consul (esfj)

Consul (ESFJ)

Ben je empathisch en zorgzaam, met een sterke focus op harmonie en samenwerking? Vind je het belangrijk om bij te dragen aan het welzijn van anderen en geniet je van het organiseren van sociale activiteiten of evenementen? Als deze kenmerken je aanspreken, dan kun je je waarschijnlijk identificeren met het Consul (ESFJ) persoonlijkheidstype uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Mensen met een ESFJ-persoonlijkheid zijn extrovert, loyaal, georganiseerd en toegewijd. ESFJ’s krijgen energie van interactie met andere mensen. Ze worden meestal beschreven als vrolijk en innemend. Ze moedigen mensen aan het beste uit zichzelf te halen en hebben er vaak moeite mee iets slechts te geloven over mensen met wie ze een nauwe band hebben.

ESFJ’s zetten de toon, staan in het middelpunt van de belangstelling en leiden hun teams naar de overwinning. Een consul is altruïstisch, maar baseert zijn morele kompas op gevestigde tradities en wetten, het naleven van gezag en regels. 

In dit artikel nemen we een kijkje in de vriendelijke en attente wereld van de ESFJ-persoonlijkheid. We bespreken hun kernkenmerken, de soorten carrières waar ze vaak in excelleren, en hun neigingen in persoonlijke relaties. Hiermee willen we zowel ESFJ’s als de mensen in hun omgeving meer inzicht geven in wat hen drijft, hun sterke punten en de uitdagingen waar ze voor kunnen komen te staan.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ESFJ-persoonlijkheidstype

ESTJ staat voor extraversie, observatie, voelen, beoordelen en is één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI).

Dominant: Extravert voelen

ESFJ’s nemen beslissingen op basis van persoonlijk gevoel, emoties, en zorg voor anderen. Ze denken eerder na over de persoonlijke gevolgen van een beslissing dan dat ze objectieve criteria in overweging nemen. ESFJ’s beoordelen mensen en situaties op basis van hun onderbuikgevoel. Ze nemen daardoor vaak snelle beslissingen. Dit zorgt ervoor dat ze vrij snel keuzes kunnen maken, maar kan er soms toe leiden dat ze hard oordelen over anderen.

Secundair: Introvert observeren

ESFJ’s zijn meer gericht op het heden dan op de toekomst. Ze zijn eerder geïnteresseerd in concrete, onmiddellijke details dan in abstracte of theoretische informatie.

Tertiair: Extraverte Intuïtie

Dit aspect helpt ESFJ’s verbanden te leggen en creatieve oplossingen voor problemen te vinden. ESFJ’s staan erom bekend dat ze bij het bekijken van een situatie de mogelijkheden onderzoeken. Ze kunnen vaak patronen vinden waardoor ze inzichten kunnen krijgen in mensen en ervaringen.

Ondergeschikt: Introvert denken

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ESFJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. ESFJ’s zijn georganiseerd en houden ervan om dingen van tevoren te plannen. Dit aspect van de persoonlijkheid helpt de ESFJ bij het analyseren van complexe informatie, maar het is vaak een zwak punt, vooral als het gaat om het zinvol maken van abstracte of theoretische concepten.

Belangrijkste kenmerken van een ESFJ

 • ESFJ’s halen plezier uit anderen helpen en hebben een behoefte aan goedkeuring. Ze verwachten dat hun vriendelijkheid en gevende manieren door anderen opgemerkt en gewaardeerd worden. Ze zijn gevoelig voor de behoeften en gevoelens van anderen en zijn goed in reageren op mensen en de zorg verlenen die mensen nodig hebben. Ze willen graag aardig gevonden worden door anderen en zijn gemakkelijk gekwetst door onvriendelijkheid of onverschilligheid.
 • ESFJ’s ontlenen hun waarden meer aan externe bronnen dan aan intrinsieke, ethische en morele richtlijnen. ESFJ’s die met hoge waarden en normen worden opgevoed groeien op tot edelmoedige volwassenen. ESFJ’s die in een minder verrijkte omgeving opgroeien kunnen als volwassenen een scheve ethiek hebben en eerder manipulatief en egocentrisch zijn.
 • ESFJ’s hebben een sterk verlangen om controle over hun omgeving uit te oefenen. Organiseren en plannen helpt mensen met dit persoonlijkheidstype zich de baas te voelen over de wereld om hen heen.
 • ESFJ’s zijn van nature gericht op het begrijpen van andere mensen. Ze zijn zorgvuldige waarnemers van anderen en zijn bedreven in het steunen en naar boven halen van het beste in mensen. Omdat ze zo goed zijn in het helpen van anderen om zich goed over zichzelf te voelen, voelen veel mensen zich aangetrokken tot ESFJ’s.
 • Een veel voorkomende mythe over ESFJ’s is dat ze soms toestaan dat anderen over hen heen lopen uit angst voor afkeuring of afwijzing. Hoewel ESFJ’s het houden van mensen betekent dit nog niet dat ze alles over zich heen laten komen.

