automatische concepten

Managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes

Wat zijn managementdrives?

Managementdrives is een manier om het beste uit een team of organisatie te halen door persoonlijke drijfveren te ontdekken en in kaart te brengen. Drijfveren worden in deze methode omschreven als ‘de basis van gedrag, wat een persoon motiveert, wat iemand in beweging zet’. Het uitgangspunt is dat je door elkaars drijfveren en kracht te kennen samen kunt groeien.

De managementdrives-methodologie meet en maakt duidelijk wat een team of een persoon motiveert. Managementdrives doet dat met behulp van zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. De kleuren bieden meteen een gezamelijke taal of een manier om elkaar te begrijpen. Denk aan iemand die zegt ‘ik ben daar erg oranje in’, of ‘mijn team werkt erg rood’.

Let op: De managementdrives-methode is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je deze methode gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies.

Online vragenlijst

De basis van de methode bestaat uit het invullen van een online vragenlijst van 20 minuten die de motieven van mensen in een werkomgeving in kaart brengt. De managementdrives-test identificeert 6 mogelijke drijfveren die betrekking hebben op je werkomgeving.

Deze drijfveren worden onderscheiden door kleuren, die helpen verklaren waarom mensen zich gedragen, interpreteren, handelen of voelen zoals ze doen. Elke persoon wordt volgens de methode gedreven door een unieke combinatie van drijfveren.

Betekenis van de kleuren

Geel

Geel vertegenwoordigt de drijfveer die probeert te analyseren, doorgronden en te begrijpen. Een valkuil is dat iemand met een gele drijfveer dingen complex en abstract kan maken en ontoegankelijk kan overkomen.

Groen

Groen vertegenwoordigt de drijfveer die mensen en sociale relaties centraal stelt. Een valkuil is dat iemand met een groene drijfveer dingen met de mantel der liefde kan bedekken en over inplaats van met anderen kan praten.

Oranje

Oranje vertegenwoordigt de drijfveer die het nastreven van vooruitgang, prestaties en resultaten centraal zet. Een valkuil is dat iemand met een oranje drijfveer opportunistisch kan zijn en moeite kan hebben zijn of haar succes te delen.

Blauw

Blauw vertegenwoordigt de drijfveer die zekerheid en duidelijkheid nastreeft door orde en structuur te creëren. Een valkuil is dat iemand met een blauwe drijfveer gesloten kan overkomen en dingen dicht kan willen regelen.

Rood

Rood vertegenwoordigt de drijfveer waar durf, snelheid, kracht, tempo en besluitvaardigheid centraal staat. Een valkuil is dat iemand met een rode drijfveer confronterend of heel direct kan zijn en snel van besluiten kan wisselen.

Paars

Paars is de drijfveer die zoekt naar binding, veiligheid en vertrouwdheid en de kunst van hun ambacht en tradities respecteert. Een valkuil is dat mensen met een paarse drijfveer te veel kunnen vasthouden aan het verleden en kunnen opereren in een kleine cirkel waar anderen buitenvallen.

De kleuren van de managementsdrives worden wel eens verward met het DISC-persoonlijkheidsprofiel: gedrag uitgelegd in vier kleuren. Dit zijn twee verschillende methodes, dus check van te voren of je dezelfde taal spreekt als je gesprekspartner.

Persoonlijk profiel

Na de test krijg je een persoonlijk profiel met verschillende grafieken. Hieronder volgt een voorbeeld daarvan, maar mensen zijn complex en iedereen is veel meer dan zijn of haar hokje. Daarom kun je de managementsdrivestest alleen bij gekwalificeerde partners afnemen, is je persoonlijk profiel uniek en kan alleen een gekwalificeerde partner je je resultaten geven en uitleggen. De test meet verder geen vaardigheden of competenties op welk gebied dan ook.

managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes
Voorbeeld persoonlijk profiel uit het profielboek

Logica

Inzicht in wat je motiveert en demotiveert. Dit geeft aan in welke mate de drijfveren bij jou passen. De grootste drijfveer vormt de gekleurde bril waarmee jij de wereld bekijkt. De drijfveren die in het balkje eronder staan zeggen iets over de volgorde van belangrijkheid van je drijfveren.

Verwerping

Aan welk soort gedrag, taken of situaties je een hekel aan hebt. In de verwerping staat in welke mate je een negatief beeld hebt van bepaalde drijfveren. Grote bollen kunnen een teken zijn van een sterke allergie. De lichtgedrukte bollen doen nauwelijks ter zake.

Energiebalans

Waar je energie van krijgt in een werkcontext. Je krijgt energie door te realiseren
wat je belangrijk vindt en je verliest energie aan de negatieve kanten van drijfveren.

Mindset

De totaliteit van je gedrag -wat je het liefst wilt tonen en welke je probeert te onderdrukken-. Als je mindset anders is dan wat je drijft, dan kan het betekenen dat je je bij situaties van overdruk of onderdruk anders gaat gedragen.

De kracht van de methode

Werken met managementdrives biedt concrete handvatten bij het benaderen van problemen op het gebied van persoonlijk leiderschap, teamprestaties en organisatieontwikkeling. De kracht van de kleurenmatrix ligt in het feit dat de kleuren in de matrix gebruikt worden om motieven en gedrag aan te geven, maar ook om een fase in de organisatieontwikkeling aan te geven en om een cultuur te interpreteren.

https://managementdrives.tumblr.com/post/28116957931

Bronnen

Een spannende kijk op leiderschap – Management Drives mastering leadership profielboek

Lees meer op managementdrives.com

Lees ook: De negen teamrollen van Belbin

Lees ook: 16 persoonlijkheidstypen: De Myers-Briggs Type Indicator

Over de auteur

Scroll naar boven