androgyn

Androgyn (genderexpressie)

Androgynie verwijst naar het mengen van mannelijke en vrouwelijke kenmerken in een persoon, waarbij de grenzen van traditionele genderrollen worden overschreden. Het houdt in dat iemand zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, gedragingen en kenmerken in zich heeft, ongeacht hun biologische gender.

Wat is androgyn (uiterlijk / genderexpressie) ?

Androgyn verwijst naar het gelijktijdig hebben of tonen van eigenschappen die met zowel vrouwelijkheid als mannelijkheid geassocieerd worden. Het kan gaan om gedragingen, presentaties, en rollen die typisch cultureel geassocieerd worden met man-zijn en vrouw-zijn. Androgyn kan gebruikt worden als beschrijving van iemands gender, iemands genderpresentatie, of beide.

Als genderpresentatie beschrijft androgyn een genderpresentatie waarin sommige kenmerken die op mannen wijzen en sommige kenmerken die op vrouwen wijzen voorkomen. Iemand met een androgyn uiterlijk kan bijvoorbeeld gezichtshaar hebben en tegelijk make-up dragen.

Niet alle mensen met een androgyn gender zullen zich androgyn presenteren, en niet alle mensen die zich androgyn presenteren hebben een androgyn gender. Mensen van elke genderidentiteit of seksuele oriëntatie kunnen zich androgyn presenteren. De precieze eigenschappen en kwaliteiten die met androgynie geassocieerd worden, verschillen per cultuur en de tijdsperiode.

Een andere definitie van androgyn is het vertonen van trekken die met beide binaire genders tegelijk geassocieerd kunnen worden, bijvoorbeeld iemand die unisekskleding draagt. Deze vorm van presentatie kan ook omschreven worden als genderneutraal.

Genderidentiteiten die met androgynie geassocieerd worden zijn bijvoorbeeld:

Androgyn versus androgyne (genderidentiteit)?

Androgyn moet niet verward worden met de genderidentiteit androgyne. Androgyne is een specifiek gender dat een mengeling is van mannelijk en vrouwelijk. Androgyn is een eigenschap die een gender kan hebben, maar is geen genderidentiteit op zich.

Androgyn versus genderneutraal

Genderneutraal wordt vaak verward met androgyn, omdat de termen in de maatschappij door elkaar gebruikt worden. In sommige gevallen is het echter nuttig onderscheid te maken tussen de twee. Genderneutraal is een term die iets beschrijft dat niet sterk mannelijk noch sterk vrouwelijk is, terwijl androgyn iets beschrijft dat tegelijk mannelijk en vrouwelijk is.

Vlag

androgyn

De androgyne vlag werd ontworpen door Ap van het Tumblr blog Beyond MOGAI Pride Flags op 30 januari 2019.

androgyn

Een alternatieve androgyne vlag werd ontworpen door kirbirb op 7 januari 2021.

Geen van beide vlaggen heeft bevestigde kleurbetekenissen, maar beide gebruiken paars, omdat dat een combinatie is van blauw (mannelijk) en roze (vrouwelijk) en de meest voorkomende kleur is die met androgynie wordt geassocieerd.

Scroll naar boven