person's blue eyeshadow

Transgender

Wat is transgender?

Transgender (vaak afgekort tot trans) is een term die verwijst naar mensen die zich niet identificeren met het gender dat hun bij de geboorte is toegewezen. Het verwijst gewoonlijk naar mannen die bij de geboorte een vrouwelijk gender toegewezen hebben gekregen (trans mannen), en vrouwen die bij de geboorte de mannelijk gender toegewezen hebben gekregen (trans vrouwen); deze voorbeelden staan bekend als binaire transgender personen.

Alle non-binaire mensen zijn ook inherent opgenomen onder de term transgender, omdat hun gender niet is wat aan hen werd toegewezen bij de geboorte, maar niet alle non-binaire mensen kiezen ervoor om zich te identificeren als trans.

Transgender is geen genderidentiteit op zich, het is eerder een genderdifferentiatie; het toont aan dat er een verschil is tussen iemands toegewezen gender bij de geboorte en iemands werkelijke gender. Sommige transgender mensen voelen al vanaf zeer jonge leeftijd dat hun genderidentiteit anders is dan hun aangeboren of aangewezen gender, terwijl anderen een periode van zoeken doormaken voordat ze zich realiseren dat ze transgender zijn.

Mensen van wie het lichaam wordt erkend op een wijze die overeenkomt met hun genderidentiteit worden cisgender genoemd.

Transitie

Transgenders kunnen hun gender op elke wijze tot uiting laten komen in hun genderexpressie en passen al dan niet in de conventies van de maatschappij over gender. Sommige trans personen kiezen voor een fysieke transitie om hun lichaam in overeenstemming te brengen met hoe ze zich van binnen voelen, maar er zijn ook redenen waarom zij géén of slechts beperkte medische hulp zoeken of wensen. 

Is iemands gender sociaal of fysiek veranderd, dan is die persoon ‘in transitie geweest’. Het maakt niet uit of dat gaat om een hormonale behandeling, operatie of fysieke wijzigingen zonder behandeling.

Transgender vs. transseksueel

Transseksueel is een oudere term die afkomstig is uit de medische en psychologische wereld. Transseksueel was vroeger een synoniem van transgender, en wordt nog steeds wel gebruikt door oudere transgenders.

In de moderne tijd wordt transseksueel vooral gebruikt als medische term om te verwijzen naar mensen die hun lichaam hebben veranderd of dat willen doen via medische routes, zoals hormonale therapie of lichamelijke operaties. De meeste mensen geven de voorkeur aan het woord transgender, omdat het minder gemedicaliseerd klinkt en ook de mensen omvat die geen medische transitie hebben ondergaan, kunnen ondergaan of willen ondergaan.

Andere medische diagnoses voor transgender personen die medische hulp zoeken zijn genderdysforie en genderincongruentie. Ook deze termen gebruik je vooral in medische context.

Taalgebruik

In transgender gemeenschappen worden samengestelde termen als ‘transvrouw’ door sommigen als uitsluitend en vervreemdend beschouwd. Wanneer over trans personen wordt geschreven, wordt het woord ’trans’ als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Het heeft de voorkeur om niet ’transvrouw’ of ’transgendervrouw’ te schrijven, maar ’trans vrouw’, waarbij trans als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt om in dit geval een categorie vrouwen aan te duiden. We kiezen op deze site dan ook bewust voor de term ‘trans vrouw’, met een spatie. (Lees ook: Transvrouwen bestaan niet, trans vrouwen wel)

Soms wordt “trans” geschreven als trans+ of trans*. De asterisk of het plusteken geven aan dat alle transgenders, non-binaire en verwante identiteiten (zoals drag queens/drag kings en crossdressers) zijn inbegrepen, zonder dat “transgenders, non-binaire en verwante identiteiten” telkens voluit moet worden geschreven.

Veel drag queens/drag kings en crossdressers zijn trans of hebben een non-binaire genderidentiteit, en gebruiken drag als een manier om hun genderidentiteit te verkennen. Het optreden in drag maakt iemand echter niet per definitie trans of geassocieerd met de transgemeenschap.

