Genderidentiteit

Genderidentiteit is het persoonlijk gevoel over welke gender je hebt. Dit staat los van je sekse (vaak biologisch bepaald door je genitaliën) en uiterlijk. Omdat genderidentiteit een interne ervaring is, kan deze niet worden toegewezen, gediagnosticeerd, gemeten of weerlegd door iemand anders – de genderidentiteit van iemand is zijn eigen identiteit.

Ieder mens identificeert zich op een andere manier met zijn gender, maar er is een gemeenschappelijke set van labels die de meeste mensen nuttig vinden bij het communiceren van hun identiteit met anderen. Deze genderidentiteitslabels omvatten, maar zijn niet beperkt tot, man, vrouw, cisgender, transgender, derde sekse en niet-binair. Iemand een label geven waar hij geen verband mee voelt, kan onrust en ongelukkigheid (dysforie) tot gevolg hebben.