debater (entp)

Debater (ENTP)

Ben je iemand die houdt van debatteren, nieuwe ideeën verkennen en out-of-the-box denken? Voel je je meest comfortabel in dynamische situaties waar je je scherpe verstand en creativiteit kunt gebruiken? Als dit je aanspreekt, pas je wellicht in het Visionair (ENTP) persoonlijkheidstype van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een ENTP-persoonlijkheid worden vaak omschreven als innovatief, slim en expressief. ENTP’s staan ook bekend als idee-georiënteerd, wat is waarom dit persoonlijkheidstype wordt beschreven als “de vernieuwer,” “de visionair,” en “de debater.”

ENTP’s zijn minder geïnteresseerd in het hier-en-nu dan ze zijn in het genereren van ideeën en theorieën. Hierdoor hebben ze soms de neiging om met het ene idee na het andere te komen zonder daadwerkelijk aan de slag te gaan met plannen en acties om hun creatieve ideen tot bloei te brengen.

In dit artikel verkennen we de dynamische en intellectueel stimulerende wereld van de ENTP-persoonlijkheid. We kijken naar hun belangrijkste kenmerken, de carrières waarin ze meestal excelleren, en hun manier van doen in persoonlijke relaties. Het doel is om ENTP’s en de mensen om hen heen beter inzicht te geven in wat hen motiveert, hun sterke punten en de mogelijke uitdagingen die ze kunnen tegenkomen.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ENTP-persoonlijkheidstype

ENTP staat voor extraversie, intuïtie, denken, waarnemen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Extraverte intuïtie

ENTP’s nemen informatie snel tot zich en zijn zeer ruimdenkend. Zodra ze informatie hebben verzameld besteden ze tijd aan het leggen van verbanden tussen verschillende complexe en met elkaar verweven relaties. Ze zijn goed in het zien van verbanden die anderen over het hoofd zouden kunnen zien en zijn gefocust op mogelijkheden. Ze hebben een ondernemende geest en komen altijd met nieuwe en opwindende ideeën.

Dominant: Introvert denken

Deze cognitieve functie komt tot uiting in het denkproces van de ENTP’s. Mensen met dit type persoonlijkheid zijn gericht op opnemen van informatie over de wereld om hen heen. Wanneer ze deze informatie gebruiken om tot conclusies te komen denken ze heel logisch. Bij het nemen van beslissingen leggen ENTP´s een groter gewicht bij rationeel bewijs dan bij subjectieve of emotionele informatie. ENTP’s willen niet alleen begrijpen dat iets werkt, ze willen ook het waarom en hoe achter hoe dingen functioneren begrijpen.

Tertiair: Extrovert voelen

Wanneer dit gedeelte van de persoonlijkheid goed is ontwikkeld kunnen ENTP’s sociale charmeurs zijn die in staat zijn om goed met anderen om te gaan. Wanneer dit aspect van de persoonlijkheid zwakker is, kan de ENTP ongevoelig zijn voor anderen en kan hij of zij zelfs worden gezien als afstandelijk of onvriendelijk.

Ondergeschikt: Introvert observeren

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ENTP-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Introvert observeren is gericht op het begrijpen van het verleden en het toepassen van deze lessen op huidige ervaringen en toekomstige zorgen. Dit is vaak een zwak punt voor ENTP-persoonlijkheden. Ze zijn vaak meer gericht op mogelijkheden. ENTP’s zien dan de meer alledaagse details van het dagelijks leven over het hoofd, vooral als ze diep betrokken zijn bij een project of plan.

Belangrijkste kenmerken van een ENTP

 • ENTP’s houden van interactie met veel verschillende mensen. Ze zijn geweldige gesprekspartners en houden ervan andere mensen in debatten te betrekken.
 • ENTP’s zijn meer gericht op de toekomst dan op details en het hier-en-nu. Ze kunnen aan projecten beginnen en ze nooit afmaken omdat ze te gefocust zijn op het grote geheel in plaats van op de huidige behoeften.
 • ENTP’s zijn graag in de buurt van andere mensen, vooral als ze een gesprek of discussie kunnen voeren over iets waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze zijn meestal vrij ontspannen en gemakkelijk in de omgang. Ze kunnen soms zo opgaan in hun ideeën of plannen dat ze hun hechte relaties uit het oog verliezen.
 • ENTP’s hebben de neiging zich een oordeel voor te behouden. In plaats van een beslissing te nemen of zich vast te leggen op een koers wachten ze liever af wat er gebeurt.
 • ENTP’s zijn mateloos nieuwsgierig en gericht op het begrijpen van de wereld om hen heen. Ze zijn voortdurend bezig nieuwe informatie en ideeën in zich op te nemen en snel tot conclusies te komen. Ze zijn in staat nieuwe dingen vrij snel te begrijpen.
 • Een veel voorkomende mythe over ENTP’s is dat ze graag ruzie maken gewoon om het ruzie maken. Hoewel mensen met dit persoonlijkheidstype bereid zijn soms advocaat van de duivel te spelen, genieten ze van debatteren als een manier om een onderwerp te verkennen, te leren wat andere mensen geloven en anderen te helpen de andere kant van het verhaal te zien.