Terminologie

Wat is genderdysforie?

Veel transgenders (maar niet allemaal) ervaren genderdysforie, een gevoel van onbehagen of zelfhaat dat voortkomt uit een kloof tussen hun innerlijke gevoel van gender en hun uiterlijke verschijning, hun lichaam, of hoe anderen hen waarnemen.

Genderdysforie, vaak gewoon dysforie genoemd, kan variëren in intensiteit; het kan ernstig zijn, gemiddeld, mild, of helemaal niet.Oorzaken van dysforie kunnen verschillen tussen mensen en kunnen veranderen in de loop van iemands leven of tijdens transitie.

Wat is passing bij transgenders?

Passing of ‘doorgaan voor’ is een term die in meerdere subculturen wordt gebruikt als je over kan komen voor iets wat je niet bent. Bij door trans personen wordt het gebruikt om hun uiterlijk te beschrijven, en of ze kunnen worden aangezien voor een cisgender persoon. Een trans vrouw zou bijvoorbeeld “passen” wanneer mensen aannemen dat zij een cisgender vrouw is.

Wat is transitie?

Transitie verwijst naar de handeling waarbij iemand begint te leven als het eigenlijke gender, in plaats van het gender dat men bij de geboorte toegewezen kreeg. Transitie kan sociaal of medisch zijn. Sociale transitie houdt meestal in dat je je eigen naam en voornaam gebruikt en vaak je kleren, haar en andere uiterlijke kenmerken verandert om je te presenteren als je eigenlijke gender. Medische transitie is het veranderen van iemands lichaam om dichter bij het gewenste lichaam te komen. Het kan hormoonvervangingstherapie en operaties omvatten. Beide kunnen helpen bij dysforie.

Niet alle transgender personen kiezen voor een volledige transitie:

 • Sommigen kiezen voor een sociale transitie, maar niet voor een medische transitie;
 • sommigen ondergaan bepaalde aspecten van de transitie wel, maar andere niet – bijvoorbeeld wel hormoontherapie, geen operatie.
 • Sommigen veranderen hun naam en voornaamwoorden, maar kleden zich nog steeds zoals het hun bij hun geboorte toegewezen gender omdat ze gender non-conform zijn.

Wat is de deadname of geboortenaam?

De deadname, dode naam of geboortenaam van een transgender is de naam die zijn/haar/hun ouders hem/haar/hen gaven bij geboorte. Veel transgenders kiezen ervoor hun naam te veranderen als onderdeel van hun transitie, hoewel niet iedereen dat doet.

Het opzettelijk gebruiken van de vorige (dead-)naam van een transgender, terwijl je de echte naam kent, wordt deadnaming genoemd.

Transmasculien

transgender

Transmasculiene of transmasc mensen zijn mensen met een mannelijk gender die bij de geboorte het vrouwelijk gender toegewezen kregen (AFAB). Transmasculiene mensen (meestal binaire trans mannen) kunnen ook FtM, F2M (vrouw naar man) genoemd worden. Sommige transmasculiene identiteiten omvatten:

 • Trans mannen
 • Demiboys of demiguys die AFAB zijn.
 • Proxvirs die AFAB zijn.
 • Multigender mensen met mannelijk als sterkste genderidentiteit
 • Genderfluïde mensen die meestal mannelijk zijn
 • Solarians die AFAB zijn.
 • Neptuniërs die AFAB zijn.
 • Juparians die AFAB zijn.
 • Elk ander non-binair gender dat zichzelf overwegend mannelijk beschouwt

Transitie van trans mannen en transmasculiene mannen

Een transmasculiene persoon kan alle volgende transities doen, sommige, of geen van deze dingen. Sommigen hebben geen behoefte aan transitie, en sommigen kunnen dat niet vanwege medische redenen, hun woonplaats of hun financiële situatie.

