protagonist (enfj)

Protagonist (ENFJ)

Ben je een geboren leider die zich gedreven voelt om anderen te inspireren en te motiveren? Ben je empathisch en zie je het grotere plaatje, zowel in menselijke relaties als in langetermijndoelen? Als je je in deze beschrijving herkent, dan ben je mogelijk een Gids (ENFJ) volgens de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een ENFJ-persoonlijkheid worden vaak beschreven als warm, extravert, loyaal, en gevoelig. Van alle persoonlijkheidstypes wordt de ENFJ gezien als het echte ‘mensenmens’. Ze zijn in staat vriendschappen met alle andere persoonlijkheidstypes te sluiten, zelfs met meer introverte of terughoudende personen. Omdat ze kunnen aanvoelen wat anderen voelen en kunnen beïnvloeden hoe mensen zich gedragen hebben ze het vermogen om anderen te beïnvloeden en zelfs te manipuleren. Dit wordt in evenwicht gehouden door hun sterke waarden en hun verlangen om andere mensen te helpen het beste in zichzelf naar boven te halen.

In dit artikel ontdekken we de inspirerende wereld van de ENFJ-persoonlijkheid. We gaan in op hun kernkwaliteiten, de carrières waarin ze vaak succesvol zijn en hun aanpak in persoonlijke relaties. Dit biedt zowel voor ENFJ’s als de mensen om hen heen een uitgebreid inzicht in wat hen motiveert, waar hun kracht ligt en de uitdagingen waar ze mogelijk mee te maken krijgen.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ENFJ-persoonlijkheidstype

ENFJ staat voor extraversie, intuïtie, voelen, beoordelen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Extravert voelen

ENFJ’s uiten deze cognitieve functie door hun innemende sociale gedrag en harmonieuze sociale relaties. Ze zijn sterk afgestemd op de gevoelens van andere mensen, soms negeren ze hun eigen behoeften om anderen te behagen. Als ENFJ’s beslissingen nemen leggen ze meer de nadruk op persoonlijke, subjectieve overwegingen dan op objectieve criteria. Hoe een beslissing anderen zal beïnvloeden is vaak hun primaire zorg.

Secundair: Introverte intuïtie

ENFJ’s denken graag aan de toekomst in plaats van aan het heden. Ze zijn soms zo op het grotere doel gericht dat ze de onmiddellijke details uit het oog verliezen. Als ENFJ’s informatie over de wereld in zich opnemen verwerkt hun introverte intuïtie deze gegevens om indrukken, ideeën en gedachten te vormen. Dit stelt hen in staat patronen op te merken en complexe of abstracte gegevens zin te geven.

Tertiair: Extravert observeren

Extravert observeren zorgt ervoor dat ENFJ’s het huidige moment in zich opnemen, en concrete details en zintuiglijke informatie uit de omgeving verzamelen. Hierdoor zoeken ze vaak nieuwe of interessante ervaringen en gewaarwordingen. Mensen met dit persoonlijkheidstype hebben de neiging zich erg bewust te zijn van hun omgeving. Dit kan leiden tot een grote waardering voor esthetiek en een verlangen om een aangename ruimte te scheppen.

Ondergeschikt: Introvert denken

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ENFJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. ENFJ’s zijn graag georganiseerd en genieten van structuur en zorgvuldige planning. Wanneer ze zich kunnen houden aan een voorspelbaar schema helpt dat ENFJ’s om zich in controle te voelen over de wereld om hen heen. Het ontwikkelen van deze functie kan ENFJ’s helpen zich evenwichtiger te voelen en meer controle te hebben over hun besluitvormingsproces. Verwaarlozing van dit aspect van de persoonlijkheid kan ertoe leiden dat ze bij het nemen van beslissingen uitsluitend op persoonlijke waarden vertrouwen en hun behoefte aan logica verwaarlozen.

