woman next to gray wall during daytime

Agender

Wat is agender?

Agender, ook wel luchtiger gendern’t genoemd, is een genderidentiteit die zich kenmerkt door volledige genderloosheid, of het ontbreken van gender. Andere veelgebruikte termen zijn genderneutraal, geslachtsneutraal, sekseneutraal of genderloos. Agender is een non-binaire genderidentiteit waarbij je niet mannelijk, vrouwelijk, of een ander gender is. Agender mensen kunnen zich het sterkst identificeren als gewoon een persoon, in plaats van als een bepaald gender. Definities zijn:

 • Een persoon die geen (of zeer weinig) verbinding heeft met het binaire systeem van gender geen persoonlijke aansluiting met de begrippen man of vrouw,
 • iemand die zichzelf ziet als zonder genderidentiteit of gender.

Hoewel een volledige afwezigheid van gender de meest voorkomende definitie van agender is, kunnen mensen zichzelf om andere redenen agender noemen.

Het tegenovergestelde van agender is allogender. Agender mensen kunnen elke seksuele oriëntatie hebben. Agender zijn moet niet verward worden met aseksueel zijn.

Agenderspectrum

Mensen die zich identificeren als agender kunnen zichzelf omschrijven als één of meer van de volgende:

 • Genderloos
 • Genderneutraal
 • Neutrois
 • Een onbekende of ondefinieerbare gender; niet in één van de bekende genders passen.
 • Geen woorden beschikbaar hebben die passen bij hun genderidentiteit.
 • Niet weten van of niet geven om gender, als interne identiteit en/of als extern label.
 • Besluiten om hun gender niet te labelen.
 • Meer als persoon identificeren dan als gender.

Veel agender mensen identificeren zich ook als genderqueer, non-binair en/of transgender. Sommige agenders geven er echter de voorkeur aan deze termen te vermijden.

Agender mensen kunnen een voorkeur hebben voor bepaalde voornaamwoorden, maar sommigen geven er de voorkeur aan om genderspecifieke taal over zichzelf zoveel mogelijk te vermijden.

Genderexpressie en transitie

Agender personen kunnen uiterlijke kenmerken van elk mogelijk gender hebben – mannelijk, vrouwelijk, allebei of geen van beide. Agender mensen kunnen er last van hebben als ze niet in staat zijn hun identiteit tot uitdrukking te brengen op een manier waar ze zich op hun gemak bij voelen.

Agender mensen die genderneutraal of genderloos willen overkomen, kunnen geslachtsveranderende chirurgie willen ondergaan om geen biologische sekse meer te hebben, of hormoontherapie om geen geslachtskenmerken te hebben.

Agender versus genderneutraal

Er is weinig overeenstemming over het verschil tussen termen als agender, genderneutraal, en neutrois. Sommige mensen gebruiken deze termen door elkaar, maar voor anderen is er een verschil tussen deze termen. Vaak wordt gezegd dat agender de ervaring is helemaal geen gender te hebben, terwijl genderneutraal of neutrois de ervaring is een genderidentiteit te hebben, maar die genderidentiteit is niet mannelijk of vrouwelijk, maar neutraal.

Agender versus gendervoid

Gendervoid, ook wel voidgender genoemd, lijkt op agender, en de twee termen worden soms door elkaar gebruikt. Maar hoewel ze elkaar wel overlappen, zijn ze niet altijd hetzelfde. Agender wordt algemeen erkend als een bredere term. Terwijl een agender persoon het gevoel kan hebben dat hij of zij in de eerste plaats nooit een gender gehad heeft, kan een gendervoid persoon het gevoel hebben dat er een lege plaats is waar een gender zou zijn of zou moeten zijn.

Geschiedenis

Het eerste geregistreerde gebruik van het woord agender op het Internet lijkt te komen van een bericht op de site UseNet, op 28 juli 2000. Het werd gebruikt in een discussiedraad met de titel “alt.messianic”. De gebruiker Miriam Wolfe schreef “Alles wat ik begrijp is dat G-d amorf is, agender, enz. dus “beeld” kan geen lichamelijk of geslachtelijk of seksueel iets zijn”[2] Er waren nog een paar andere gevallen waarin het woord rond dezelfde tijd gebruikt werd, maar ook deze gingen ofwel over God, ofwel hadden het over mensen die zich op een genderneutrale manier voordeden (niet als specifieke genderidentiteit).

De eerste instantie waarin het woord gebruikt werd over mensen als specifieke identiteit lijkt ook voor UseNet te komen, in een draad met de titel “alt.politics.democrats”. De gebruiker man_in_black529 schreef “Maar ondanks deze bijna-universaliteit van gender, kunnen culturen transgender, agender en hypergender personen hebben.”

In deze beide gevallen werd het woord agender niet gedefinieerd; vermoedelijk was de definitie toen al bekend. Het woord agender bestond waarschijnlijk al vóór deze berichten, en had mogelijk een betekenis die lijkt op wat het nu doet. Eerdere gebruiken van het woord zijn echter niet opgetekend.

Vlaggen

agender

De oorspronkelijke agendervlag werd ontworpen door de Tumblr gebruiker Transrants in 2014. De kleurbetekenissen zijn als volgt:

 • Zwart staat voor een afwezigheid van gender
 • Grijs staat voor voor gedeeltelijk gender.
 • Groen staat voor het niet-binaire karakter van dit gender, omdat groen het omgekeerde is van lavendel (een mengsel van roze en blauw, dat een mengeling van vrouwelijk en mannelijk voorstelt)

Variaties op de agendervlag omvatten meestal groen en zwart.

agender

De vierstreep-agender vlag is een eerbetoon aan de oorspronkelijke, veelgebruikte zevenstreep-agender vlag, gemaakt door Salem in 2014. Ze zijn vergelijkbaar in kleurenschema (zwart, grijs, wit, groen). De vierstreeps-agendervlag heeft echter een bewust contrastrijker ontwerp met minder strepen en benadrukt de gemeenschap en inclusie van agender mensen die ook lesbisch, homo, biseksueel, non-binair, trans, aseksueel, enzovoorts kunnen zijn, door alle agender personen in één streep weer te geven. Het maakt niet uit wat ze verder zijn, alle agender mensen zijn even agender. De vierstreeps-agendervlag heeft het voordeel dat hij tot vier pixels hoog verkleind kan worden.

Een interpretatie van de kleuren van de vierstreeps agender vlag, van boven naar beneden, is:

 • veiligheid, eenheid, en de nachtelijke hemel (zwart),
 • cement en as (grijs),
 • botten (wit),
 • het gevoel van leven en agender zijn (zuivergroen).

Symbolen

Er bestaan verschillende agendersymbolen. Het meest voorkomende is een cirkel (als verwijzing naar de mannelijke en vrouwelijke symbolen en vele andere gendersymbolen), met een streep erdoor, horizontaal of diagonaal (∅), die waarschijnlijk voorstelt dat gender doorgestreept en afwezig is. Een andere variant omvat een streep zonder tanden, die lijkt op het neutrois-symbool. Een ander, minder gebruikelijk agendersymbool is een gewone cirkel (⚪), hoewel dit symbool soms ook gebruikt wordt om aseksualiteit voor te stellen.

Scroll naar boven