27 signalen dat je je relatie moet beëindigen

Er zijn tekenen die al vroeg in een relatie kunnen opduiken en die, als ze genegeerd worden, uiteindelijk de ondergang van een relatie betekenen. Het is belangrijk dat je op je gevoel vertrouwt en wegloopt van een partner die eén of meer waarschuwingstekenen vertoont. Dit zijn 27 rode vlaggen in een relatie.

Grote rode vlaggen waarbij je de deur meteen moet dichttrekken

1: Gewelddadig gedrag

Als iemand geweld gebruikt tegenover jou, geliefden, vreemden en dieren wijst dit erop dat hij of zij geen gezonde manier ontwikkeld hebben om zijn of haar emoties goed te kanaliseren. Als hij of zij je slaat, of dingen naar je gooit, moet dit onmiddellijk besproken worden. Als je niet meteen ingrijpt geef je hem of haar toestemming om het nog eens te doen.

Hetzelfde geldt als hij of zij snel boos is en verbaal naar jou of iemand anders uithaalt. Ook als hij of zij tiert op een andere weggebruiker of iemand omver loopt als die in de weg staat. In sommige gevallen kan dit er op wijzen dat hij of zij geen empathie voor anderen heeft. Zie dit als een serieus teken om deze relatie te heroverwegen.

2: Veelvuldig liegen

Je partner voortdurend betrappen op oneerlijkheid is geen goed teken. We maken ons allemaal wel eens schuldig aan heen leugentje om bestwil, maar als je merkt dat je partner voortdurend bedriegt of op leugens betrapt wordt, is dat een rode vlag. Telkens weer voorgelogen worden kan het moeilijk maken om een stevige basis in de relatie op te bouwen.

3: Voortdurend bekritiseren

Een partner die je vaak bekritiseert of neerhaalt, ook al is het op een subtiele of passief-agressieve manier, tast je gevoel van eigenwaarde aan. Dit is een vorm van emotioneel misbruik die kan leiden tot gevoelens van angst en onzekerheid. Als je zoiets hoort, zoek dan het gat van de deur:

  • Je hebt geluk dat ik nog bij je ben, je zult nooit een betere relatie kunnen krijgen
  • Je klinkt belachelijk als je grappig probeert te zijn.

Emotioneel misbruik kan net zo schadelijk zijn als fysiek misbruik, beide dragen bij tot
depressie en een laag gevoel van eigenwaarde. Neem dit dus heel serieus.

4: Controlerend gedrag en gebrek aan autonomie

Als je partner problemen met eigenwaarde en grenzen heeft, zal hij of zij het heel moeilijk vinden om je ruimte in de relatie te geven. Het is in een intieme relatie niet gezond als twee mensen één worden. Je wilt altijd wat onafhankelijkheid, autonomie, en ruimte tussen jullie beiden houden.

Let ook op dat je geen project voor iemand ment. Iemand helpen zich te ontwikkelen is één ding, maar als je partner elk aspect van je leven probeert te beheersen holt dat je gevoel van eigenwaarde en autonomie uit. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je je eigen beslissingen kunt nemen, of je partner er nu mee eens is of niet.

Een partner die controlerend is heeft waarschijnlijk diepe persoonlijke problemen waar hij aan moet werken. Heroverweeg je relatie als je partner probeert te controleren wie je ziet, met wie je praat, waar je heen gaat, hoe je je geld uitgeeft, wat je online doet, hoe je lichaam eruit ziet, wat je eet, of zelfs wat je draagt.

Lees ook: 11 tekenen van gaslighting (manipulatietechniek)

5: Buitensporige jaloezie

Als je partner erg jaloers is, kan dit ook leiden tot controlerend gedrag. Hij of zij kan bijvoorbeeld jaloers zijn als je een sociaal leven buiten je relatie hebt. Een jaloerse partner kan je ook verstikken met overdreven telefoontjes of sms’jes en proberen te controleren wat je doet.

Pogingen om te controleren beginnen meestal subtiel, maar nemen uiteindelijk in intensiteit toe en kunnen je vaak het gevoel geven dat niets wat je doet ‘goed genoeg’ is. Als je merkt dat je je verstikt voelt of voortdurend je gedrag aanpast om jaloezie te sussen, kan dat een teken zijn van grotere problemen die komen gaan.

6: Alcoholisme, drugsverslaving of andere verslavingen

Dagelijks drinken of een paar keer per week drinken tot beschonkenheid kan een rode vlag zijn voor een drankprobleem. Afhankelijkheid van drugs om de dag, de week, of door moeilijke periodes heen te komen is ook zorgwekkend. Als alcohol of drugs het leven van je partner op een negatieve manier beïnvloeden is dat een teken van verslaving.

