multicolored hand paint

Queer

Wat is queer?

Queer is een overkoepelende term voor seksuele orientaties en genderidentiteiten die niet heteroseksueel en/of niet cisgender zijn. Mensen die traditionele genderidentiteiten afwijzen kunnen zichzelf als queer omschrijven.

Queer is een identiteit, en wordt vaak ook beschouwd als een beweging, voor mensen voor seksuele en genderminderheden, en mensen die buiten de culturele normen rond seksualiteit, genderidentiteit, of genderexpressie vallen of deze verwerpen. Het woord queer kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen, maar de meest gangbare definitie is iemand die niet cishet is of iemand met afwijkende ervaringen op het gebied van seksuele orientatie, gender, seksualiteit of romanticiteit. De queerbeweging gaat vooral over anti-conformisme en het verwerpen van in hokjes geduwd worden.

Queer wordt vaak gebruikt als een overkoepelende term voor mensen in de LGBTQ+-gemeenschap (hoewel niet alle mensen in de LGBTQ+-gemeenschap zich als queer identificeren). Je kan je als queer identificeren naast een andere identiteit (bijv. queer homo, queer biseksueel, enz.) Het kan ook worden gebruikt als een orientatie op zichzelf of als genderidentiteit (zie genderqueer). Als een identiteit op zichzelf wordt het soms gebruikt door:

 • Mensen die een ingewikkelde identiteit hebben die moeilijk uit te leggen is met een enkele term.
 • Mensen van wie de relatie/oriëntatie niet kan worden geclassificeerd met homo, hetero of andere gebruikelijke termen omdat ze non-binair zijn.
 • Mensen die niet zeker zijn van hun seksuele identiteit, maar weten dat ze geen hetero zijn.
 • Mensen die geen hetero zijn, maar zichzelf niet met een specifieke term willen aanduiden.

De term wordt soms met een hoofdletter geschreven als hij verwijst naar een identiteit of gemeenschap, in plaats van als een algemeen bijvoeglijk naamwoord.

Geschiedenis

Queer kwam in de 16e eeuw in de Engelse taal terecht en betekende “vreemd” of “eigenaardig”. Na verloop van tijd kreeg queer een aantal betekenissen die verband hielden met seksualiteit en gender, variërend van de nauwe betekenis “homo of lesbisch” tot het verwijzen naar iedereen die niet heteroseksueel of niet cisgender was.

Aan het eind van de 19e eeuw begon queer een connotatie te krijgen van seksuele afwijking, en werd meestal gebruikt als een scheldwoord om te verwijzen naar vrouwelijke mannen of mannen van wie gedacht werd dat ze relaties met andere mannen hadden.

Vanaf eind jaren tachtig werd het label queer door LGBTQ+’ers gebruikt als een neutrale of positieve zelfidentificatie. Een vroeg voorbeeld van dit gebruik door de LGBTQ+ gemeenschap was door een organisatie genaamd Queer Nation, die werd opgericht in maart 1990 en een anonieme folder verspreidde op de New York Gay Pride Parade in juni 1990 met de titel “Queers Read This”. De folder bevatte een passage waarin zij hun adoptie van het label queer uitlegden:

“Every gay person has his or her own take on it. For some it means strange and eccentric and kind of mysterious […] And for others “queer” conjures up those awful memories of adolescent suffering […] Well, yes, “gay” is great. It has its place. But when a lot of lesbians and gay men wake up in the morning we feel angry and disgusted, not gay. So we’ve chosen to call ourselves queer. Using “queer” is a way of reminding us how we are perceived by the rest of the world.

In die tijd vond er in de homogemeenschap een verschuiving plaats in de richting van een liberaal conservatisme, aangevoerd door mensen die zichzelf als “normaal” beschouwden en die als gewone leden van de samenleving wilden worden gezien. De queer-identiteit werd vaak geassocieerd met een meer radicale politieke houding. In het bijzonder werd het heroverd door queer mensen van kleur, gender-non-conforme mensen, en andere mensen wier bestaan de status quo sterk uitdaagde die niet werden geaccepteerd door die van een meer conservatieve opvatting.

