Seksuele oriëntatie

Wat is seksuele oriëntatie?

Seksuele oriëntatie is een term die de seksuele, emotionele of romantische aantrekkingskracht van een persoon beschrijft, evenals de biologische sekse of de gender van de mensen tot wie ze worden aangetrokken.

Seksuele oriëntatie verschilt van genderidentiteit. Genderidentiteit beschrijft de psychologische identificatie van een persoon met een bepaald gender, seksuele oriëntatie gaat over tot welke mensen hij/zij/hen aantrekkingskracht voelt.

seksueel spectrum

Kinsey-schaal

De Kinsey-schaal, ontwikkeld in 1948 door Dokters Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy en Clyde Martin, beschrijft seksualiteit op een schaal van 0 tot 6, waarbij 0 staat voor exclusieve heteroseksualiteit en 6 voor exclusieve homoseksualiteit. De getallen ertussen geven verschillende niveaus van biseksualiteit aan. De schaal is gebaseerd op seksuele ervaringen, en elk getal is gebaseerd op een aantal verschillende gevallen van heteroseksuele of homoseksuele interacties, die volgens deze schaal iemands seksuele oriëntatie impliceren.

seksuele oriëntatie

Hoewel in de moderne literatuur nog steeds wordt verwezen naar de Kinsey-schaal, zijn er meer actuele modellen (zoals het Klein-seksuele-oriëntatierooster en de Storms-schaal) ontwikkeld om het bereik van seksuele oriëntatie verder te onderzoeken. Al deze modellen laten zien dat seksualiteit op een continuüm ligt, niet in aparte hokjes, en dat seksualiteit kan stromen en veranderen in de loop van iemands leven. Als de seksualiteit van een persoon verandert, betekent dit niet dat seksuele oriëntatie een “keuze” of “voorkeur” is, omdat die niet naar believen kan worden gewijzigd. Seksuele oriëntatie is aangeboren en men hoeft geen seksuele ervaring te hebben om deze te kennen.

Categorieën

Hoewel seksualiteit niet binair is, zijn er twee categorieën die gebruikt kunnen worden om verschillende soorten seksuele oriëntatie te beschrijven: monoseksueel en multiseksueel. Monoseksuele mensen worden aangetrokken door één enkel gender – de bekendsten zijn heteroseksuelen en homoseksuelen. Multiseksuele individuen voelen zich aangetrokken tot meerdere genders. Multiseksualiteit omvat verschillende seksuele oriëntaties, zoals de biseksuele, panseksuele, queer of seksueel fluïde.

Seksualiteit versus genderidentiteit

Zoals blijkt uit modellen van seksuele oriëntatie is het voor één persoon mogelijk om zich te identificeren met meerdere seksuele oriëntaties en meerdere genderidentiteiten. Er zijn verschillende seksuele oriëntaties waarmee een persoon zich kan identificeren en die zijn allemaal onafhankelijk van hun biologische sekse en genderidentiteit.

Seksualiteit versus romanticiteit

Voor de meeste mensen met een perioriëntatie (dezelfde seksuele als romantische oriëntatie) is de seksuele oriëntatie het enige gebruikte label, aangezien iemands romantische oriëntatie kan worden verondersteld. Voor mensen waarbij dat verschilt, zoals ace-spec, aro-spec, of anderszins varigeoriënteerde mensen is het vaak nuttig om je te identificeren met aparte seksuele en romantische oriëntaties.

LGBTQ+

Het volledige acroniem “LGBTQIAP” staat voor “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer of Questioning, Intersex, Asexual, Pansexual” en wordt gebruikt om de gemeenschap van mensen te beschrijven die zich identificeren als iets anders dan heteroseksueel en/of cisgender. Omdat het aantal letters eindeloos kan worden op een seksueel- en gendercontinuüm en om niemand buiten te sluiten kiezen we op deze site voor LGBTQ+.

Lees meer in het lgbtq-woordenboek

Scroll naar boven