person raising right hand under blue sky during daytime

Bevestigingsvooroordeel (confirmation bias): alleen de feiten zien die in je straatje passen

We leven in een wereld overspoeld met informatie. Van de artikelen die we online lezen tot de gesprekken die we dagelijks voeren, we worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe ideeën en perspectieven. Hoe vaak staan we erbij stil waarom we bepaalde informatie accepteren en andere afwijzen? Het bevestigingsvooroordeel is de neiging om informatie te zoeken, te interpreteren en te onthouden op een manier die onze bestaande overtuigingen bevestigt: je ziet alleen wat je wilt zien.

Het bevestigingsvooroordeel of confirmation bias is de moeder van alle denkfouten. Om grip te houden op je eigen realiteit en om je wereldbeeld te presenteren als samenhangend verhaal is je brein altijd bezig om feiten de zoeken die stroken met wat je gelooft. Dit effect is het sterkst bij kernovertuigingen, dingen waarbij je wereldbeeld omvalt als ze niet waar zouden blijken te zijn.

Denkfout:
Alleen informatie die klopt met mijn overtuigingen is waar

Lees meer over denkfouten in cognitieve bias

Wat is het bevestigingsvooroordeel?

Bevestigingsvooroordeel, ook wel confirmation bias genoemd, verwijst naar de menselijke neiging om aandacht te besteden aan, informatie te interpreteren, en te onthouden op een manier die onze vooraf bestaande overtuigingen of hypotheses bevestigt. Dit betekent dat we vaak selectief kiezen welke informatie we accepteren en welke we negeren, gebaseerd op wat al overeenkomt met wat we geloven of willen geloven. Deze vooringenomenheid zorgt ervoor dat je voorkeur geeft aan informatie die je eerdere overtuigingen bevestigt. In plaats van alle feiten op een logische en rationele manier in overweging te nemen ga je op zoek naar informatie dat je geloof versterkt.

Voorbeelden van bevestigingsvooroordeel

 • Nieuws en media: Wanneer je een sterke politieke voorkeur hebt, zoek je wellicht bewust of onbewust naar nieuwsbronnen die jouw overtuigingen weerspiegelen. Je kan geneigd zijn om nieuwsartikelen die je overtuigingen bevestigen te delen, terwijl je kritisch of ongelovig bent over artikelen die een ander perspectief bieden.
 • Sociale media: Op platforms zoals Twitter of Facebook, omring je je mogelijk met gelijkgestemde individuen of groepen. Hierdoor zie je vaak berichten die je bestaande overtuigingen bevestigen, waardoor de illusie ontstaat dat ‘iedereen’ het met je eens is.
 • Relaties: In je persoonlijke relaties kan je misschien snel conclusies trekken over de gewoonten of het gedrag van geliefden. Als je bijvoorbeeld denkt dat een vriend altijd te laat is, zal je de keren dat ze op tijd zijn wellicht niet opmerken of snel vergeten.
 • Werkomgeving: Wanneer je een vooroordeel hebt over de capaciteiten van een collega, kan je sneller hun fouten opmerken en hun successen over het hoofd zien. Dit kan je perceptie versterken, zelfs als het objectief gezien niet klopt.
 • Gezondheid en diëten: Wanneer je positieve verhalen hoort over de voordelen van een bepaald superfood of dieet, focus je mogelijk alleen op onderzoeken die deze voordelen bevestigen. Daarentegen zou je onderzoeken die deze claims tegenspreken kunnen afdoen als ‘niet grondig’ of ‘vertekenend’.
 • Investeren: Bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden, kan je geneigd zijn om meer gewicht te geven aan informatie die je huidige strategie ondersteunt. Je zou bijvoorbeeld een stijging van een aandeel dat je al bezit kunnen interpreteren als ‘het begin van een trend’, terwijl je een daling ziet als een ’tijdelijke dip’.
 • Sport en vrijetijdsbesteding: Als je gelooft dat jouw sportteam altijd pech heeft met scheidsrechterlijke beslissingen, zou je elke discutabele beslissing tijdens een wedstrijd kunnen zien als verdere ‘bewijs’ van deze overtuiging, zelfs als statistieken iets anders suggereren.
 • Educatie: Wanneer je ervan overtuigd bent dat een bepaald onderwerp moeilijk of saai is, focus je misschien meer op de aspecten die deze overtuiging bevestigen en negeer je de delen die interessant of begrijpelijk zijn.

