bevelhebber (entj)

Bevelhebber (ENTJ)

ENTJ (extraversie, intuïtie, denken, beoordelen) is de vierlettercode die één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI) vertegenwoordigt.

Mensen met een ENTJ-persoonlijkheid worden vaak omschreven als assertief, zelfverzekerd, en uitgesproken. ENTJ’s hebben een krachtig intellect en zijn strategische denkers. Dit persoonlijkheidstype is een geboren leider door hun charisma, vertrouwen en gezag. Een ENTJ kan zijn of haar team motiveren om spectaculaire resultaten te bereiken.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ENTJ-persoonlijkheidstype

Dominant: Extravert denken

Dit komt tot uiting in de manier waarop ENTJ’s beslissingen nemen en oordelen. ENTJ’s hebben de neiging om te spreken voordat ze luisteren, en snel te oordelen voor ze alle informatie over een situatie in zich opnemen. Hoewel ENTJ’s de neiging hebben om snel te oordelen zijn ze ook erg rationeel en objectief. Ze zijn gericht op het opleggen van hun orde en normen aan de wereld om hen heen en meetbare doelen stellen is voor hen belangrijk.

Secundair: Introverte intuïtie

Mensen met een ENTJ-persoonlijkheidstype zijn toekomstgericht en overwegen steeds alle mogelijkheden bij het benaderen van een beslissing. ENTJ’s zijn vooruitdenkend en zijn niet bang voor verandering. Ze vertrouwen op hun instinct, al hebben ze soms achteraf spijt van hun snelle conclusies trekken.

Tertiair: Extrovert observeren

Deze cognitieve functie geeft ENTJ’s een honger naar avontuur. Ze genieten van nieuwe ervaringen en kunnen zich soms bezighouden met sensatiezoekend gedrag. Door hun extroverte observeren hebben ze ook een waardering voor mooie dingen in het leven. Ze omringen zich vaak graag met dingen die ze aantrekkelijk of interessant vinden.

Ondergeschikt: Introvert voelen

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ENTJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Introvert voelen is gericht op innerlijke gevoelens en waarden. Emoties kunnen een moeilijk gebied zijn voor ENTJ’s, en ze begrijpen vaak niet goed hoe dit deel van hun persoonlijkheid bijdraagt tot hun besluitvormingsproces. Als dit aspect van de persoonlijkheid onderontwikkeld is kunnen ENTJ’s zich ongemakkelijk of onwennig voelen in omgevingen waar een emotionele reactie gevraagd wordt.

Belangrijkste kenmerken van een ENTJ

 • Mensen met dit persoonlijkheidstype brengen graag tijd door met andere mensen. Ze hebben sterke verbale vaardigheden en interactie met anderen helpt hen zich energiek te voelen.
 • ENTJ’s denken liever aan de toekomst dan dat ze zich concentreren op het hier-en-nu. Ze vinden abstracte en theoretische informatie meestal interessanter dan concrete details.
 • Bij het nemen van beslissingen leggen ENTJ’s meer de nadruk op objectieve en logische informatie. Persoonlijke gevoelens en de emoties van anderen spelen meestal geen grote rol in hun keuzes.
 • ENTJ’s zijn planners. Beslissingen nemen en een planning of actieplan hebben geeft hen een gevoel van voorspelbaarheid en controle.
 • ENTJ’s zijn zeer rationeel, goed in het signaleren van problemen, en blinken uit in leidingnemen. Dit maakt ze natuurlijke leiders die gericht zijn op het efficiënt oplossen van problemen.
 • Een mythe over ENTJ’s is dat ze koud en meedogenloos zijn. Hoewel ze niet per se goed met emoties kunnen omgaan, betekent dit niet dat ze opzettelijk wreed zijn. Ze verbergen hun eigen emoties en sentimentaliteit en zien het als een zwakte die niet aan anderen kenbaar gemaakt mag worden.

Sterke punten

 • Sterke leiderschapsvaardigheden
 • Zelfverzekerd
 • Goed georganiseerd
 • Goed in het nemen van beslissingen
 • Assertief en uitgesproken
 • Sterke communicatieve vaardigheden

Zwakke punten

 • Ongeduldig
 • Koppig
 • Ongevoelig
 • Agressief
 • Onverdraagzaam

Carrière of loopbaan van een ENTJ

ENTJ’s nemen van nature leiderschapsrollen in. Ze merken soms dat ze de leiding over een groep overnemen zonder echt te weten hoe ze in zo’n positie gekomen zijn. Door hun liefde voor structuur en orde is een ENTJ ook goed in het toezicht houden op en leiding geven aan anderen en in het helpen van groepen bij het voltooien van taken en het bereiken van doelen. Ze zijn in staat snel te zien wat er bereikt moet worden, een actieplan te ontwikkelen, en rollen toe te wijzen aan groepsleden.

