bemiddelaar (infp)

Bemiddelaar (INFP)

INFP (introversie, intuïtie, voelen, waarnemen) is de vierlettercode die één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI) vertegenwoordigt.

Mensen met een INFP-persoonlijkheid worden vaak beschreven als idealististen of bemiddelaars en zijn introvert, idealistisch, creatief en gedreven door hoge waarden.

INFP’s willen de wereld de wereld verbeteren. Ze willen niet alleen meer inzicht krijgen in zichzelf en hoe ze in de wereld passen, ze zijn ook geïnteresseerd in hoe ze anderen het beste kunnen helpen. Mensen met dit persoonlijkheidstype besteden veel tijd aan het verkennen van hun eigen doel in het leven en denken na over hoe ze hun vaardigheden en talenten kunnen inzetten om de mensheid zo goed mogelijk te ondersteunen.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het INFP-persoonlijkheidstype

Dominant: Introvert voelen

INFP’s ervaren een grote diepgang aan gevoelens, maar als introverte mensen verwerken ze deze emoties grotendeels intern. Ze bezitten een ongelooflijk gevoel van verwondering over de wereld en voelen een groot medeleven en empathie voor anderen. Hoewel deze emoties sterk zijn hebben ze de neiging om ze niet uit te drukken waardoor ze soms als afstandelijk of onwelkomend overkomen.

Secundair: Extraverte intuïtie

INFP’s onderzoeken situaties met behulp van verbeelding en grote scenario’s waarbij ze vaak verschillende mogelijkheden onderzoeken en doordenken voordat er een koers wordt uitgestippeld. Hun innerlijke leven is een dominante kracht in hun persoonlijkheid en ze gaan met de buitenwereld om door gebruik te maken van hun intuïtie. Ze richten zich op het grote plaatje en zetten koers richting een grote toekomst. Dit vermogen maakt INFP’s transformerende leiders die enthousiast zijn over het maken van positieve veranderingen in de wereld.

Tertiair: Introvert voelen

Bij het opnemen van informatie creëren INFP’s levendige herinneringen aan de gebeurtenissen. Ze zullen deze gebeurtenissen vaak herhalen in hun gedachten om hun ervaringen te analyseren in minder stressvolle omgevingen. Dergelijke herinneringen worden meestal geassocieerd met sterke emoties, dus het oproepen van een herinnering kan vaak lijken op het herbeleven van de ervaring zelf.

Ondergeschikt: Extravert denken

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de INFJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Deze cognitieve functie houdt in dat de wereld op een objectieve en logische manier wordt georganiseerd en zinvol wordt gemaakt.

Wanneer een INFP geconfronteerd wordt met stress kan hij of zij plotseling zeer pragmatisch en detailgericht worden, waarbij de focus ligt op logica in plaats van op emotie. Omdat INFP’s meestal meer worden geregeerd door intuïtie en emotie hebben ze soms moeite om zich productief en efficiënt te voelen. Het leren ontwikkelen van het extravert denken kan mensen met dit persoonlijkheidstype helpen om een beter gevoel van evenwicht te creëren.

De stille revolutie van de introverte mens

In Ik moet nog even kijken of ik kan rekent Liesbeth Smit af met het idee dat introversie iets zieligs of saais zou zijn. Met een frisse en heldere blik gaat ze uitgebreid in op de verschillende kanten van introvert zijn: want hoe ga je er op de werkvloer mee om? Zijn er ook mensen die zowel introvert als extravert zijn? En wat moet je eigenlijk allemaal weten over je introverte kind?

Belangrijkste kenmerken van een INFP

 • INFP’s zijn introvert, stil en terughouden. In sociale situaties verliezen ze energie en ze geven de voorkeur aan interactie met een selecte groep van goede vrienden. Hoewel ze graag alleen zijn kun je dir niet verwarren met verlegenheid. INFP’s krijgen als echte introverten pas energie als ze tijd alleen doorbrengen. In sociale situaties moeten ze energie investeren.
 • INFP’s vertrouwen meestal op hun intuïtie en zijn meer gefocust op het grote geheel dan op de kleine details. Ze kunnen heel nauwgezet zijn over dingen waar ze echt om geven of over projecten waar ze mee bezig zijn, maar ze negeren vaak alledaagse of saaie details.
 • INFP’s leggen de nadruk op persoonlijke gevoelens en hun beslissingen worden meer beïnvloed door deze zorgen dan door objectieve informatie.
 • Als het gaat om het nemen van beslissingen houden INFP’s graag hun opties open. Ze stellen het nemen van belangrijke beslissingen uit voor het geval er iets aan de situatie verandert. Als er beslissingen worden genomen, zijn ze meestal gebaseerd op persoonlijke waarden in plaats van op logica.

