avonturier (isfp)

Avonturier (ISFP)

Voel je je het meest levend wanneer je de vrijheid hebt om je creativiteit en passies te verkennen? Streef je naar een leven gevuld met zinvolle ervaringen, eerder dan een lijst van prestaties? Als dat zo is, dan kun je wellicht het best worden omschreven als een Avonturier (ISFP) volgens de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een ISFP-persoonlijkheid worden vaak beschreven als stil, rustig en vredelievend. Dit persoonlijkheidstype staat bekend om zijn vriendelijkheid en artistieke vaardigheden. Hij is goed in spannende nieuwe dingen om te verkennen en te ervaren. Een avonturier staat bekend om zijn creativiteit en een nuchtere houding. Avonturiers leven voor het vinden van manieren om hun passies te ontdekken.

In dit artikel gaan we in op de levendige en authentieke wereld van de ISFP-persoonlijkheid. We onderzoeken de belangrijkste eigenschappen die hen typeren, hun voorkeur voor bepaalde carrières en hoe ze zich manifesteren in relaties. Hiermee willen we zowel ISFP’s als de mensen om hen heen helpen begrijpen waar hun krachten liggen en welke uitdagingen ze mogelijk zullen tegenkomen.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ISFP-persoonlijkheidstype

ISFP staat voor introversie, observatie, voelen, waarnemen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Introvert voelen

ISFP’s geven meer om persoonlijke overwegingen dan om objectieve, logische informatie. Mensen met dit persoonlijkheidstype gaan om met informatie en ervaringen op basis van hoe ze zich over deze informatie voelen. ISFP’s hebben hun eigen waardensysteem en creëren spontane oordelen op basis van hoe de dingen passen bij hun eigen idee.

Secundair: Extravert observeren

Mensen met ISFP-persoonlijkheden zijn erg in harmonie met de wereld om hen heen. Ze zijn zeer goed op de hoogte van zintuiglijke informatie en zijn zich er terdege van bewust wanneer er veranderingen plaatsvinden in hun directe omgeving. Hierdoor leggen ze vaak een grote nadruk op esthetiek en waarderen ze kunst.

ISFP’s zijn gefocust op het huidige moment, nemen nieuwe informatie op en ondernemen vervolgens actie. Ze hebben een sterk gevoel voor hun directe omgeving en merken vaak kleine details op die anderen misschien over het hoofd zien. Wanneer ze zich gebeurtenissen uit het verleden herinneren, zijn ze in staat om sterke visuele beelden op te roepen en bezienswaardigheden, geuren en geluiden kunnen krachtige herinneringen oproepen die verbonden zijn met die zintuigen.

Tertiair: Introverte intuïtie

Introverte intuïtie heeft de neiging om op de achtergrond te staan van deze persoonlijkheid. ISFP’s verdiepen zich in de details van de wereld en ontwikkelen vaak onderbuikgevoelens over gebeurtenissen en situaties. Hoewel ze over het algemeen niet van abstracte concepten of ideeën houden kan deze introverte intuïtie leiden tot openbaringen over zichzelf en anderen.

Ondergeschikt: Extravert denken

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ISFP-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Een zwak punt van ISFP’s is het vermogen tot organiseren. Extravert denken compenseert dat door te zoeken naar de meest efficiënte manier om iets te doen. Een ISFP kan hiermee de meest effectieve manier vinden om een idee uit te drukken.

Belangrijkste kenmerken van een ISFP

 • ISFP’s houden graag hun opties open en stellen het nemen van beslissingen vaak uit om te zien of er dingen veranderen of dat er nieuwe opties komen.
 • Hoewel ISFP’s rustig en terughoudend zijn staan ze ook bekend om hun zorgzaamheid en attentheid. ISFP’s zijn makkelijk in de omgang en accepteren andere mensen zoals ze zijn.
 • ISFP’s richten zich graag op details. Ze besteden tijd aan het denken over het hier en nu en zijn niet zo bezig zich zorgen te maken over de toekomst.
 • ISFP’s zijn meer doeners dan dromers. Ze houden niet van abstracte theorieën tenzij ze een praktische toepassing zien en ze leren het liefst door praktische ervaring op te doen.

Sterke punten

 • Zeer bewust van de omgeving
 • Praktisch
 • Leert door dingen te doen
 • Trouw aan waarden en overtuigingen

Zwakke punten

 • Houdt niet van abstracte, theoretische informatie
 • Is gereserveerd en rustig
 • Heeft sterke behoefte aan persoonlijke ruimte
 • Heeft een hekel aan conflicten

Carrière of loopbaan van een ISFP

Mensen met een ISFP-persoonlijkheid houden van dieren en hebben een sterke waardering voor de natuur. Ze zijn vaak op zoek naar werk of hobby’s die hen meer in contact brengen met het buitenleven en met dieren.

Omdat ISFP’s zich liever op het heden richten doen ze het vaak goed in een carrière die zich bezighoudt met praktische, levensechte problemen. Ook banen die veel persoonlijke vrijheid en autonomie bieden spreken ISFP’s aan.