Belangrijkste kenmerken van een ENFJ

 • ENFJ’s zijn sterk extraverte mensen; ze genieten er oprecht van om tijd met andere mensen door te brengen. Ze hebben grote sociale vaardigheden en worden vaak beschreven als warm, aanhankelijk en ondersteunend. Niet alleen zijn mensen met dit persoonlijkheidstype geweldig in het aanmoedigen van andere mensen, ze ontlenen ook persoonlijke voldoening aan het helpen van anderen.
 • ENFJ’s zijn vaak zo geïnteresseerd in anderen dat ze hun eigen behoeften kunnen verwaarlozen. Ze kunnen ook te hard voor zichzelf te zijn, zichzelf de schuld te geven als dingen fout gaan en zichzelf niet genoeg waardering geven als dingen goed gaan. Daarom is het belangrijk dat mensen met dit persoonlijkheidstype regelmatig wat tijd investeren om aan hun eigen behoeften te voldoen.
 • ENFJ’s zijn ook goed in het tot stand brengen van consensus tussen mensen met verschillende persoonlijkheden. Daarom zijn ze uitstekende leiders en kunnen ze een enthousiasme in een groep brengen dat motiverend en inspirerend kan werken.
 • Een veel voorkomende mythe over ENFJ’s is dat ze altijd gezellig en sociaal willen zijn. Hoewel ze van mensen houden hebben ze wel tijd alleen nodig om hun gedachten te ordenen.

Sterke punten

 • Uitbundig en hartelijk
 • Empathisch
 • Brede sociale kring
 • Aanmoedigend
 • Georganiseerd

Zwakke punten

 • Zoekt bevestiging
 • Overgevoelig
 • Besluiteloos
 • Kan te bezorgd zijn
 • Moeite met het stellen van grenzen

Carrière of loopbaan van een ENFJ

ENFJ’s doen het vaak het best in loopbanen waarin ze andere mensen kunnen helpen en veel tijd besteden aan interactie met anderen. Door hun sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden kunnen ENFJ’s geweldige leiders en managers zijn. Ze zijn goed in het organiseren van activiteiten, in het helpen van elk groepslid om zijn potentieel te bereiken en in het oplossen van interpersoonlijke conflicten. Ze streven naar harmonie in alle situaties, en lijken altijd te weten wat ze moeten doen om spanningen te verminderen en onenigheid te minimaliseren

Voorbeelden van banen voor ENFJ’s zijn:

 • Coach
 • Leraar
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • HR-medewerker
 • Verkoper
 • Manager

Persoonlijke relaties van een ENFJ

ENFJ’s hechten veel waarde aan andere mensen en zijn warm, verzorgend, en ondersteunend in persoonlijke relaties. Soms kunnen ze erg verwikkeld raken in de problemen van andere mensen. Ze zijn altruïstisch en geïnteresseerd in het helpen van anderen, wat soms wat aanmatigend kan overkomen. Desondanks zijn ze meestal erg geliefd en waarderen mensen hun oprechte bezorgdheid en zorgzaamheid.

ENFJ’s hebben een extroverte persoonlijkheid en brengen graag tijd door met andere mensen. In een sociale omgeving zijn helpt hen zich energiek te voelen. In vriendschappen en andere relaties beschrijven mensen ENFJ’s meestal als ondersteunend en leuk om bij in de buurt te zijn. Ze zijn bijzonder goed in het omgaan met anderen en staan erom bekend dat ze helpen het beste naar boven te halen in de mensen met wie ze hun tijd doorbrengen.

Tips voor omgang met ENFJ’s

ENFJ-vriend

Een van de beste manieren om een goede vriend voor een ENFJ te zijn is de zorg en steun te aanvaarden die ze bieden. Mensen met dit persoonlijkheidstype helpen hun vrienden graag, en het is belangrijk te laten merken dat je waardeert wat ze je geven. Het is ook belangrijk dat je steun in ruil aanbiedt. ENFJ’s zijn niet altijd goed in om hulp vragen als ze dat nodig hebben. Je kan ze helpen door goed naar ze te luisteren en ze te ondersteunen als je denkt dat dat nodig is.