Iemand met een alcohol- of drugsprobleem is een groot gedeelte van de tijd niet voor rekening vatbaar en kan niet op een gezonde manier met emoties omgaan. Hoe leuk hij of zij ook is, dit is het verkeerde moment om in het leven van deze persoon te stappen.

Subtielere signalen die je vertellen deze relatie te heroverwegen

1: Een gebrek aan emotionele intimiteit

Een van de mooistedingen van een romantische relatie is je diep en authentiek met een ander te verbinden. Voor sommigen is emotionele intimiteit een uitdaging, maar het zou altijd het doel van de relatie moeten zijn. Een partner die geen belangstelling toont om zich open te stellen en zich te binden is een doodsteek voor een relatie.

2: Een gebrek aan gezonde open communicatie

Een partner die zich wendt tot passief-agressiviteit, verwijten maken, of emoties op een agressieve manier uiten, vertoont ineffectieve communicatie. Communicatie is een fundament van een relatie, dus als je beiden niet open en gezond kunt communiceren, ga je tegen problemen aanlopen.

3: Zich niet inzetten voor de relatie

Als de ene persoon niet zo in de relatie geïnvesteerd is als de andere zit je in een verlies-verlies situatie. Bespaar jezelf tijd en raap de moed bij elkaar om iemand te vinden die jou tot een prioriteit in zijn leven maakt.

4: Je in de steek laten

Als je partner je herhaaldelijk in de steek laat (vooral in het begin van je relatie) is dat een slecht teken. Als je iemand het einde vindt zal je, hoe druk je het ook hebt, tijd in je leven maken voor iemand die zo belangrijk is. Als je partner je geen prioriteit geeft voorspelt dat niet veel goeds voor het verdere verloop van je relatie.

5: Proberen je te veranderen

Iemand pushen om te groeien op een manier die hem of haar ten goede komt is een prima functie van een goede relatie, maar als het aanvoelt alsof je meer een project bent dan een partner is dit een rode vlag. Als hij of zij je niet (grotendeels) accepteert zoals je bent, dan zijn jullie niet voor elkaar bestemd. Einde verhaal.

6: Niet trots op je zijn

Je nieuwe vlam aarzelt zichtbaar om je aan zijn of haar vrienden voor te stellen, verbergt je voor zijn of haar familie, of aarzelt om een foto van je op hun sociale media feed te hebben. Dit kan betekenen dat hij of zij nog niet toe is aan een relatie met jou, óf dat hij of zij iets te verbergen heeft over zijn of haar familie.

7: ‘Voor wat hoort wat’ een goed principe vinden

Een van de snelste en meest efficiënte manieren om een relatie in de kiem te smoren is om een score bij te houden. Als je al snel belandt in discussies over wie de vorige keer de vuilnis buiten heeft gezet, de afwas heeft gedaan of initiatief genomen heeft tot seks is dat een duidelijk signaal dat deze relatie het niet gaat worden.

8: Een onwil hebben om compromissen te sluiten

In gezonde relaties is het van cruciaal belang dat je rekening houdt met elkaars behoeften en verlangens, en dat compromis sluiten geen eenrichtingsverkeer is. Als je partner niet bereid is compromissen te sluiten, zelfs niet als het om de kleine dingen gaat, moet je voorzichtig te werk gaan.

9: Weglopen voor moeilijke discussies

Een partner die de emotionele of gedragsvaardigheden mist die nodig zijn om met problemen om te gaan en er in plaats daarvan voor wegloopt, kan je relatie schaden. Mensen die moeite hebben om moeilijke emoties te verdragen kunnen rare sprongen maken of te vluchten als het moeilijk wordt. Zelfs gezonde relaties zullen moeilijke momenten doormaken en je wilt er zeker van zijn dat je partner ook dan effectief met je communiceert.

10: Geen verontschuldiging aanbieden

In elke relatie is het onvermijdelijk dat je fouten maakt en je moet verontschuldigen. Als je partner niet in staat is zich te verontschuldigen moet je je relatie misschien opnieuw evalueren. Een onvermogen om je te verontschuldigen wijst op een fragiel ego, wat een relatie geen goed doet.

11: Ruzie maken op een oneerlijke manier

Brengt je partner gebeurtenissen die maanden geleden gebeurd zijn ter sprake als munitie tijdens jullie ruzies? Dit is een giftige relatiegewoonte. Hoe langer je bij deze partner blijft, hoe meer munitie hij of zij verzameld om tegen je te gebruiken bij toekomstige ruzies. Ga dus liever zo snel mogelijk ervandoor.