Voorbeelden van banen voor ISFP’s zijn:

 • Kunstenaar
 • Componist of muzikant
 • Chef
 • Ontwerper
 • Boswachter
 • Verpleegkundige
 • Bioloog
 • Kinderarts
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • Leraar
 • Dierenarts

Persoonlijke relaties van een ISFP

ISFP’s zijn introvert. Ze zijn vaak terughoudend en stil, vooral in de buurt van mensen die ze niet goed kennen. Ze brengen liever tijd door met een hechte groep familie en vrienden.

ISFP’s zijn erg privé en houden hun ware gevoelens voor zichzelf. Soms vermijden ze het om hun gedachten, gevoelens en meningen te delen, zelfs met hun vrienden of romantische partners. Omdat ze liever niet hun diepste gevoelens delen stellen ze zich vaak terughoudend op tegenover de behoeften of eisen van anderen.

ISFP’s hebben sterke waarden maar proberen andere mensen niet te overtuigen van hun standpunt. Ze geven veel om andere mensen, vooral om hun naaste vrienden en familie. Ze zijn actiegericht en hebben de neiging om hun zorg en bezorgdheid te tonen door middel van actie in plaats van het bespreken van emoties of het uiten van gevoelens.

Tips voor omgang met ISFP’s

ISFP-vriend

ISFP’s zijn vriendelijk en kunnen goed overweg met andere mensen, maar ze moeten je meestal goed leren kennen voordat ze zich echt openstellen. Je kunt een goede vriend zijn van een ISFP door ze te accepteren zoals ze zijn. ISFP’s kunnen luchtig zijn maar ook vrij intens. Besef dat er momenten zullen zijn waarop je vriend iets met je wil delen en momenten waarop hij of zij zich wil terugtrekken.

ISFP-kind

ISFP kinderen zijn vaak perfectionistisch en kunnen hun eigen critici zijn. Omdat ze zulke hoge verwachtingen van zichzelf hebben onderschatten of onderschatten ze vaak hun eigen vaardigheden en talenten. Als ouder van een ISFP-kind kun je je kind helpen door hem of haar aan te moedigen om aardig voor zichzelf te zijn en zijn of haar waarde te erkennen.

ISFP-partner

ISFP’s zijn zeer attent in relaties, vaak schuiven ze alles opzij voor hun partner. Omdat ze niet goed zijn in het uitdrukken van hun eigen gevoelens en behoeften is het belangrijk dat je je inspant om je partner te begrijpen. Zorg bij het nemen van beslissingen dat de stem van je partner wordt gehoord.

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Creatieve ruimte: ISFP’s floreren in een omgeving waar hun creativiteit en unieke perspectieven worden gewaardeerd.
 • Autonomie en vrijheid: Ze geven de voorkeur aan jobs die hen de autonomie geven om hun eigen aanpak te kiezen.
 • Niet bureaucratisch: ISFP’s houden niet van strikte hiërarchieën en bureaucratische structuren.
 • Directe betrokkenheid: Ze zijn graag direct betrokken bij hun werk en geven de voorkeur aan projecten waar ze hun vaardigheden kunnen inzetten om een tastbaar verschil te maken.
 • Menselijke interactie: Een werkplek waar empathie en menselijke interactie belangrijk zijn, trekt hen vaak aan.

Sociale situaties

 • Authenticiteit boven alles: ISFP’s waarderen authenticiteit in hun interacties en relaties.
 • Flexibel en aanpasbaar: Ze voelen zich op hun gemak in diverse sociale situaties, zolang hun vrijheid en autonomie maar worden gerespecteerd.
 • Selectieve sociale cirkel: Hoewel ze over het algemeen vriendelijk zijn, kiezen ISFP’s zorgvuldig wie ze dichtbij laten komen.
 • Actief en in het moment: Ze houden van activiteiten die hen in het ‘nu’ houden, zoals concerten, kunstevenementen of outdoor activiteiten.
 • Laag conflictgehalte: ISFP’s vermijden confrontaties en zoeken liever naar harmonie en wederzijds begrip in hun sociale interacties.

Dagelijks leven

 • Spontane activiteiten: ISFP’s houden ervan om spontaan te zijn in hun dagelijkse routine en zijn niet altijd van het plannen.
 • Creatieve expressie: Of het nu gaat om schilderen, muziek of koken, ISFP’s zoeken constant naar manieren om zich creatief te uiten.
 • Waardering voor schoonheid: Ze hebben een sterk ontwikkeld gevoel voor esthetiek en schoonheid, wat je vaak terugziet in hun leefomgeving.
 • In het moment leven: Ze maken zich niet te veel zorgen over de toekomst en focussen liever op het heden.
 • Persoonlijke waarden: ISFP’s leven volgens hun eigen set van persoonlijke waarden en principes, die een grote rol spelen in hun dagelijkse beslissingen.

Verschil ISFP-A of ISFP-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar boven