woman in black tank top holding blue textile

Tegengender of antigender

Wat is tegengender of antigender?

Tegengender of antigender heeft twee definities:

Tegengender of antigender als genderidentiteit

In deze definitie is tegengender of antigender een categorie van genders die alleen kunnen worden gedefinieerd als het tegenovergestelde van een bestaande gender. Bijvoorbeeld: tegenjongen of antijongen zou het tegenovergestelde zijn van een jongen. Een tegenmeisje of antimeisje zou het tegenovergestelde zijn van een meisje. Een tegenvrouw of antivrouw voelt zich het tegenovergestelde van een vrouw, maar niet noodzakelijkerwijs man.

Tegengenders of antigenders kunnen ook gebruikt worden door mensen die hun gender niet kunnen vaststellen, maar weten dat ze beslist niet een bepaald gender zijn. Deze definitie wordt soms door elkaar gebruikt met ungender, hoewel ungender ook een andere definitie heeft.

Tegengender of antigender als ideologie

De tweede categorie is geen genderidentiteit, maar beschrijft eerder een ervaring die confronterende of afkerige gevoelens tegenover het begrip sekse of gender. Dit kan voortkomen uit boosheid over hoe de maatschappij meent dat een begrip van of verbondenheid met gender een inherente behoefte is van mensen.

Het kan ook het gevolg zijn van het feit dat je geen manier hebt om zo’n concept te begrijpen als het op jezelf wordt toegepast. Of het kan voortkomen uit een verlangen om gezien te worden als iemand met belangrijker kwaliteiten dan je gender.

Het omvat vele ervaringen, de enige constante is dat ze allemaal in tegenspraak zijn met het sociale construct van “sekse” of “gender”. Het kan ervaringen omvatten als je je los voelen van gender als construct, en ontmenselijking als positief zien.

Bepaalde neurodivergente ervaringen met gender zijn antigender, hoewel het niet exclusief voor hen is. Iemands gebruik van neovoornaamwoorden of pronouns, hen/hun of die/deze voornaamwoorden, emojiself voornaamwoorden en voidpunk-ideologie kan met de term in verband gebracht worden.

Lees ook: wat zijn genderneutrale voornaamwoorden en neopronouns?

Geschiedenis

Tegengender of antigender in de eerste definitie werd oorspronkelijk bedacht door Tumblr gebruiker kgmps2 op 9 juli 2014. De term lijkt ook met dezelfde definitie (mogelijk onafhankelijk van elkaar) bedacht te zijn door Tumblr gebruiker aseksueeljavert via mogai-archief op of vóór 25 augustus 2014.

Antigender in de tweede definitie werd bedacht door Reddit gebruiker potaTARDIS_ op 20 juli 2020.

Vlag

Antigender- of tegengendervlag volgens definitie 1

tegengender of antigender

De eerste antigendervlag werd gemaakt door beyond-mogai-pride-vlaggen op 4 juni van 2018. Het heeft geen bevestigde betekenis.

Antigender- of tegengendervlag volgens definitie 2

tegengender of antigender

De antigendervlag volgens definitie 2 is gebaseerd op de voidpunkvlag.

  • oranje en blauw zijn gebaseerd op de directe inverses op het kleurenwiel van het blauw en roze op de transvlag, deze directe tegenstelling staat voor een bestaan dat lijnrecht ingaat tegen het concept van sekse of gender.
  • wit staat voor een positief gebrek aan verbinding met het concept gender. Het is helder, luchtig, zorgeloos.
  • zwart vertegenwoordigt een opzettelijke loskoppeling van het idee dat sekse de mensheid dicteert. Het staat ook voor het terugwinnen van begrippen van depersonalisatie of ontmenselijking, vooral met betrekking tot de genderconstructie. Het lijkt ook op een leegte. Het omringt de vlag, want het is het punt waarin al die andere mooie en krachtige ideeën berusten.
  • paars is een mengeling van blauw en rood/roze. Dit staat voor het vermengen van genderbegrippen als vrouwelijkheid, mannelijkheid, of androgynie. Het staat voor een speels en blij gebrek aan terughoudendheid met deze begrippen; ook al zijn sommige van deze begrippen niet op jezelf van toepassing, toch mag je er geen bezwaar tegen hebben hun regels te overtreden of ze af en toe aan te voelen. Paars staat in het midden, als een cirkel in plaats van een lijn, en verwringt de begrippen eromheen. dit komt door de grensoverschrijdendheid ervan, en ook door zijn weigering om volgens zwaar gendergebonden regels te spelen.

Over de auteur

Scroll naar boven