architect (intj)

Architect (INTJ)

Heb je een natuurlijke neiging om strategisch te denken en het grotere geheel te zien? Ben je gefocust, zelfverzekerd en geneigd om uitdagingen met een berekende aanpak tegemoet te treden? Als dit bij je past, dan kun je waarschijnlijk het best worden beschreven als een Architect (INTJ) in de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een INTJ-persoonlijkheid zijn zeer analytisch, creatief en logisch. INTJ’s kunnen obstakels die voor de meesten te groot zijn overwinnen of juist uit de weg gaan. De vele eigenaardigheden van INTJ’s leiden soms tot misverstanden. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn fantasierijk en toch snelle beslissers, ambitieus en toch gesteld op hun privacy, nieuwsgierig naar alles en toch gefocust. INTJ’s zijn vaak gericht op efficiëntie en effectiviteit, en hebben weinig geduld voor taken of mensen die ze als onnodig of inefficiënt beschouwen.

In dit artikel gaan we dieper in op de wereld van de INTJ-persoonlijkheid. We behandelen de kernkenmerken die INTJ’s uniek maken, onderzoeken welke carrières goed bij hen passen en hoe ze zich gedragen in relaties. Het doel is om zowel INTJ’s als de mensen in hun omgeving te helpen begrijpen wat hen motiveert, waar hun sterke punten liggen en welke uitdagingen ze kunnen ondervinden.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het INTJ-persoonlijkheidstype

INTJ staat voor introversie, intuïtie, denken, beoordelen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Introverte intuïtie

INTJ’s maken gebruik van hun introverte intuïtie om naar patronen, betekenissen en mogelijkheden te kijken. Ze kijken niet alleen naar de concrete feiten, maar zijn geïnteresseerd in wat deze feiten betekenen. Mensen met dit persoonlijkheidstype vinden het leuk om over de toekomst na te denken en mogelijkheden te onderzoeken. Ze herinneren zich eerder indrukken dan exacte details van wat er is gebeurd. INTJ’s zijn goed in tussen de regels door lezen om uit te vinden wat dingen werkelijk betekenen.

Secundair: Extrovert denken

De secundaire functie in de INTJ-persoonlijkheid leidt ertoe dat INTJ’s op zoek gaan naar orde, controle en structuur in de wereld om hen heen. INTJ’s zijn vaak heel bewust en methodisch bij het benaderen van problemen. Mensen met dit persoonlijkheidstype nemen beslissingen op basis van logica. Ze organiseren hun gedachten en kijken naar oorzaak-gevolg relaties.

Tertiair: Introvert voelen

INTJ’s gebruiken ook introvert voelen en besteden als ze dit hebben ontwikkeld aandacht aan hun waarden en gevoelens bij het nemen van beslissingen. Daardoor voelen ze zich soms ook meer aangetrokken tot mensen en activiteiten die goed aansluiten bij hun waarden.

Ondergeschikt: Extravert observeren

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de INFJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Deze cognitieve functie stelt mensen in staat om procesinformatie te ervaren via hun zintuigen. Wanneer INFJ’s deze functie gebruiken leven ze meer in het moment en worden ze gedreven door de wereld om hen heen.

Belangrijkste kenmerken van een INTJ

 • INTJ’s zijn introvert en werken liever alleen.
 • INTJ’s kijken naar het grote geheel en richten zich op abstracte informatie in plaats van op concrete details.
 • INTJ’s leggen eerder de nadruk op logische en objectieve informatie dan op subjectieve emoties.
 • INTJ’s houden van orde, controle en ruim op tijd plannen.

Sterke punten

 • Geniet van theoretische en abstracte concepten
 • Heeft hoge verwachtingen
 • Is goed in luisteren
 • Neemt kritiek goed op
 • Is zelfverzekerd en hardwerkend

Zwakke punten

 • Kan overdreven analytisch en veroordelend zijn
 • Is zeer perfectionistisch
 • Houdt er niet van om over emoties te praten
 • Lijkt soms hardvochtig of ongevoelig

Carrière of loopbaan van een INTJ

Als INTJ’s ergens belangstelling voor hebben streven ze ernaar om zo goed mogelijk kennis en kunde op dat gebied te vergaren. Ze hebben hoge verwachtingen van zichzelf en anderen en houden zich aan de hoogst mogelijke normen.

INTJ’s zijn goed in het verzamelen van informatie van de buitenwereld, het analyseren van deze informatie en het bereiken van nieuwe inzichten. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn zeer analytisch en logisch. Ze waarderen informatie, kennis en intelligentie en zijn uitstekende wetenschappers en wiskundigen.

INTJ’s doen het doorgaans goed in carrières die hun sterke vermogen om complexe informatie te begrijpen en te evalueren integreren met hun vermogen om deze kennis in de praktijk te brengen. Een loopbaan die de INTJ daarnaast in staat stelt om zelfstandig en autonoom te werken is ideaal.