ENFJ-ouder

Als ouders zijn ENFJ’s verzorgend en warm, maar ze kunnen zich ook te veel bemoeien met hun kinderen en zogenaamde “helikopterouders” zijn. Ze zijn erg direct betrokken bij het leven van hun kinderen, en kunnen nogal streng en zelfs rigide zijn. Kinderen van ENFJ’s kunnen het moeilijk vinden om aan de hoge eisen van hun ouders te voldoen. ENFJ-ouders moeten eraan denken hun kinderen de ruimte te geven om hun individualiteit te ontdekken en te uiten, vooral als hun kinderen in de puberteit komen.

ENFJ-kind

ENFJ-kinderen zijn extreem empathisch, soms zo erg dat ze zich overweldigd kunnen voelen door de sterke emoties die andere mensen oproepen. Deze kinderen zijn gevend en zorgzaam, maar kunnen het moeilijk vinden anderen te belasten met hun eigen worstelingen. Ouders moeten hun kinderen aanmoedigen om voor anderen te zorgen, maar ervoor waken dat ze toch voor hun eigen emotionele welzijn blijven zorgen.

ENFJ-partner

Omdat ENFJ’s zo empatisch zijn voor de gevoelens van anderen is jouw geluk van cruciaal belang voor het geluk van je partner. Bedenk dat je partner zelfs zijn eigen behoeften opzij kan kan zetten om ervoor te zorgen dat aan jouw behoeften voldaan wordt. Laat je ENFJ-partner weten hoezeer je alle steun en zorg die hij of zij biedt waardeert en wees bereid om dezelfde steun terug te geven, zelfs als hij of zij er moeite mee heeft om om hulp te vragen.

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Sociale interactie: ENFJ’s staan vaak centraal in teamdynamiek en werken het liefst in een omgeving waar samenwerking wordt gestimuleerd.
 • Motiverende rol: ENFJ’s nemen vaak de rol van motivator op zich en proberen anderen te inspireren en te begeleiden.
 • Multi-tasking: ENFJ’s kunnen goed omgaan met verschillende taken en projecten tegelijk, zolang deze maar gerelateerd zijn aan mensen.
 • Conflictvermijding: ENFJ’s hebben een hekel aan spanningen op de werkplek en zullen vaak proberen conflicten te bemiddelen.
 • Veeleisend voor zichzelf: ENFJ’s leggen de lat hoog, zowel voor zichzelf als voor anderen, wat soms kan leiden tot stress.

Sociale situaties

 • Sociaal netwerk: ENFJ’s hebben meestal een groot sociaal netwerk en houden ervan nieuwe mensen te ontmoeten.
 • Diepgaande gesprekken: ENFJ’s hebben een voorkeur voor gesprekken die emotioneel of intellectueel bevredigend zijn.
 • Event planners: ENFJ’s houden ervan om sociale evenementen te organiseren en kunnen genieten van het proces van het samenbrengen van mensen.
 • Emotioneel bewust: ENFJ’s zijn zeer attent op de emoties van anderen en kunnen hier goed op inspelen.
 • Geen last-minute veranderingen: Hoewel flexibel, waarderen ENFJ’s het als plannen niet op het laatste moment worden gewijzigd.

Dagelijks leven

 • Gestructureerde flexibiliteit: ENFJ’s hebben vaak een algemene planning, maar laten ruimte voor spontaniteit.
 • Oog voor esthetiek: De leefomgeving van ENFJ’s is meestal zowel functioneel als mooi ingericht.
 • Tijd voor anderen: ENFJ’s maken graag tijd vrij om anderen te helpen of te ondersteunen, soms ten koste van hun eigen tijd.
 • Overdenken: Voordat ENFJ’s een grote beslissing nemen, zullen ze vaak alle opties en gevolgen grondig overwegen.
 • Toekomstgericht: ENFJ’s hebben vaak toekomstplannen die meestal flexibel zijn en gericht op persoonlijke groei en het helpen van anderen.

Verschil ENFJ-A of ENFJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Over de auteur

Scroll naar boven