Sterke punten

 • Loyaal en toegewijd
 • Voelt emoties goed aan
 • Zorgvuldig en geïnteresseerd in anderen
 • Werkt goed alleen
 • Sterke waarden en intieme relaties
 • Goed in het zien van het grote geheel

Zwakke punten

 • Kan overdreven idealistisch zijn
 • Neemt dingen te persoonlijk
 • Is moeilijk om te leren kennen
 • Verliest soms de kleine dingen uit het oog
 • Ziet details over het hoofd

Carrière of loopbaan van een INFP

INFP’s doen het meestal goed in een carrière waarin ze hun creativiteit en visie kunnen uiten. Hoewel ze goed kunnen samenwerken met anderen werken ze over het algemeen liever alleen.

INFP’s hebben de neiging om zeer creatief, artistiek en spiritueel te zijn. Ze zijn vaak bedreven in taal, maar drukken hun gedachten en gevoelens misschien liever uit door te schrijven dan door te spreken.

Omdat INFP’s een sterke ethiek en waarden hebben worden ze gepassioneerd door het bepleiten of verdedigen van hun overtuigingen. INFP’s voelen sterk voor hun eigen waarden maar ze zijn ook geïnteresseerd in meer leren over anderen en ze zijn bereid om te luisteren en na te denken over andere kanten of persepectieven.

Voorbeelden van banen voor INFP’s zijn:

 • Kunstenaar
 • Coach
 • Grafisch ontwerper
 • Bibliothecaris
 • Psycholoog
 • Fysiotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Schrijver

Persoonlijke relaties van een INFP

Mensen met dit persoonlijkheidstype geven diep om andere mensen, maar als introverte mensen kan het moeilijk zijn ze te leren kennen. Veel van hun energie is naar binnen gericht en wordt gekarakteriseerd door intense gevoelens en sterke waarden. INFP’s zijn idealisten en hebben vaak hoge verwachtingen, ook in relaties. INFP’s hebben soms een geïdealiseerd beeld in hun hoofd van hun perfecte partner, wat een moeilijke rol kan zijn om in te vullen.

INFP’s staan heel dicht bij een heel select groepje mensen en binden zich diep aan de weinigen met wie ze een hechte relatie aangaan. Ze zijn heel toegewijd aan hun kring van goede vrienden en familie en hechten veel belang aan de gevoelens en emoties van hun dierbaren.

INFP’s hebben een hekel aan conflicten en proberen die te vermijden. Als er conflicten of ruzies ontstaan richten ze zich meestal meer op de manier waarop het conflict hen doet voelen dan op de eigenlijke details van de ruzie. Tijdens ruzies kunnen ze overdreven emotioneel of zelfs irrationeel overkomen. Ze kunnen wel goede bemiddelaars zijn in andermans conflicten door de mensen die betrokken zijn te helpen hun gevoelens te identificeren en te uiten.

Tips voor omgang met INFP’s

INFP-vriend

INFP’s hebben meestal maar een paar hechte vriendschappen en deze relaties duren lang. Hoewel INFP’s bedreven zijn in het begrijpen van de emoties van anderen hebben ze vaak moeite om hun eigen gevoelens met anderen te delen. Sociaal contact kan daarom moeilijk zijn terwijl INFP’s hunkeren naar emotionele intimiteit en diepe relaties. Het leren kennen van een INFP kan tijd kosten en de beloning kan groot zijn voor mensen die het geduld en begrip hebben om eraan te werken.

INFP-ouder

INFP-ouders zijn ondersteunend, zorgzaam en warm. Ze zijn goed in het opstellen van richtlijnen en het helpen van kinderen om sterke waarden te ontwikkelen. Hun doel als ouders is om hun kinderen te helpen groeien als individu en de wonderen van de wereld ten volle te waarderen. Ze kunnen moeite hebben om hun eigen emoties met hun kinderen te delen en zijn vaak gericht op het creëren van harmonie in het huis.

INFP-partner

INFP’s kunnen soms moeite hebben om emotioneel dicht bij potentiële romantische partners te komen. Als ze eenmaal een relatie vormen benaderen ze die met een sterk gevoel van loyaliteit.

Ze kunnen soms een overdreven geromantiseerde kijk op relaties hebben en kunnen te hoge verwachtingen hebben die hun partners met moeite kunnen waarmaken. Ze nemen kritiek vaak persoonlijk en worstelen om conflicten te vermijden.

Als je partner een INFP is is het handig je begripvol op te stellen als ze moeite hebben om zich open te stellen en overgevoelig reageren op vermeende kritiek. Waak er ook voor dat ze jouw geluk niet boven hun eigen geluk plaatsen.

Verschil INFP-A of INFP-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Over de auteur

Scroll naar boven