Veel trans mannen en transmasculiene mensen gaan in transitie om zich op een traditioneel mannelijke manier te presenteren. Dit kan onder meer inhouden:

 • dat ze kort haar hebben en traditioneel mannelijke kleren dragen.
 • dat ze packers dragen om de schijn van een penis te simuleren.
 • dat ze om binders dragen om hun borst plat te maken en te vermannelijken. *

  *Binden kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot vervorming van de ribbenkast, vooral als het verkeerd of gedurende lange perioden wordt gedaan. Er zijn online veel hulpmiddelen beschikbaar over hoe je veilig kunt inbinden, zelfs voor wie geen binder heeft.

Door de effecten van hormoonvervangingstherapie met testosteron is het minder waarschijnlijk dat transmasculiene personen een operatie voor vermannelijking van het lichaam ondergaan, maar het is geen zeldzame procedure.

Mogelijke transmasculiene medische transitie:

 • een hormoonvervangende testosterontherapie in de vorm van injecties of gel.
 • Een mastectomie om borsten te verwijderen (bekend als bovenoperatie, omdat “mastectomie” vaak dysforie oproept)
 • een metoidioplastie en/of phalloplastie om een penis te creëren (bekend als onderoperatie).
 • het is ook niet ongewoon voor transmasculiene mensen om een hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder), oophorectomie (verwijdering van de eierstokken), of beide te ondergaan.**

  **Deze operaties kunnen voor transmasculiene mensen niet uitvoerbaar zijn, en in plaats daarvan kunnen zij een eileiderverwijdering ondergaan.

Transfeminien

transgender

Transfeminine of trans fem mensen zijn mensen met een vrouwelijk gender die bij de geboorte het mannelijke gender toegewezen kregen (AMAB). Transfeminine mensen (meestal binaire trans vrouwen) kunnen ook MtF, M2F (man naar vrouw) genoemd worden. Sommige transfemine identiteiten omvatten:

 • Trans vrouwen
 • Demigirls die AMAB zijn.
 • Multigender mensen met vrouwelijk als sterkste genderidentiteit
 • Genderfluïde mensen die voornamelijk vrouwelijk zijn
 • Juxeras die AMAB zijn.
 • Lunarians die AMAB zijn.
 • Venusianen die AMAB zijn.
 • Lunettianen die AMAB zijn.
 • Elk ander non-binair gender dat zichzelf overwegend vrouwelijk beschouwt

Transitie van trans vrouwen en transfeminiene vrouwen

Veel trans vrouwen en transfeminine mensen gaan in transitie om zich op een traditioneel vrouwelijke manier te presenteren. Dit kan onder meer inhouden:

 • dat ze lang haar hebben, traditioneel vrouwelijke kleding dragen en make-up dragen.
 • borstpadding dragen om borsten te simuleren (vaak voordat ze met hormoonvervangende oestrogeentherapie beginnen).
 • sommigen doen aan tucken, waarbij de testikels terug in het lichaam worden geduwd en de penis naar achteren wordt geduwd of vastgeplakt om de bobbel die door de penis ontstaat weg te werken.*

  * Dit is gevaarlijk om gedurende langere tijd te doen, vooral met tape, en het kan onmogelijk zijn voor sommige trans vrouwen mensen, omdat hun lichaam hen fysiek niet in staat stelt hun testikels terug in hun lichaam te duwen. Er is ook een kledingstuk dat een gaffel wordt genoemd, vergelijkbaar met de binder die veel trans vrouwen gebruiken. Je kan deze gebruiken om veiliger te tucken. Er zijn veel hulpmiddelen online beschikbaar over veilig tucken.

Een transfeminine persoon kan alle medische transities doen, sommige, of geen. Sommigen hebben geen behoefte aan transitie, en sommigen kunnen dat niet vanwege medische redenen, hun woonplaats of hun financiële situatie.