Wie heeft last van het bevestigingsvooroordeel?

Het is een algemene misvatting dat alleen bepaalde groepen mensen last hebben van het bevestigingsvooroordeel. De waarheid is dat iedereen erdoor wordt beïnvloed. Dit cognitieve vooroordeel is diepgeworteld in onze psyche en beïnvloedt onze beslissingen en overtuigingen op dagelijkse basis.

Luisteren naar hetzelfde nieuwsbericht of verhaal kan tot verschillende interpretaties leiden, afhankelijk van onze voorafgaande overtuigingen. Als jij en iemand met een tegengestelde mening naar dezelfde feiten kijken, kunnen jullie beiden tot totaal verschillende conclusies komen, vaak in lijn met wat je al geloofde.

Zelfs mensen die zijn opgeleid om objectief te zijn en op zoek te gaan naar de waarheid, zoals wetenschappers, zijn niet immuun voor het bevestigingsvooroordeel. Enkele tekenen dat het bevestigingsvooroordeel invloed heeft binnen de wetenschappelijke gemeenschap zijn:

 1. Vasthouden aan overtuigingen: Een theorie of overtuiging wordt vastgehouden, zelfs wanneer er nieuw bewijs is dat het tegenspreekt.
 2. Nadruk op oud bewijs: Onderzoeken die eerder zijn gedaan krijgen meer gewicht dan recente bevindingen, vooral als die eerdere resultaten een bestaand standpunt ondersteunen.
 3. Interpretatie van dubbelzinnig bewijs: Ambigue of onduidelijke gegevens worden geïnterpreteerd als bevestiging van een bestaande theorie of overtuiging.
 4. Verschillende conclusies uit dezelfde gegevens: Twee groepen onderzoekers kunnen naar dezelfde gegevens kijken en tot verschillende conclusies komen, afhankelijk van hun initiële overtuigingen.
 5. Foutieve associaties: Onderzoekers kunnen een verband zien tussen twee variabelen, alleen omdat ze samen optreden (correlatie), zonder dat er daadwerkelijk een oorzakelijk verband tussen hen bestaat.

Het herkennen van het bevestigingsvooroordeel is de eerste stap in het minimaliseren van de impact ervan op onze beslissingen en interpretaties. Door bewust te zijn van dit vooroordeel, kunnen we streven naar een objectievere evaluatie van de informatie die we ontvangen.

Hoe werkt de confirmation bias?

De werking van het bevestigingsvooroordeel is zowel subtiel als alomtegenwoordig. Wanneer we worden geconfronteerd met een overvloed aan informatie, hebben onze hersenen mechanismen ontwikkeld om snel en efficiënt beslissingen te nemen. Een van die mechanismen is het bevestigingsvooroordeel. Het stelt ons in staat om snel informatie te verwerken door deze te filteren op basis van wat we al denken te weten.

Dit vooroordeel wordt vaak geactiveerd wanneer we geconfronteerd worden met ambiguïteit of onzekerheid. In plaats van elke nieuwe informatiebron te evalueren op basis van zijn eigen verdienste, hebben we de neiging om het te wegen tegen wat we al geloven. Als de informatie overeenkomt met onze bestaande overtuigingen, accepteren we deze sneller en geven we het vaak meer gewicht. Als het daarentegen in strijd is met wat we geloven, kunnen we het negeren of afwijzen.