Voorbeelden van banen voor INTJ’s zijn:

 • Wetenschapper
 • Wiskundige
 • Ingenieur
 • Tandarts
 • Dokter
 • Leraar
 • Rechter
 • Advocaat

Persoonlijke relaties van een INTJ

Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn introvert en brengen veel tijd door met denken. INTJ’s zijn het liefst alleen en geven sterk de voorkeur aan solitair werk boven groepswerk. Hoewel ze meestal niet erg geïnteresseerd zijn in de gedachten en gevoelens van andere mensen geven ze wel om de emoties van de selecte groep mensen die dichtbij ze staan. INTJ’s zijn bereid om tijd en energie te steken in het succesvol maken van deze selecte persoonlijke relaties.

Andere mensen zien INTJ’s vaak als koel, afstandelijk en ongeïnteresseerd, wat het aangaan van nieuwe vriendschappen uitdagend kan maken. Mensen met een INTJ-persoonlijkheid zien vaak weinig waarde in sociale rituelen en praatjes, waardoor het nog moeilijker is om ze te leren kennen. Ze zijn vaak terughoudend en geven de voorkeur aan interactie met een groep naaste familie en vrienden.

Tips voor omgang met INTJ’s

INTJ-vriend

INTJ’s zijn op zichzelf en zelfvoorzienend dus het kan soms moeilijk zijn om vriendschap met ze te sluiten. Mensen met dit persoonlijkheidstype denken veel aan de toekomst en vermijden mensen te leren kennen als ze geloven dat een langdurige vriendschap niet zal werken. INTJ’s hebben dus niet veel vrienden, maar ze zijn toegewijd aan mensen die volharden in hun vriendelijkheid. INTJ’s geven de voorkeur aan vrienden die ook introvert en rationeel zijn en weinig emotioneel drama veroorzaken.

INTJ-ouder

INTJ-ouders zijn bedachtzaam en attent, maar meestal niet erg aanhankelijk. Ze hebben hoge verwachtingen van hun kinderen en helpen hun kinderen logisch te denken bij beslissingen. Ouders met een dergelijke persoonlijkheid moedigen hun kinderen aan om zelfsturende, kritische denkers te zijn die in staat zijn om zelf problemen op te lossen.

INTJ-kind

Als je kind INTJ is probeer dan manieren te vinden om de intellectuele kracht van je kind te stimuleren zonder overmatig perfectionisme te veroorzaken. Je kunt je kind ook helpen zijn of haar emotionele kracht te ontwikkelen en te zoeken naar manieren om zijn of haar gevoelens te uiten.

INTJ-partner

Omdat het moeilijk kan zijn om een INTJ te leren kennen zijn romantische relaties een uitdaging. Als je partner dit persoonlijkheidstype heeft zijn je vasthoudendheid, loyaliteit en aanhoudend begrip belangrijk. Wees niet bang om te laten zien dat je toegewijd bent aan je INTJ-partner en zet hem of haar vooral niet onder druk om zijn of haar emoties te uiten. Verwacht niet dat je partner je subtiele hints oppikt maar vertel rechtuit of zelfs bot wat je van hem of haar verwacht.

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Strategisch denken: INTJ’s zijn vaak de strategen op de werkplek en houden ervan problemen vanuit een globaal perspectief te benaderen.
 • Efficiëntie: Ze zijn continu op zoek naar manieren om processen te verbeteren.
 • Alleen werken: Ze voelen zich meestal het meest productief als ze alleen kunnen werken.
 • Competentie: INTJ’s waarderen competentie en kunnen gefrustreerd raken door onbekwaamheid.
 • Hoog doel: Ze zijn doelgericht en werken graag aan projecten die ze als zinvol beschouwen.

Sociale situaties

 • Beperkte sociale kring: INTJ’s hebben vaak een kleine groep van hechte vrienden en geven de voorkeur aan diepgaande gesprekken.
 • Directheid: Ze zijn vaak direct en ter zake, wat soms als bot kan worden opgevat.
 • Sceptisch: Ze stellen vaak vragen en zijn kritisch ten opzichte van algemeen aanvaarde opvattingen.
 • Onafhankelijk: Ze hebben veel tijd voor zichzelf nodig en zijn niet extreem sociaal.
 • Hoge verwachtingen: Van zichzelf en anderen, wat soms kan leiden tot teleurstelling.

Dagelijks leven

 • Toekomstgericht: INTJ’s hebben vaak gedetailleerde plannen voor de toekomst.
 • Zelfontwikkeling: Ze besteden veel tijd aan leren en zelfverbetering.
 • Georganiseerd: Hun leefruimte en leven zijn meestal zeer georganiseerd.
 • Analytisch: Ze analyseren alles intensief, van hun ochtendroutine tot aan de films die ze kijken.
 • Nieuwsgierig: Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden.

Verschil INTJ-A of INTJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar boven