12: Feedback niet aannemen

Misschien wil je zijn of haar seksuele techniek iets veranderen of de manier waarop ze ’s morgens je eieren voor je bakken aanpassen. Als je feedback geeft moet hij of zij daar naar luisteren. Iemand die het beste voor jou wil zal openstaan voor suggesties hoe ze nóg beter van je kunnen houden.

13: Seks als een hulpmiddel gebruiken

Seksuele intimiteit zou een actie moeten zijn waarbij beide partijen zich geliefd voelen. Als hij of zij het als onderhandelingstroef gebruikt in de veronderstelling dat het hem of haar niet evenveel oplevert als het jou oplevert, dan moet je misschien een gesprek voeren over wat het voor hem of haar meer bevredigend zou maken.

Als je partner seks stelselmatig gebruikt om te krijgen wat hij of zij wilt – of dat nou is als een beloning of door het te onthouden als straf- dan kun je beter wegrennen. Dit gedrag is pure manipulatie.

14: Altijd over ‘ik’ praten

Als je partner vroeg in je relatie uitsluitend “ik/mij/mijn” zegt als hij of zij het over de toekomst heeft kan dit erop zinspelen dat ze jou niet in hun toekomst zien, of dat ze intimiteitsproblemen hebben.

15: Altijd vertellen wat ze niet zijn

Als je hem of haar vaak hebt horen zeggen “Ik ben van nature geen jaloers/dramatisch/veroordelend/boos persoon…”, dan is de kans vrij groot dat ze precies datgene zijn waarvan ze je steeds proberen te overtuigen dat ze dat niet zijn.

16: Niet geliefd zijn bij je naasten

Je vrienden en familieleden kennen je waarschijnlijk beter dan wie ook ter wereld. Als de meerderheid van je naasten niet met je partner overweg kan is dit een grote rode vlag. Je persoonlijkheid overlapt met die van je dierbaren, en als je partner niet met hen overweg kan, dan is dat een signaal dat er delen van hem of haar zijn die niet overweg kunnen met delen van jou.

17: Geen vrienden of hobbies hebben

Als je partner moeite heeft om relaties aan te gaan en te onderhouden, dan kan dat erop wijzen dat jij ook moeite hebt om je met hem of haar te verbinden. Probeer te begrijpen waarom je partner moeite heeft met het opbouwen van relaties met anderen. Als een partner geen andere relaties, hobby’s of doelen heeft, is dat een recept voor een ongezonde, weinig bevredigende relatie.

18: Een geschiedenis van ontrouw hebben

Relaties hebben vertrouwen nodig om te slagen. Als je partner een geschiedenis van ontrouw heeft is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan. Sommige mensen zullen hier geen last van hebben, maar als dit een trigger voor je is erken dan dat deze factor je vermogen om je partner volledig te vertrouwen zal beïnvloeden.

19: Negatief praten over zijn of haar exen

Praten over oude vlammen is heel gewoon, vooral als je voor het eerst met iemand date. Let wel op de taal die je partner gebruikt als hij of zij praat over mensen met wie hij of zij in het verleden gedate heeft. Als het enige wat hij of zij over zijn of haar exen te zeggen heeft negatief is dan is je potentiele partner nog niet klaar met het emotioneel verwerken van de bagage uit het verleden, of verbitterd en heeft de neiging tot een slachtoffermentaliteit.

20: Mensen of dieren onbeleefd behandelen

Als je partner neerbuigend is tegen taxichauffeurs, schoonmakers, restaurantbedienden, leraren, of tegen de katten of honden op straat, dan spreekt dat boekdelen over zijn of haar karakter. Als hij of zij vreemden en dieren zo behandelt dan zal het niet lang duren voor hij of zij jou, of je familie en vrienden, op dezelfde manier behandelt.

21: Andere kernwaarden dan jij hebben

Hoewel verschillen in je partner je op korte termijn misschien aantrekken, zijn het jullie overeenkomsten die jullie relatie bloeiend houden. Als je kernwaarden en interesses over zelfontplooiing, geld, het al dan niet krijgen van kinderen, reizen en waar te wonen totaal niet overeen komen met die van je partner is het lastig om een levenslange relatie op te bouwen. Dit is niet perse een teken dat je een slechte relatie met deze persoon zal hebben, maar het betekent wel dat je eigenlijk je tijd verspilt.

Tenslotte

Je kunt vroeg in je relatie al waarschuwingstekenen zien om weg te gaan. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om te proberen jullie band te redden, maar als je partner geen tekenen van verandering vertoont dan is het waarschijnlijk het beste om deze relatie te verbreken. Als je worstelt met de vraag wat je moet doen, kan een gesprek met een psycholoog je helpen.

Over de auteur

Scroll naar boven