woman with red lipstick holding her lips

Antidepressiva: Soorten, bijwerkingen, gebruik, en effectiviteit

Antidepressiva zijn medicijnen die kunnen helpen bij het verlichten van de symptomen van depressie, sociale angststoornis, angststoornissen, seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD), en dysthymie, of milde chronische depressie.

Antidepressiva zijn bedoeld om chemische onevenwichtigheden van neurotransmitters in de hersenen te corrigeren, waarvan wordt aangenomen dat ze verantwoordelijk zijn voor veranderingen in stemming en gedrag.

Antidepressiva werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 1950. Het gebruik ervan is in de afgelopen 20 jaar steeds gangbaarder geworden.

Lees ook: Miltown: de moeder van de antidepressiva

Soorten antidepressiva

Antidepressiva kunnen worden onderverdeeld in vijf hoofdtypen:

SNRI’s en SSRI’s

 • citalopram (SSRI)
 • escitalopram (SSRI)
 • fluoxetine (SSRI, Prozac)
 • fluvoxamine (SSRI)
 • paroxetine (SSRI, Seroxat)
 • sertraline (SSRI, Zoloft)
 • venlafaxine(SSRI/SNRI*)
 • duloxetine (SNRI, Cymbalta)

SNRI’s

Serotonine en noradrenaline heropname remmers (SNRI’s) worden gebruikt voor de behandeling van depressie, stemmingsstoornissen, en minder vaak voor attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), angststoornissen, menopauzale symptomen, fibromyalgie, en chronische neuropathische pijn.

SNRI’s verhogen het niveau van serotonine en noradrenaline, twee neurotransmitters in de hersenen die een belangrijke rol spelen bij het stabiliseren van de stemming.

Voorbeelden zijn duloxetine (Cymbalta), venlafaxine (Effexor) en desvenlafaxine (Pristiq).

SSRI’s

Selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) zijn de meest voorgeschreven antidepressiva. Ze zijn effectief bij de behandeling van depressie, en ze hebben minder bijwerkingen dan de andere antidepressiva.

SSRI’s blokkeren de heropname, of absorptie, van serotonine in de hersenen. Hierdoor wordt het voor de hersencellen gemakkelijker om boodschappen te ontvangen en te verzenden, wat leidt tot een betere en stabielere stemming.

Ze worden “selectief” genoemd omdat ze vooral serotonine lijken te beïnvloeden, en niet de andere neurotransmitters.

Voorbeelden zijn citalopram (Cipramil), dapoxetine (Priligy), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac), fluvoxamine (Fevarin), paroxetine (Seroxat) en sertraline (Zoloft).

Bijwerkingen van SSRI’s en SNRI’s

SSRI’s en SNRI’s kunnen de volgende bijwerkingen hebben:

 • hypoglykemie, of lage bloedsuikerspiegel
 • laag natriumgehalte
 • misselijkheid
 • huiduitslag
 • droge mond
 • constipatie of diarree
 • gewichtsverlies
 • zweten
 • tremor
 • verdoving
 • seksuele disfunctie
 • slapeloosheid
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • angst en agitatie
 • abnormaal denken

Er zijn ook meldingen van zelfmoordgedachten bij mensen die SSRI’s en SNRI’s gebruiken, vooral onder mensen jonger dan 18 jaar als ze voor het eerst met het gebruik van de medicijnen beginnen.

Tricyclische antidepressiva (TCA’s)

 • amitriptyline
 • clomipramine
 • desipramine
 • dosulepine
 • doxepine
 • imipramine
 • maprotiline
 • nortriptyline

Tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden zo genoemd omdat er drie ringen in de chemische structuur van deze medicijnen zitten. Ze worden gebruikt voor de behandeling van depressie, fibromyalgie, sommige vormen van angst, en ze kunnen helpen bij de bestrijding van chronische pijn.

Bijwerkingen van tricyclische antidepressiva (TCA’s)

Tricyclische middelen kunnen de volgende bijwerkingen hebben:

 • aanvallen
 • slapeloosheid
 • angst
 • aritmie, of onregelmatige hartslag
 • hypertensie
 • huiduitslag
 • misselijkheid en braken
 • buikkrampen
 • gewichtsverlies
 • constipatie
 • urineretentie
 • verhoogde druk op het oog
 • seksuele disfunctie

Voorbeelden zijn amitriptyline (Elavil), amoxapine- clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepine (Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil) en trimipramine (Surmontil).

Monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers)

 • tranylcypromine
 • fenelzine

Dit type antidepressivum werd vaak voorgeschreven vóór de introductie van SSRI’s en SNRI’s.

Het remt de werking van monoamine oxidase, een enzym in de hersenen. Monoamine oxidase helpt bij de afbraak van neurotransmitters, zoals serotonine.

Als er minder serotonine wordt afgebroken, zal er meer serotonine in omloop zijn. In theorie leidt dit tot meer gestabiliseerde stemmingen en minder angst.

Artsen gebruiken nu MAO-remmers als SSRI’s niet hebben gewerkt. MAO-remmers worden over het algemeen gespaard voor gevallen waarin andere antidepressiva niet hebben gewerkt, omdat MAO-remmers interageren met verschillende andere medicijnen en sommige voedingsmiddelen.

Bijwerkingen van monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers)

 • wazig zien
 • huiduitslag
 • toevallen
 • oedeem
 • gewichtsverlies of gewichtstoename
 • seksuele disfunctie
 • diarree, misselijkheid en constipatie
 • angst
 • slapeloosheid en slaperigheid
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • aritmie, of onregelmatig hartritme
 • flauwvallen of zich flauw voelen bij het opstaan
 • hypertensie, of hoge bloeddruk

Tetracyclische antidepressiva

 • Mianserine
 • Mirtazapine

De tetracyclische antidepressiva mirtazapine (Remeron) en mianserine verschillen farmacologisch van de overige moderne middelen. Deze worden gebruikt voor de behandeling van angststoornissen, sommige persoonlijkheidsstoornissen en depressie.

Bijwerkingen van tetracyclische antidepressiva

 • sedatie, slaperigheid;
 • toename eetlust en gewicht.
 • constipatie
 • droge mond
 • wazig zicht
 • duizeligheid
 • beenmergdepressie / vermindering van de witte bloedcellen : leukopenie, agranulocytose, aplastische anemie
 • Ernstigere bijwerkingen zijn onder meer toevallen flauwvallen en allergische reacties.

De zin en onzin van antidepressiva

In Even slikken gaan psychiater Christiaan Vinkers en apotheker Roeland Vis in op de geschiedenis van depressie. Worden we inderdaad steeds depressiever en klopt het dat we meer en meer antidepressiva gebruiken? Zijn we wel gebaat bij deze pillen die, ondanks decennia aan hersenonderzoek, min of meer per toeval ontdekt zijn? Of zijn deze pillen een (te) makkelijke oplossing voor de dagelijkse stress van de moderne mens? En wat zijn de risico’s en de bijwerkingen? 

Hoe werken antidepressiva?

Deze YouTube video van Paul Bogdan legt uit hoe antidepressiva werken.

Bijwerkingen van antidepressiva

Eventuele bijwerkingen zullen zich waarschijnlijk de eerste 2 weken voordoen en daarna geleidelijk afnemen. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en angst, maar dit is afhankelijk van het soort medicijn dat wordt gebruikt. Als de bijwerkingen zeer onaangenaam zijn, of als ze gepaard gaan met zelfmoordgedachten, moet je arts onmiddellijk worden ingelicht.

Onderzoek de volgende bijwerkingen in verband gebracht met antidepressivagebruik:

Overmatige stemmingsverhoging en activering van gedrag

Dit kan manie of hypomanie inhouden. Opgemerkt moet worden dat antidepressiva geen bipolaire stoornis veroorzaken, maar ze kunnen een aandoening ontmaskeren die zich nog niet heeft geopenbaard.

Suïcidale gedachten

Er zijn een paar meldingen geweest van een hoger risico op zelfmoordgedachten bij het eerste gebruik van antidepressiva.

Dit kan te wijten zijn aan de medicijnen of andere factoren, zoals de tijd die nodig is voor de medicatie om te werken, of mogelijk een niet gediagnosticeerde bipolaire stoornis die een andere benadering van de behandeling kan vereisen.

Ontwenningsverschijnselen bij antidepressiva

In tegenstelling tot sommige drugs, is het bij antidepressiva niet nodig om de dosis steeds te verhogen om hetzelfde effect te krijgen. In die zin zijn ze niet verslavend.