Sterke punten

 • Vriendelijk en loyaal
 • Vrolijk en sociaal
 • Georganiseerd
 • Praktisch en betrouwbaar
 • Helpt graag anderen

Zwakke punten

 • Behoeftig en veeleisend
 • Zoekend naar toestemming en bevestiging
 • Gevoelig voor kritiek en afwijzing
 • Kan soms slecht grenzen aangeven

Carrière of loopbaan van een ESFJ

Omdat ESFJ’s graag anderen helpen, doen ze het vaak goed in praktische omgevingen waarin ze een verzorgende rol op zich moeten nemen. ESFJ’s blinken uit in loopbanen in de sociale dienstverlening en de gezondheidszorg waar hun helpende aard en hun verlangen naar orde goed van pas komt.

ESFJ’s hebben een aantal eigenschappen die hen bij uitstek geschikt maken voor bepaalde loopbanen. Hun betrouwbaarheid en aangeboren behoefte om voor anderen te zorgen betekenen bijvoorbeeld dat ze het vaak goed doen in banen waarin ze mensen moeten ondersteunen en verzorgen, zoals verpleging of onderwijs.

Voorbeelden van banen voor ESFJ’s zijn:

 • Kinderopvang
 • Verpleging
 • Onderwijs
 • Maatschappelijk werk
 • Coach
 • Arts
 • Receptionist
 • Boekhouder
 • Kantoormanager

Persoonlijke relaties van een ESFJ

Als extraverte mensen houden ESFJ’s ervan tijd met andere mensen door te brengen. Niet alleen halen ze energie uit sociale interactie, ze zijn ook oprecht geïnteresseerd in het welzijn van anderen. Ze worden vaak beschreven als hartelijk en empathisch, en ze zullen de behoeften van anderen vaak boven die van zichzelf stellen.

Ze voelen zich meestal onzeker in situaties waarin de dingen onzeker of chaotisch zijn. Hoewel dit ESFJ’s geschikt maakt voor functies waarin ze mensen moeten leiden of controleren, kan het ook tot conflicten leiden wanneer ze controle proberen uit te oefenen over mensen die deze sturing niet op prijs stellen.

Tips voor omgang met ESFJ’s

ESFJ-vriend

ESFJ’s kunnen onbaatzuchtig zijn tot op het punt dat ze hun eigen behoeften over het hoofd zien om ervoor te zorgen dat andere mensen gelukkig zijn. Een goede vriend zijn voor iemand met dit persoonlijkheidstype betekent dat je je waardering voor zijn of haar gevende aard moet uiten, maar dat je er ook voor moet zorgen dat je zijn of haar vriendelijkheid beantwoordt en teruggeeft wat je krijgt.

ESFJ-kind

ESFJ-kinderen zijn verantwoordelijk en brengen graag tijd door met hun gezin. Je kind heeft regelmatig aanmoediging nodig. Wees betrokken en laat je enthousiasme en steun zien voor zijn of haar interesses en activiteiten. ESFJ-kinderen hebben ook een sterke behoefte aan routine. Stel regels op en houd je eraan. ESFJ-kinderen voelen zich zekerder en zelfverzekerder als ze weten wat ze kunnen verwachten.

ESFJ-partner

In de romantiek zijn ESFJ’s erg toegewijd, ondersteunend, en trouw. Ze zijn niet geïnteresseerd in vrijblijvende relaties en zijn gericht op het ontwikkelen van langdurige verbintenissen. Je kunt je partner steunen door te laten zien hoeveel je van hem of haar houdt en hem of haar waardeert. Genegenheid tonen en gebaren van liefde teruggeven is voor je partner belangrijk.

Herkenbare situaties

Situaties op het werk

 • Conflictvermijding: ESFJ’s streven naar een harmonieuze werkomgeving en zullen proberen conflicten te minimaliseren of op te lossen.
 • De planner: Als er een project of vergadering moet worden georganiseerd, nemen mensen vaak aan dat ESFJ’s dit op zich nemen.
 • Sociale kwaliteiten: Ze zijn vaak degene die sociale evenementen op de werkplek coördineren.
 • Verantwoordelijkheid: Wanneer ze een taak op zich nemen, zorgen ze dat deze tot in de puntjes is uitgevoerd.
 • Teamgeest: Ze werken graag samen en zorgen voor een goede teamdynamiek.

Sociale situaties

 • Centrale figuur: Vaak zijn ESFJ’s de centrale figuur in hun vriendengroep, degene die uitjes en evenementen organiseert.
 • Empathie: Ze zijn uiterst empathisch en betrokken bij het welzijn van anderen.
 • Groot sociaal netwerk: Ze hebben een breed sociaal netwerk maar ook een paar zeer hechte vriendschappen.
 • Gesprekken: In tegenstelling tot andere persoonlijkheidstypes zijn ze vaak heel goed in smalltalk.
 • Tradities: Ze waarderen tradities en zullen vaak de organisator zijn van feestelijke gelegenheden.

Dagelijks leven

 • Georganiseerd leven: Alles heeft een plek en een planning, van huishoudelijke taken tot persoonlijke verzorging.
 • Actief in de gemeenschap: Of het nu om school, kerk of buurt gaat, ze zijn vaak betrokken bij gemeenschapsactiviteiten.
 • Zorgzaam: Ze zetten zich vaak in voor anderen, bijvoorbeeld door te helpen met boodschappen of oppassen.
 • Praktisch: Ze zijn praktisch ingesteld en kunnen goed omgaan met de dagelijkse taken die het leven met zich meebrengt.

Verschil ESFJ-A of ESFJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Over de auteur

Scroll naar boven