Mogelijke transmasculiene medische transitie:

 • testosteron-blokkerende medicatie en oestrogeen-hormoonvervangingstherapie in de vorm van pillen, gel of, wat zeldzamer is, injecties.
 • een orchiectomie om de testikels te verwijderen,
 • een penectomie om de penis te verwijderen,
 • een vaginoplastie om een vagina te creëren uit de penis en testikels,
 • een labiaplastie om schaamlippen te creëren,
 • een clitoroplastie om een clitoris te creëren.
 • sommige transfeminiene mensen kiezen ervoor om een borstvergroting te ondergaan of borstimplantaten te verkrijgen. Borstvergroting en borstimplantaten zijn niet altijd nodig of gewenst, omdat oestrogeen en progesteron borstgroei veroorzaken.
 • sommige transfeminiene mensen ondergaan een operatie om het gezicht te vervrouwelijken
 • velen kiezen voor laserontharing.

Transneutraal

transgender

Transneutrale mensen zijn neutraal georiënteerde non-binaire mensen. Zij kunnen bij de geboorte als vrouwelijk zijn aangemerkt of bij de geboorte als mannelijk zijn aangemerkt. Transneutrale mensen kunnen ook MtN/M2N (mannelijk tot neutraal) of FtN/F2N (vrouwelijk tot neutraal) worden genoemd, afhankelijk van hun toegewezen gender bij de geboorte. Enkele transneutrale identiteiten zijn:

Transitie van transmeutrale mensen

Veel transneutrale mensen veranderen om zich voor te doen op een manier die ofwel een combinatie is van zowel mannelijk als vrouwelijk, of op een manier die genderneutraal is. Hoe dit eruit ziet hangt vaak af van iemands toegewezen gender bij de geboorte. Dit kan onder meer inhouden:

 • padding of binding dragen om borsten of heupen te maken of juist een platte borst te geven;
 • tucken
 • de uitstulping die door de penis wordt gecreëerd simuleren via packing

Veel transneutrale mensen kiezen er voor om geen medische ingrepen te ondergaan, of slechts enkele ervan. Anderen kunnen om andere medische redenen, vanwege hun woonplaats of vanwege hun financiële situatie geen ingrepen ondergaan.

Mogelijke transneutrale medische transitie:

 • orchiectomie/penectomie/vaginoplastie,
 • falloplastie,
 • borstimplantaten,
 • borstverwijderingen,
 • hormoonvervangingstherapie, afhankelijk van iemands toegewezen gender bij de geboorte.

Vlag

Origenele vlag

transgender

De transgendervlag werd in 1999 ontworpen door de transvrouw Monica Helms en werd voor het eerst getoond in een pride parade in Phoenix, Arizona, in 2000. De vlag heeft:

 • twee blauwe strepen, de traditionele kleur voor babyjongens,
 • twee roze strepen, de traditionele kleur voor babymeisjes,
 • een witte streep, die staat voor non-binaire, transitionele en intersekse personen

Variaties

Er zijn vele variaties van de transgendervlag, en er zijn er door de jaren heen nog veel meer gemaakt. Een paar veel voorkomende variaties:

Black Trans Flag

transgender

De zwarte transgender/POC vlag werd gemaakt door trans-activiste en schrijfster Raquel Willis als een symbolische uiting van het niveau van geweld tegen mensen die zowel gekleurd als transgender zijn, als een manier om bewustzijn te verspreiden en om transpersonen van kleur trots te laten zijn. Het werd voor het eerst gebruikt in de Verenigde Staten van Amerika in 2015 in Black Trans Liberation Tuesday. Sommigen vinden echter dat deze vlag non-binaire identiteiten uitwist door de witte streep te vervangen.

Symbool

transgender

Het meest voorkomende transgender-symbool is een mix van het vrouwelijke (Venus) symbool, mannelijke (Mars) symbool, en het androgyne (Venus en Mars gemengd) symbool. Dit symbool is begin jaren negentig ontworpen door Holly Boswell, Wendy Parker, en Nancy R. Nangeroni.

Over de auteur

Scroll naar boven