Wanneer je stopt met het gebruik van een antidepressivum zal je niet hetzelfde soort ontwenningsverschijnselen ervaren die bijvoorbeeld optreden wanneer je stopt met roken. Maar bijna 1 op de 3 mensen die SSRI’s en SNRI’s gebruikten, rapporteert enige ontwenningsverschijnselen na het stoppen van de behandeling.

Lees ook: stoppen met antidepressiva

Voor welke aandoeningen worden antidepressiva gebruikt?

Deze medicijnen worden niet alleen gebruikt om depressie te behandelen, maar ook voor andere aandoeningen.

De primaire toepassingen van antidepressiva zijn voor de behandeling van:

 • agitatie
 • obsessief-compulsieve stoornissen (OCD)
 • enuresis of bedplassen bij kinderen
 • depressie en grote depressieve stoornis
 • gegeneraliseerde angststoornis
 • bipolaire stoornis
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • sociale angststoornis

Soms wordt een medicijn “off-label” gebruikt. Dit betekent dat het wordt gebruikt voor een andere toepassing dan de officiele.

Off-label toepassingen van antidepressiva omvatten:

 • slapeloosheid
 • pijn
 • migraine

Studies suggereren dat 29 procent van het gebruik van antidepressiva voor een off-label doel is.

Effectiviteit van antidepressiva

Het kan een aantal weken duren voordat je de effecten van een antidepressivum merkt. Veel mensen stoppen met het gebruik ervan omdat ze denken dat de medicijnen niet werken.

Redenen waarom mensen geen verbetering zien zijn onder andere:

 • het geneesmiddel is niet geschikt voor de persoon
 • een gebrek aan controle door de zorgverlener
 • de behoefte aan aanvullende therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • vergeten de medicatie op het juiste moment in te nemen

Door contact te houden met de arts en vervolgafspraken bij te wonen vergroot je de kans op een effectieve behandeling. Het kan zijn dat je dosering veranderd moet worden of dat een ander medicijn geschikter zou zijn.

Het is belangrijk om het antidepressivum volgens de instructies in te nemen. De meeste mensen zullen tijdens de eerste of tweede week geen voordelen voelen. Het volledige effect zal pas na 1 of 2 maanden merkbaar zijn. Doorzettingsvermogen is van vitaal belang.

Hoe lang duurt de behandeling met antidepressiva?

Volgens het Royal College of Psychiatry van het Verenigd Koninkrijk ervaren 5 tot 6 op de 10 mensen na 3 maanden een aanzienlijke verbetering. Mensen die medicatie gebruiken, moeten minstens 6 maanden doorgaan nadat ze zich beter zijn gaan voelen. Bij degenen die voor 8 maanden stoppen, kunnen de symptomen terugkeren.

Mensen die eerder zijn teruggevallen in depressie moeten de behandeling gedurende ten minste 24 maanden voortzetten. Als je regelmatig terugkerende depressies hebt moet je de medicatie mogelijk meerdere jaren gebruiken.

Uit een in 2011 gepubliceerd literatuuroverzicht bleek dat langdurig gebruik van antidepressiva bij sommige mensen ook de symptomen kan verergeren omdat het kan leiden tot biochemische veranderingen in het lichaam.

Antidepressiva tijdens de zwangerschap

Een arts zal helpen bij het afwegen van de voor- en nadelen van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Het gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap is in verband gebracht met een hoger risico op zwangerschapsverlies, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, en aangeboren afwijkingen. Mogelijke problemen tijdens de bevalling zijn overmatige bloedingen bij de moeder. Na de geboorte kan de pasgeborene longproblemen krijgen die bekend staan als persisterende pulmonale hypertensie.

Uit een onderzoek onder 69.448 zwangerschappen is gebleken dat het gebruik van SNRI’s of TCA’s tijdens de zwangerschap het risico op door de zwangerschap veroorzaakte hypertensie of hoge bloeddruk, bekend als pre-eclampsie, kan verhogen. Het is echter onduidelijk of dit te wijten is aan de geneesmiddelen of aan de depressie.

