wat zijn de persoonlijkheidstypen a b c d?

Wat is persoonlijkheidstype C?

Ieder mens is een unieke combinatie van vier persoonlijkheidstypen. In de loop der eeuwen hebben deze basiscategorieën in verschillende testen verschillende namen gekregen. Als afkorting noemen we die persoonlijkheidstypen respectievelijk A, B, C, en D.

Let op: Hoewel er in de loop van de geschiedenis veel onderzoek is gedaan naar persoonlijkheidstypen, is er ook veel kritiek op vanwege de validiteit en betrouwbaarheid van de classificering. Als je de persoonlijkheidstypen gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. 

De Type C persoonlijkheid is zeer detailgericht en wil graag betrokken zijn bij dingen die gecontroleerd en stabiel zijn. Ze zijn geïnteresseerd in nauwkeurigheid, rationaliteit, en logica. De emoties van andere mensen zijn voor hen geen prioriteit.

Mensen die hun emoties niet lijken te kunnen beheersen storen hen, want Type C persoonlijkheden geloven dat emotioneel-zijn objectiviteit bemoeilijkt. Ze hebben ook een hekel aan omgang met mensen die te actiegericht zijn, want ze verlangen feiten, nauwkeurigheid en logica voordat ze aan de slag gaan.

Hoe zien Type C persoonlijkheidstrekken er op het werk uit?

Mensen met een Type C persoonlijkheid zijn meestal te herkennen aan de volgende eigenschappen:

 • Detailgericht
 • Logisch
 • Voorbereid

Type C persoonlijkheden willen in werkomgevingen zowel zichzelf als anderen controleren op procedures. Ze houden niet van chaos en emotionele uitbarstingen en komen vaak niet erg expressief over omdat ze zelf geen emoties willen tonen. Ze zijn erg resultaatgericht en zullen zich bij het uitvoeren van een taak aan procedures en protocollen houden.

Ze zijn voorzichtig, vindingrijk, en vooral uitstekende denkers die alle aspecten van een kwestie zullen bekijken voor ze een standpunt innemen. Als ze eenmaal een standpunt innemen, hebben ze de feiten om dat te staven, dus wie hen uitdaagt kan maar beter voorbereid zijn. Ze houden ervan wanneer hun werk duidelijk omschreven is en willen precies weten wat er van hen verwacht wordt. Als ze die feiten kennen zijn ze in staat hun taken te prioriteren en tot een goed einde te brengen.

In besluitvormende functies zijn ze voorzichtig en logisch, en hebben ze veel details en feiten nodig voor ze een beslissing nemen. Mensen die hen iets proberen te verkopen door hen emotioneel te betrekken falen meestal; de Type C persoonlijkheid wantrouwt zo’n poging en zal zich afvragen welke feiten de ander probeert te verbergen.

In meer openbare functies zal de Type C persoonlijkheid in alles streven naar originaliteit, spitsvondigheid, en uniciteit. Door hun detailgerichtheid zijn ze nauwgezet en voorbereid om hun beslissingen tegen alle mogelijke bezwaren te verdedigen. Veel accountants en advocaten zijn Type C persoonlijkheden. Ze zijn uitstekend geschikt voor elke baan die creatief denken vereist op basis van geduld, feiten en nauwkeurigheid.

Wat zijn sterke punten van de type C persoonlijkheid?

 • Nauwkeurigheid
 • Creatief
 • Betrouwbaar
 • Fantasierijk
 • Onafhankelijk
 • Gedetailleerd
 • Doorzetter
 • Houdt zich aan de regels
 • Georganiseerd
 • Intelligent
 • Analytisch
 • Kritisch denker
 • Kwaliteitscontroleur
 • Doordacht

Wat zijn zwakke punten van de type C persoonlijkheid?

 • Zorgelijk over vooruitgang
 • Kan niet sociaal overkomen
 • Kritisch gedrag
 • Doet de dingen graag op zijn of haar eigen manier
 • Afstandelijk gedrag
 • Kan het glas als half leeg zien
 • Sceptisch, ongelovig
 • Kan het gevoel hebben dat er nooit aan persoonlijke verwachtingen voldaan wordt
 • Onverschillig gedrag

Wat motiveert een type C persoonlijkheid?

 • Controle
 • Mogelijkheden om onafhankelijk en analytisch te zijn
 • Uitdagingen
 • Problemen oplossen

Wat zijn enkele uitdrukkingen die passen bij een Type C persoonlijkheid ?

Perfectie
“Hoe werkt dat?”
Stilte, eenzaamheid
“Vertel me meer over __.”

Wat zijn de afknappers, antipathieën, en angsten van de Type
C persoonlijkheid?

 • Ongecontroleerde emoties
 • Irrationele handelingen
 • Besluiteloosheid
 • Mensen die egocentrisch zijn, of aan zelfverheerlijking doen
 • Verlies van controle
 • Onderworpen zijn aan controle of toezicht door mensen die ze niet vertrouwen of respecteren
 • Afleidingen of afleidende mensen

Welke banen trekken een type C persoonlijkheid aan?

 • Probleemoplosser
 • Criticus
 • Ingenieur
 • Technisch ondersteuner
 • Onderzoekswetenschapper
 • Ontwerper van spellen
 • Gegevensanalist
 • Piloot
 • Programmeur/analist
 • Kunstenaar
 • Boekhouder
 • Muzikant
 • Uitvinder

Wat zijn andere namen voor een Type C persoonlijkheid?

Persoonlijkheidstests Type C persoonlijkheid benaming
HippocratesMelancholisch (lichamelijke humores: zwarte gal)
PlatoWetenschapper (Scientist)
JungDenker (Thinker)
DISCC: introvert en blauw
Myers-BriggsESTJ, ESFJ, ISTJ, ISFJ
EnneagramVerzekeraar /perfectionist
PSIAnalyst
The Hire Success® SystemDirector
Bijbels karakterMoses
Cartoon / stripfiguurIejoor (uit Winnie de Poeh)

Lees ook: Persoonlijkheidstypen A B C D en gezondheid

Over de auteur

Scroll naar boven