gray statue

Blindspot bias: anderen hebben meer denkfouten dan ik

De blindspot bias is de neiging van mensen om zichzelf minder gevoelig in te schatten voor cognitieve beïnvloeding dan andere mensen. De consequentie hiervan is dat je veel moeilijker bij jezelf je denkfouten kunt detecteren dan bij anderen.

Denkfout:
Ik ben minder gevoelig voor denkfouten dan anderen

Lees meer over denkfouten in cognitieve bias

Zo beschouwen mensen hun eigen politieke opvattingen vaak als objectief op feiten gebaseerd, terwijl ze geloven dat mensen met tegengestelde politieke opvattingen beïnvloed worden door vooroordelen.

Deze bias komt voort uit het feit dat je vertrouwt op introspectie bij de beoordeling van je eigen vooroordelen, en je alleen uitgaat van het gedrag van anderen bij je beoordeling van hun vooroordelen.

Hoewel sommige mensen gevoeliger zijn voor de blind spot bias dan anderen hebben je intelligentie, cognitief vermogen, beslissingsvermogen, eigenwaarde, zelfpresentatie en algemene persoonlijkheidskenmerken geen correlatie met de grootte van je blind spot bias. Hoe intelligent je bent of hoe goed je oordeelt zegt dus niets over je vermogen je eigen denkfouten te doorzien.

Scroll naar top