mascara being applied on woman's eyelash with blue eyeshadow

Aporagender

Wat is aporagender?

Aporagender is een non-binaire genderidentiteit, een overkoepelende term voor “een gender dat niet mannelijk, vrouwelijk of iets daartussenin is, terwijl het toch een zeer sterk en specifiek genderspecifiek gevoel geeft” (dat wil zeggen, er is geen sprake van afwezigheid van gender, je voelt je niet agender).

Aporagender is een niet-binaire sekse, of groep van seksen, die gedefinieerd wordt als los van mannelijk, vrouwelijk, en alles wat daar tussenin zit, terwijl ze toch een sterk en specifiek gendersgevoel hebben. Aporagender mensen zijn geen combinatie van mannelijk en vrouwelijk (androgyne), en hebben nog steeds een sterk gendersgevoel, in tegenstelling tot agender.

Aporagender kan gebruikt worden als een overkoepelende term of als een gender op zich. Aporagender kan soms een synoniem zijn van neutrois, afhankelijk van de gebruikte definitie van neutrois. Het lijkt erg op abinair, en alle aporagenders zijn inherent abinair, maar aporagenders zijn ook heel vaak atrinair (maar hoeven dat niet te zijn). Maverique is een bekend voorbeeld van een aporagender.

De genderskwaliteit die met aporagenders geassocieerd wordt is aporiniteit.

Als overkoepelende term

Aporagender staat onder de niet-binaire paraplu, maar is een specifieker label dan niet-binair. Aporagender is een overkoepelende term voor sommige niet-binaire identiteiten. Aporagender omvat sommige soorten niet-binaire en genderqueer mensen, maar omvat geen mensen die agender zijn, tussen man en vrouw zitten, of binaire transgenders”“. Daarom is aporagender een meer specifieke overkoepelende term dan “genderqueer”, omdat wanneer genderqueer als overkoepelende term wordt gebruikt, het soms ook binaire transgenders en gendernonconforme binaire cisgender mensen omvat. Samenvattend: aporagender is zo’n beetje alles wat niet mannelijk, vrouwelijk, agender, of tussen man en vrouw is.

Verschil met andere genders

Aporagender is niet hetzelfde als androgynie, want androgynie kan een mix van vrouwelijk en mannelijk betekenen, of tussen vrouwelijk en mannelijk, terwijl aporagender elke niet-binaire identificatie is die niet mannelijk, vrouwelijk of iets daartussenin is, terwijl het toch een sterk gendergevoel heeft.

Aporagender is anders dan agender of genderloos, omdat deze betekenen dat een persoon geen innerlijk gevoel voor zijn of haar gender heeft, terwijl aporagender mensen zijn met een sterk innerlijk gevoel voor zijn of haar gender.

Sommige mensen die zich genderneutrois noemen, definiëren neutrois als het ontbreken van een innerlijk gevoel voor hun gender (genderloos), terwijl andere neutrois mensen het gebruiken om een gender aan te duiden dat niet vrouwelijk is, niet mannelijk, niet ertussen, maar neutraal. In de eerste zin is aporagender geen synoniem voor neutrois, omdat aporagenders een innerlijk gevoel voor hun gender hebben. In die laatste zin kan aporagender een synoniem zijn voor neutrois, maar omdat niet iedereen dezelfde definitie van neutrois gebruikt, is aporagender voor sommige mensen nog steeds nodig.

Geschiedenis

Aporagender werd bedacht op het Tumblr blog Aporagender ergens in 2014, rond dezelfde tijd dat maverique bedacht werd. De bedenker van de term maakte hem als alternatief voor aliagender, uit bezorgdheid dat aliagender “racistisch of toe-eigenend” zou kunnen zijn.

Etymologie

Het voorvoegsel apora- komt van het Griekse woord apo, dat “afgescheiden” betekent.

Vlag

aporagender

De aporagender vlag werd ontworpen door Hyaenahart op het Aprogender blog. De kleurbetekenissen zijn als volgt:

  • Blauw en roze, die mannelijkheid en vrouwelijkheid voorstellen, zijn aan weerszijden van de vlag gezet om te laten zien dat dit gender daar los van hen staat.
  • Paars staat voor het gevoel tussen mannelijk en vrouwelijk in te zitten, en stelt mogelijk het spectrum van aprogender identiteiten voor.
  • Geel staat voor hoe de sekse in niets lijkt op vrouwelijk, mannelijk of beide zijn. Het is dicht genoeg bij blauw, paars en roze geplaatst om te laten zien dat het nog steeds sterk verbonden is met een soort sekse. Het stelt ook voor dat dit een niet-binaire identiteit is.
aporagender

Een alternatieve aporagender werd ontworpen door Mod Lune op het Tumblrblog wedontcareaboutyourbinary op 3 juli 2018. Ze waren ontevreden over hoe sterk de oorspronkelijke vlag gericht is op het binaire gender en “betweenness”.

  • Geel en groen werden gekozen omdat ze sterk geassocieerd worden met niet-binaire identiteiten die helemaal los staan van een vrouw/man (roze/blauw) referentiepunt.
  • Teal staat voor aporagender identiteiten die misschien lijken op maleness/masculiniteit of femaleness/vrouwelijkheid, maar toch duidelijk hun eigen aparte gendergevoelens zijn.
  • De zwarte diagonale streep staat tegenover wit, dat vaak verwijst naar gebrek, afwezigheid of leegte. Zwart staat voor de aanwezigheid van een specifiek gendersgevoel.
  • De diagonale oriëntatie verwijst naar het bestaan van deze seksen op een vlak dat geheel los staat van het binaire.

Over de auteur

Scroll naar boven