Sterke punten

 • Innovatief
 • Creatief
 • Geweldige gesprekspartner
 • Houdt van debatteren
 • Waardeert kennis

Zwakke punten

 • Kan ruzieachtig overkomen
 • Houdt niet van routines en schema’s
 • Houdt er niet van gecontroleerd te worden
 • Werkt ongericht of chaotisch
 • Kan ongevoelig zijn

Carrière of loopbaan van een ENTP

Routines en verveling zijn niet goed voor de ENTP-persoonlijkheid. Ze zijn non-conformisten en doen het het best in banen waarin ze opwinding kunnen vinden en hun creatieve vrijheid kunnen uiten. ENTP’s kunnen succesvol zijn in allerlei loopbanen, zolang ze zich niet ingesnoerd of verveeld voelen. Als debaters met grote communicatieve vaardigheden kunnen carrières in de rechten de uitdaging en diversiteit bieden waar ENTP’s naar hunkeren. Banen in het bedrijfsleven die de rationaliteit, creativiteit en natuurlijke leiderschapscapaciteiten van ENTP’s combineren kunnen ook goed bij ze passen.

Voorbeelden van banen voor ENTP’s zijn:

 • Ingenieur
 • Jurist
 • Wetenschapper
 • Psycholoog
 • Uitvinder
 • Psychiater
 • Journalist

Persoonlijke relaties van een ENTP

ENTP’s zijn extraverte mensen en bezitten zeer goede sociale vaardigheden. Ze zijn vaardige communicatoren en genieten van interactie met een brede kring van familie, vrienden en kennissen. In gesprekken vinden andere mensen hen vaak scherp en gevat.

ENTP’s zullen zich vaak in debatten mengen, gewoon omdat ze genieten van een goede verbale strijd met hun verstand. Soms leiden hun liefde voor debatten ertoe dat ENTP’s de rol van advocaat van de duivel op zich nemen, wat kan leiden tot conflicten met anderen die het gevoel hebben dat ze opzettelijk strijdlustig en antagonistisch zijn.

Tips voor omgang met ENTP’s

ENTP-vriend

ENTP’s zijn geweldig in het omgaan met mensen, ongeacht hun persoonlijkheidstype. Hoewel ze meestal nonchalant zijn kunnen ze ook behoorlijk competitief zijn. Als je bevriend bent met een ENTP zorg dat je er geen gewoonte van maakt om elkaar de loef af te steken. Wees je bewust van zijn of haar voorliefde voor debatteren en pas op dat goedmoedige discussies niet escaleren in strijdlustige ruzies.

ENTP-ouder

ENTP’s zijn enthousiast en nieuwsgierig en willen hun gevoel voor verwondering met hun kinderen delen. Ouders met dit persoonlijkheidstype zijn behulpzaam, maar ze proberen wel van elke situatie een leermoment te maken.

ENTP-kind

Ouders van ENTP-kinderen moeten zich ervan bewust zijn dat hun kinderen soms ruziezoekend kunnen overkomen. Dat komt voort uit hun natuurlijke liefde voor discussie en debat. Ze kunnen ook het ene moment warm en aanhankelijk zijn en zich het volgende moment terugtrekken als ze in nieuwe ideeën opgaan. Ouders kunnen hun ENTP-kinderen helpen door ze aan te moedigen zich op doelen te concentreren en de dingen waaraan ze beginnen af te maken.

ENTP-partner

In intieme relaties kunnen ENTP’s hartstochtelijk en opwindend zijn. Ze zijn warm, liefdevol, en goed in het begrijpen van de behoeften van hun partner. Ze hebben soms moeite om beloften na te komen, wat een bron van frustratie kan zijn. Wees je bewust van je ENTP-partner’s behoefte aan spontaniteit. Je kunt de impulsiviteit van je partner in evenwicht brengen door hem of haar te helpen naar zijn doelen toe te werken.

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Innovatief denken: ENTP’s zijn vaak de bron van nieuwe ideeën en aanpakken, en houden ervan om bestaande systemen uit te dagen.
 • Debatteren: ENTP’s genieten van een goede discussie en zien deze als een manier om ideeën verder te ontwikkelen en te verfijnen.
 • Zelfstandigheid: ENTP’s waarderen autonomie in hun werk en hebben de neiging om slecht te reageren op micromanagement.
 • Flexibiliteit: ENTP’s zijn goed in aanpassen aan veranderende omstandigheden en hebben vaak een breed scala aan vaardigheden.
 • Resultaatgericht: Hoewel ze van het proces kunnen genieten, zijn ENTP’s uiteindelijk gefocust op het bereiken van concrete resultaten.

Sociale situaties

 • Netwerken: ENTP’s vinden het meestal leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en hun sociale netwerk uit te breiden.
 • Analytische gesprekken: ENTP’s houden van diepgaande, intellectuele discussies en kunnen vaak de advocaat van de duivel spelen om een gesprek interessanter te maken.
 • Snel van begrip: ENTP’s zijn vaak snel in het begrijpen van nieuwe concepten en kunnen deze gemakkelijk aan anderen uitleggen.
 • Grensverleggend: ENTP’s dagen vaak de status quo uit, zowel in sociale instellingen als in formele situaties.
 • Levensgenieter: ENTP’s genieten van het leven en zijn vaak op zoek naar nieuwe ervaringen en avonturen.

Dagelijks leven

 • Spontaniteit: ENTP’s zijn minder geneigd om gedetailleerde plannen te maken en laten meer ruimte voor spontaniteit.
 • Nieuwsgierigheid: ENTP’s hebben een brede waaier van interesses en zijn altijd op zoek naar iets nieuws om te leren of te ervaren.
 • Multitasking: ENTP’s schakelen vaak tussen verschillende activiteiten en projecten, afhankelijk van waar hun interesse op dat moment naar uitgaat.
 • Uitstelgedrag: Ze hebben soms de neiging om dingen uit te stellen, vooral als ze niet direct uitdagend of boeiend zijn.
 • Visie: ENTP’s zijn vaak toekomstgericht, denkend over de mogelijkheden en kansen die voor hen liggen, hoewel ze soms moeite hebben met het voltooien van gestarte projecten.

Verschil ENTP-A of ENTP-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Over de auteur

Scroll naar boven