De psychologische mechanismen achter deze bias

Er zijn verschillende theorieën en mechanismen die het bevestigingsvooroordeel kunnen verklaren:

 1. Cognitieve dissonantie: Dit concept stelt dat mensen een innerlijke drang hebben om consistentie in hun overtuigingen en houdingen te handhaven. Informatie die niet overeenkomt met bestaande overtuigingen kan een gevoel van ongemak of “dissonantie” veroorzaken, wat we proberen te vermijden.
 2. Mentale economie: Onze hersenen streven ernaar om energie te besparen waar mogelijk. Het voortdurend evalueren van nieuwe informatie kan mentaal uitputtend zijn, dus we vallen vaak terug op heuristieken, of mentale snelkoppelingen, die ons helpen snelle oordelen te vormen.
 3. Zelfbevestiging: We willen graag geloven dat onze overtuigingen correct en waardevol zijn. Door informatie te zoeken die deze overtuigingen bevestigt, kunnen we ons zelfvertrouwen en onze eigenwaarde versterken.
 4. Sociale invloed: Vaak worden onze overtuigingen en attitudes gevormd door sociale groepen waartoe we behoren. Het bevestigingsvooroordeel kan dienen als een mechanisme om ons te helpen passen en geaccepteerd te worden binnen deze groepen door overtuigingen te handhaven die consistent zijn met die van de groep.

De gevaren van bevestigingsvooroordeel

Besluitvorming

Het bevestigingsvooroordeel speelt een cruciale rol in hoe we informatie verwerken en beslissingen nemen. Wanneer we ons vastklampen aan onze initiële overtuigingen en informatie zoeken die deze overtuigingen ondersteunt, kunnen we gemakkelijk belangrijke gegevens over het hoofd zien die ons zouden kunnen leiden naar een ander, wellicht accurater, besluit. Het negeren van tegenstrijdige informatie kan resulteren in:

 1. Slechte financiële beslissingen: Door vast te houden aan een initiële investeringskeuze, ondanks bewijs van risico’s of negatieve trends.
 2. Medische vergissingen: Wanneer professionals vasthouden aan een initiële diagnose en negeren of minimaliseren van nieuwe symptomen of bevindingen.
 3. Bedrijfsstrategische fouten: Door vast te houden aan een plan, ondanks nieuwe informatie die suggereert dat een andere richting voordeliger zou zijn.

Sociale polarisatie

Bevestigingsvooroordeel speelt ook een significante rol in onze sociale interacties en hoe we groepsidentiteiten vormen. Als we consistent informatie zoeken en delen die onze bestaande overtuigingen ondersteunt kunnen we last krijgen van:

 1. Versterking van extreme overtuigingen: Individuen kunnen vast komen te zitten in een echo-kamer van gelijkgestemde meningen, waardoor hun overtuigingen versterkt en verder geradicaliseerd worden.
 2. Verminderd begrip en empathie: Het niet blootgesteld worden aan diverse perspectieven kan ons vermogen beperken om andere standpunten te begrijpen of empathie te hebben voor diegenen die anders denken dan wij.
 3. Verdeeldheid en conflicten: Dit kan leiden tot verhoogde spanningen tussen verschillende sociale, etnische of politieke groepen, waardoor samenwerking en cohesie worden bemoeilijkt.

Wetenschap en onderzoek

In de wetenschappelijke gemeenschap kan het bevestigingsvooroordeel de interpretatie en presentatie van onderzoeksresultaten beïnvloeden. Onderzoekers kunnen:

 1. Data selectief interpreteren: Gegevens die een voorafgaande hypothese ondersteunen, krijgen wellicht meer gewicht, terwijl tegenstrijdige gegevens worden genegeerd of geminimaliseerd.
 2. Tegenstrijdige theorieën vermijden: Onderzoekers kunnen zich beperken tot bekende theorieën of modellen en vermijden innovatieve of tegenstrijdige ideeën te verkennen.
 3. Publicatie beperken: Studies die positieve of verwachte resultaten opleveren, worden mogelijk vaker gepubliceerd dan die met negatieve of onverwachte resultaten, waardoor een vertekend beeld van het bewijsmateriaal ontstaat.

