automatische concepten

Managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes

Managementdrives is een manier om het beste uit een team of organisatie te halen door persoonlijke drijfveren te ontdekken en in kaart te brengen. Drijfveren worden in deze methode omschreven als ‘de basis van gedrag, wat een persoon motiveert, wat iemand in beweging zet’. Het uitgangspunt is dat je door elkaars drijfveren en kracht te kennen samen kunt groeien.

De managementdrives-methodologie meet en maakt duidelijk wat een team of een persoon motiveert. Managementdrives doet dat met behulp van zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. De kleuren bieden meteen een gezamelijke taal of een manier om elkaar te begrijpen. Denk aan iemand die zegt ‘ik ben daar erg blauw in’, of ‘mijn team werkt erg rood’.

Online vragenlijst

De basis van de methode bestaat uit het invullen van een online vragenlijst van 20 minuten die de motieven van mensen in een werkomgeving in kaart brengt. De managementdrives-test identificeert 6 mogelijke drijfveren die betrekking hebben op je werkomgeving.

Deze drijfveren worden onderscheiden door kleuren, die helpen verklaren waarom mensen zich gedragen, interpreteren, handelen of voelen zoals ze doen. Elke persoon wordt volgens de methode gedreven door een unieke combinatie van drijfveren.

Betekenis van de kleuren

managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes
De managementstijl van de zes kleuren / drijfveren volgens het profielboek

Geel

Geel vertegenwoordigt de drijfveer die probeert te analyseren, doorgronden en te begrijpen.

Groen

Groen vertegenwoordigt de drijfveer die mensen en sociale relaties centraal stelt.

Oranje

Oranje vertegenwoordigt de drijfveer die het nastreven van vooruitgang, prestaties en resultaten centraal zet.

Blauw

Blauw vertegenwoordigt de drijfveer die zekerheid, duidelijkheid nastreeft door orde en structuur te creëren.

Rood

Rood vertegenwoordigt de drijfveer waar durf, snelheid, kracht, tempo en besluitvaardigheid centraal staat.

Paars

Paars is de drijfveer die zoekt naar binding, veiligheid en vertrouwdheid en respecteert wat eerder al is vastgesteld.

Persoonlijk profiel

Na de test krijg je een persoonlijk profiel met verschillende grafieken. Hieronder volgt een voorbeeld daarvan, maar mensen zijn complex en iedereen is veel meer dan zijn of haar hokje. Daarom kun je de managementsdrivestest alleen bij gekwalificeerde partners afnemen, is je persoonlijk profiel uniek en kan alleen een gekwalificeerde partner je je resultaten geven en uitleggen. De test meet verder geen vaardigheden of competenties op welk gebied dan ook.

managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes
Voorbeeld persoonlijk profiel uit het profielboek

Logica

Inzicht in wat je motiveert en demotiveert. Dit geeft aan in welke mate de drijfveren bij jou passen. De grootste drijfveer vormt de gekleurde bril waarmee jij de wereld bekijkt. De drijfveren die in het balkje eronder staan zeggen iets over de volgorde van belangrijkheid van je drijfveren.

Verwerping

Aan welk soort gedrag, taken of situaties je een hekel aan hebt. In de verwerping staat in welke mate je een negatief beeld hebt van bepaalde drijfveren. Grote bollen kunnen een teken zijn van een sterke allergie. De lichtgedrukte bollen doen nauwelijks ter zake.

Energiebalans

Waar je energie van krijgt in een werkcontext. Je krijgt energie door te realiseren
wat je belangrijk vindt en je verliest energie aan de negatieve kanten van drijfveren.

Mindset

De totaliteit van je gedrag -wat je het liefst wilt tonen en welke je probeert te onderdrukken-. Als je mindset anders is dan wat je drijft, dan kan het betekenen dat je je bij situaties van overdruk of onderdruk anders gaat gedragen.

De kracht van de methode

Werken met managementdrives biedt concrete handvatten bij het benaderen van problemen op het gebied van persoonlijk leiderschap, teamprestaties en organisatieontwikkeling. De kracht van de kleurenmatrix ligt in het feit dat de kleuren in de matrix gebruikt worden om motieven en gedrag aan te geven, maar ook om een fase in de organisatieontwikkeling aan te geven en om een cultuur te interpreteren.

Bronnen

Een spannende kijk op leiderschap – Management Drives mastering leadership profielboek

Lees meer op managementdrives.com

Lees ook: De negen teamrollen van Belbin

Lees ook: 16 persoonlijkheidstypen: De Myers-Briggs Type Indicator