Bevindingen die in 2006 in JAMA werden gepubliceerd suggereerden dat bijna 1 op de 3 baby’s van wie de moeder tijdens de zwangerschap antidepressiva gebruikte te maken kreeg met het neonatale onthoudingssyndroom. Ontwenningsverschijnselen waren onder andere een verstoorde slaap, beven en huilen met hoge tonen. In sommige gevallen waren de symptomen ernstig.

Uit een laboratoriumstudie bleek dat knaagdieren die vlak voor en na de geboorte werden blootgesteld aan citalopram aanzienlijke hersenafwijkingen en gedragingen vertoonden.

Voor sommige vrouwen is het risico om door te gaan met de medicatie echter kleiner dan het risico om te stoppen, bijvoorbeeld als haar depressie een actie zou kunnen uitlokken die schadelijk zou kunnen zijn voor haarzelf of haar ongeboren kind.

De arts en de patiënt moeten de voordelen en mogelijke nadelen van het stoppen met antidepressiva op dit moment volledig bespreken.

Indien mogelijk moeten andere therapieën worden overwogen, zoals cognitieve CGT, meditatie, of yoga.

Antidepressiva en borstvoeding

Van sommige antidepressiva komen kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht, bijvoorbeeld van sertraline en nortriptyline. Binnen een paar weken na de geboorte kunnen baby’s de actieve bestanddelen van de medicatie in de lever en nieren net zo effectief afbreken als volwassenen dat doen.

Bij de beslissing om in deze periode antidepressiva te gebruiken, spelen verschillende factoren een rol:

 • Is de zuigeling gezond?
 • Is het te vroeg geboren?
 • Zal de conditie van de moeder verslechteren?
 • Hoeveel van de werkzame bestanddelen zal in de moedermelk terechtkomen? (dit is afhankelijk van de soort medicatie)

Eén studie gepubliceerd in The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ontdekte dat het bij vrouwen die tijdens de zwangerschap antidepressiva gebruiken, langer kan duren voordat zij borstvoeding kunnen geven.

De onderzoekers leggen uit dat de borstklieren worden gereguleerd door serotonine, dus hun vermogen om op het juiste moment melk te produceren is gekoppeld aan de productie en regulering van dit hormoon.

Alternatieven voor antidepressiva

Let op: Depressie is een ernstige aandoening waarvoor medische behandeling nodig kan zijn. Iedereen die de symptomen van een depressie ervaart, moet medisch advies inwinnen.

Therapie

Cognitieve gedragstherapie en andere vormen van counseling en therapie kunnen ook helpen bij depressie.

Sint-janskruid

Van hypericum, gemaakt van sint-janskruid, is aangetoond dat het sommige mensen met een depressie helpt. Het is zonder recept verkrijgbaar als supplement. Het mag echter alleen worden ingenomen na overleg met een arts, want er zijn enkele mogelijke risico’s aan verbonden.

 • In combinatie met bepaalde antidepressiva kan sint-janskruid leiden tot een mogelijk levensbedreigende toename van serotonine.
 • Het kan de symptomen van bipolaire stoornis en schizofrenie verergeren. Iemand die een bipolaire depressie heeft of kan krijgen, kan beter geen sint-janskruid gebruiken.
 • Het kan de werkzaamheid van sommige voorgeschreven medicijnen verminderen, waaronder anticonceptiepillen, sommige hartmedicijnen, warfarine en sommige therapieën voor HIV en kanker.

Het is daarom belangrijk dat je het je arts of apotheker vertelt als je van plan bent sint-janskruid te gebruiken.

Er is enig bewijs voor het gebruik van sint-janskruid bij de behandeling van depressie, maar uit sommige onderzoeken is gebleken dat het niet effectiever is dan een placebo.

Lichttherapie

Mensen die last hebben van seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD), winterdepressie of “winterblues”, kunnen baat hebben bij lichttherapie. Dit houdt in dat je ’s ochtends voor een lichtbak gaat zitten gedurende 20 tot 60 minuten. Deze lichtbakken of lichttherapie is online te koop.

Vitamine D

Vitamine-D-supplementen kunnen al dan niet helpen bij de behandeling van SAD. Het bewijs is niet overtuigend.

Dieet en lichaamsbeweging

Sommige studies hebben aangetoond dat een gezond, uitgebalanceerd dieet, voldoende lichaamsbeweging en het onderhouden van contacten met familie en vrienden het risico op depressie en recidieven kunnen verminderen.

Bronnen

Scroll naar boven