Inzicht in en bewustzijn van het bevestigingsvooroordeel is essentieel om deze valkuilen te vermijden en om meer evenwichtige en geïnformeerde beslissingen te nemen in alle aspecten van het leven.

Het bevestigingsvooroordeel herkennen en voorkomen

het bevestigingsvooroordeel kan invloed hebben op elke beslissing die we nemen en de manier waarop we informatie verwerken. Inzicht in het bevestigingsvooroordeel en de mechanismen erachter is de eerste stap om het te overwinnen. Het helpt ons om meer bewuste, doordachte en geïnformeerde beslissingen te nemen in plaats van automatisch te handelen op basis van ongegronde overtuigingen. Door dit vooroordeel te herkennen en actief te voorkomen, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen en een opener wereldbeeld vormen. Hier zijn enkele strategieën:

 • Actief zoeken naar tegenstrijdige informatie: Wanneer je een overtuiging of hypothese hebt, zoek dan bewust naar informatie die deze tegenspreekt. Door jezelf bloot te stellen aan verschillende standpunten, kun je een evenwichtiger beeld krijgen.
 • Bespreek je overtuigingen met anderen: Soms hebben we iemand anders nodig om ons te helpen onze blinde vlekken te zien. Door met anderen te praten, vooral met degenen die andere opvattingen hebben, kun je je eigen overtuigingen uitdagen en verfijnen.
 • Wees je bewust van je primaire reacties: Als je merkt dat je onmiddellijk een stuk informatie afwijst zonder er goed over na te denken kan dat een teken zijn van het bevestigingsvooroordeel.
 • Vraag feedback: Of het nu gaat om werk, relaties of persoonlijke projecten, vraag actief om feedback. Anderen kunnen waardevolle inzichten bieden die je misschien over het hoofd hebt gezien.
 • Beoefen zelfreflectie: Besteed tijd aan het overdenken van je beslissingen en overtuigingen. Zelfreflectie helpt bij het identificeren van vooroordelen en zorgt voor persoonlijke groei.
 • Beperk blootstelling aan eenzijdige informatiebronnen: Diversifieer de media en nieuwsbronnen waaraan je wordt blootgesteld. Door verschillende standpunten en interpretaties te zien, kun je voorkomen dat je vastloopt in een informatieve echo-kamer of ‘bubbel’.
 • Pas op met snelle beslissingen: Neem de tijd om beslissingen te nemen, vooral belangrijke. Door de tijd te nemen om alle informatie te overwegen, kun je voorkomen dat het bevestigingsvooroordeel je besluitvorming beïnvloedt.
 • Onderwijs jezelf over cognitieve vervormingen: Hoe meer je weet over cognitieve vervormingen, inclusief het bevestigingsvooroordeel, des te beter je uitgerust bent om ze te herkennen en ertegen te vechten. Lees meer over denkfouten in cognitieve bias

Tenslotte

Hoewel mensen van nature geneigd zijn te zoeken naar en vertrouwen te hechten aan informatie die hun bestaande overtuigingen bevestigt, kunnen de gevolgen van het bevestigingsvooroordeel verreikend zijn. Het kan leiden tot verkeerde beslissingen, sociale polarisatie en zelfs wetenschappelijke misvattingen. Door bewust te zijn van deze bias en actief strategieën toe te passen om het te bestrijden, kan men een evenwichtiger, genuanceerder en opener perspectief op de wereld ontwikkelen. Het is essentieel voor persoonlijke groei, effectieve besluitvorming en het bevorderen van begrip in een diverse samenleving.

Over de auteur

Scroll naar boven