Queer in de huidige tijd

Verscheidene LGBTQ+-sociale bewegingen en steungroepen over de hele wereld gebruiken de aanduiding queer, zoals de Queer Cyprus Association in Cyprus en de Queer Youth Network in het Verenigd Koninkrijk, en de nationale counseling en ondersteuningsdienst Qlife in Australië. De letter Q in LGBTQ+ staat voor queer.

Sommige mensen, zowel LGBTQ+-mensen als niet-LGBTQ+-mensen, hebben om verschillende redenen bezwaar tegen het gebruik van het woord:

 • Sommige LGBTQ+-mensen hebben een hekel aan het gebruik van queer als overkoepelende term, omdat ze het associëren met dit politiek radicalisme, dat volgens hen een rol heeft gespeeld in het verdelen van de LGBTQ+-gemeenschap naar politieke overtuiging, klasse, geslacht, leeftijd en andere factoren.
 • Andere LGBTQ+-mensen keuren het herclaimen of gebruiken van queer af, omdat ze het beledigend vinden vanwege het gebruik ervan door heteroseksuelen als scheldwoord.

In de academische wereld duidt de term queer en queering in het algemeen op de studie van gebieden vanuit een niet-heteronormatief perspectief. Queer studies is de studie van kwesties met betrekking tot seksuele orientatie en genderidentiteit, meestal gericht op LGBTQ+-mensen en culturen. De focus lag oorspronkelijk op LGBTQ+-geschiedenis en literatuurtheorie, maar is inmiddels uitgebreid naar vele andere vakgebieden, zoals biologie, sociologie, antropologie, filosofie, psychologie, politicologie en ethiek.

“Queer heteroseksualiteit”

Queer wordt af en toe uitgebreid tot elke niet-normatieve seksualiteit, met inbegrip van “queer heteroseksualiteit,” een term die soms wordt gebruikt door een (cisgender) heteroseksuele persoon die een non-traditionele genderexpressie heeft, of die genderrollen aanneemt die verschillen van die traditioneel verwacht in hun cultuur. Dit kunnen bijvoorbeeld mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen zijn.

Deze term wordt bekritiseerd en wordt grotendeels niet aanvaard door LGBTQ-mensen, die stellen dat queer alleen kan worden opgeëist door de mensen waartegen de term is gebruikt om hen te onderdrukken. Zij zien dat hetero’s, die geen onderdrukking ervaren vanwege hun seksuele orientatie of genderidentiteit, de term toe-eigenen.

“For someone who is homosexual and queer, a straight person identifying as queer can feel like choosing to appropriate the good bits, the cultural and political cache, the clothes and the sound of gay culture, without the laugh riot of gay-bashing, teen shame, adult shame, shame-shame, and the internalized homophobia of lived gay experience.”

Queer heteroseksualiteit moet niet verward worden met hetero queer mensen en ervaringen.

Vlag

Eerste vlag

queer

Een van de eerste vlaggen die specifiek als “queer flag” is gemaakt, is gemaakt door Pastelmemer op of voor 17 augustus 2015.

 • De tinten roze naast elkaar en de tinten blauw naast elkaar staan voor zelfde-gender attractie.
 • De oranje en groene tinten staan voor non-binaire mensen.
 • Zwart en wit staan voor aseksuele, aromantische, en agender spectrum mensen.

Chevon-vlag

queer

De meest bekende queer vlag is de chevon vlag, die zijn oorsprong vond met een vlag gemaakt door Tumblr gebruiker istudyhumanhope op 3 oktober 2016.

 • Lavendel werd gebruikt omdat het een queer kleur is.
 • Wit is gebruikt omdat in wit licht alle kleuren van de regenboog te zien zijn.
 • De vorm werd gekozen omdat het niet ‘straight’ is.

Chevon-vlag alternatief

queer

Een alternatieve versie werd gemaakt door Bizexuals op 4 oktober 2016 vanwege klachten dat het origineel een zintuiglijke trigger was. Deze versie had een zuiver witte achtergrond, maar op 5 oktober 2016 werd de bovenstaande versie met een gebroken witte achtergrond gemaakt.

 • De gebroken witte achtergrond vertegenwoordigt dat de identiteit queer is, en de inherente niet-straightness van queer-identiteit.
 • De chevron doet denken aan militaristische beeldtaal, en herinnert iedereen aan de trots van queer mensen op de radicale anti-assimilatie van de queeridentiteit.

Nog een alternatief