ENTJ’s doen het het best in loopbanen waar veel structuur is, maar ook veel ruimte voor afwisseling. Banen die hen in staat stellen veel verschillende mensen te ontmoeten en met hen om te gaan zijn ideaal. Mensen met dit type brengen veel gewenste vaardigheden op tafel, waaronder uitstekende leiderschaps- en communicatievaardigheden, een hardwerkende houding, en een vermogen om plannen voor de toekomst te maken.

Voorbeelden van banen voor ENTJ’s zijn:

 • HR-manager
 • CEO of manager van een bedrijf
 • Advocaat
 • Wetenschapper
 • Software-ontwikkelaar
 • Bedrijfsanalist
 • Ondernemer
 • Hoogleraar aan een universiteit

Persoonlijke relaties van een ENTJ

ENTJ’s zijn extraverte mensen en halen energie uit sociale situaties. Ze houden van hartstochtelijke en levendige gesprekken en debatten. Andere mensen kunnen zich geïntimideerd voelen door de zelfverzekerdheid en sterke verbale vaardigheden van de ENTJ’s. Als ze een goed idee hebben, voelen mensen met dit persoonlijkheidstype zich gedwongen om hun standpunt met anderen te delen.

Ondanks hun verbale vermogens zijn ENTJ’s niet altijd goed in het begrijpen van de emoties van andere mensen. Het uiten van emoties kan soms moeilijk voor ze zijn, en hun neiging om in discussie te gaan kan hen agressief, argumentatief en confronterend doen lijken. Ze kunnen dit probleem overwinnen door een bewuste inspanning te leveren om na te denken over hoe andere mensen zich zouden kunnen voelen.

ENTJ’s kunnen moeite hebben om meer gevoelige persoonlijkheidstypen te begrijpen of met hen overweg te kunnen. Hoewel ze extravert zijn, zijn ze niet emotioneel expressief en kunnen andere mensen hen als ongevoelig zien.

Tips voor omgang met ENTJ’s

ENTJ-vriend

ENTJ zijn sociale mensen en houden van boeiende gesprekken. Ze komen soms ruzieachtig en confronterend over, maar dat maakt deel uit van hun communicatiestijl. Probeer het niet persoonlijk op te vatten. Ze hebben meestal de gemakkelijkste vriendschappen met mensen die hun interesses en opvattingen delen en kunnen moeite hebben om mensen te begrijpen die erg introvert, gevoelig, of emotioneel zijn.

ENTJ-kind

Ouders van ENTJ-kinderen merken dat hun kind onafhankelijk is en intellectueel nieuwsgierig. Je kunt je kind helpen door hem of haar toe te staan zijn of haar nieuwsgierigheid na te jagen. Begrijp dat je kind vaak je redeneringen uitgelegd zal moeten krijgen om te begrijpen waarom bepaalde regels gevolgd moeten worden.

Je kunt je kind ook helpen emotioneel begrip te ontwikkelen door openlijk over gevoelens te praten. Wijs erop hoe mensen zich kunnen voelen bij verschillende ervaringen, zodat je ENTJ-kind kan leren zowel zijn eigen emoties als die van anderen beter te interpreteren.

ENTJ-partner

Een ENTJ-partner kan in een relatie vaak nogal dominant overkomen. Omdat omgaan met emoties moeilijk voor ze is kunnen ze ongevoelig lijken voor de gevoelens van hun partner. Onthoud dat dit niet betekent dat ENTJ’s geen gevoelens hebben. Ze moeten zich helemaal op hun gemak voelen voordat ze hun emoties kunnen tonen.

ENTJ’s zetten zich erg in om relaties te laten werken en zoeken steeds naar manieren waarop ze hun relaties kunnen verbeteren. Als je een probleem met je ENTJ-partner hebt wees dan openhartig en eerlijk. Je partner hoort liever de waarheid dan dat hij of zij moet proberen om je gevoelens te raden.

Verschil ENTJ-A of ENTJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Over de auteur

Scroll naar boven