gray statue

Blindspot bias: anderen hebben meer denkfouten dan ik

De blindspot bias is de neiging van mensen om zichzelf minder gevoelig in te schatten voor cognitieve beïnvloeding dan andere mensen. De consequentie hiervan is dat je veel moeilijker bij jezelf je denkfouten kunt detecteren dan bij anderen.

Denkfout:
Ik ben minder gevoelig voor denkfouten dan anderen

Lees meer over denkfouten in cognitieve bias

Deze bias komt voort uit het feit dat je vertrouwt op introspectie bij de beoordeling van je eigen vooroordelen, en je alleen uitgaat van het gedrag van anderen bij je beoordeling van hun vooroordelen.

Hoewel sommige mensen gevoeliger zijn voor de blind spot bias dan anderen hebben je intelligentie, cognitief vermogen, beslissingsvermogen, eigenwaarde, zelfpresentatie en algemene persoonlijkheidskenmerken geen correlatie met de grootte van je blind spot bias. Hoe intelligent je bent of hoe goed je oordeelt zegt dus niets over je vermogen je eigen denkfouten te doorzien.

Voorbeelden in het dagelijks leven

  1. In de politiek: je beschouwt je eigen politieke opvattingen als objectief en op feiten gebaseerd, maar je gelooft dat mensen met tegengestelde politieke opvattingen beïnvloed worden door vooroordelen.
  2. In relaties: Je bekritiseert je partner omdat hij/zij te gevoelig is voor kritiek, zonder te erkennen dat je zelf ook defensief reageert op feedback.
  3. Op sociale media: Wanneer iemand een mening deelt die afwijkt van de jouwe, ga je ervan uit dat ze niet goed geïnformeerd zijn of dat ze zich laten meeslepen door populaire meningen, terwijl je je eigen meningen als weloverwogen beschouwt

Oorzaken van blindspot bias

  1. Zelfbescherming: Ons brein is erop gericht ons te beschermen tegen negatieve zelfpercepties. Erkennen dat we zelf fouten maken of vooroordelen hebben, kan ons zelfbeeld schaden.
  2. Cognitieve dissonantie: Dit is het ongemakkelijke gevoel dat we krijgen wanneer we tegenstrijdige overtuigingen of houdingen hebben. Om dit ongemak te vermijden, kunnen we onze eigen fouten negeren.
  3. Bevestigingsbias: We zoeken naar informatie die onze bestaande overtuigingen bevestigt en negeren informatie die deze tegenspreekt. Lees ook Confirmation bias: alleen de feiten zien die in je straatje passen

Hoe kun je de blindspot bias overwinnen

Het is niet eenvoudig om onze eigen blinde vlekken te herkennen, maar er zijn stappen die we kunnen nemen:

  1. Zelfreflectie: Maak er een gewoonte van om regelmatig na te denken over je gedrag, beslissingen en overtuigingen.
  2. Feedback vragen: Anderen zien soms dingen die wij over het hoofd zien. Moedig feedback aan en sta open voor kritiek.
  3. Onderwijs: Lees over verschillende cognitieve vertekeningen en hoe ze werken. Door bewust te worden van deze vertekeningen, kun je ze beter herkennen in je eigen gedrag.

Het begrijpen en erkennen van de blindspot bias is een belangrijke stap in zelfontwikkeling en verbetering. Door je bewust te zijn van deze vertekening, kun je werken aan een meer gebalanceerde en eerlijke zelfperceptie.

Over de auteur

Scroll naar boven