Homoseksueel

Homoseksualiteit is de romantische aantrekkingskracht, seksuele aantrekkingskracht of seksueel gedrag tussen leden van hetzelfde geslacht of gender. Als seksuele oriëntatie is homoseksualiteit “een duurzaam patroon van emotionele, romantische en/of seksuele aantrekking”, hoofdzakelijk of uitsluitend gericht op mensen van hetzelfde geslacht. Het woord verwijst ook naar iemands gevoel van identiteit gebaseerd op die aantrekkingskracht, verwant gedrag en lidmaatschap in een gemeenschap van anderen die die aantrekkingskracht delen.

Homoseksualiteit is een van de drie belangrijkste classificaties van seksuele geaardheid, samen met biseksualiteit en heteroseksualiteit, die elk deel uitmaken van het heteroseksueel-homoseksueel continuüm. Sommige mensen zijn echter van mening dat het beperken van seksuele classificatie tot een lineaire representatie niet de breedte of diepte van seksuele aantrekkingskracht en gedrag weerspiegelt.

De term homoseksueel wordt meestal toegepast op mensen, maar homoseksueel gedrag wordt waargenomen bij alle zoogdieren en andere niet-menselijke dieren.

Een homoseksuele man wordt meestal homo genoemd. Een vrouwelijke homoseksueel wordt vaak lesbisch genoemd.