logisticus (istj)

Logisticus (ISTJ)

ISTJ (introversie, observatie, denken, beoordelen) is de vierlettercode die één van de 16 persoonlijkheidstypes op de Myers-Briggs Personality Indicator (MBTI) vertegenwoordigt.

Mensen met een ISTJ-persoonlijkheidstype zijn terughoudend, praktisch en stil. Ze genieten van orde en organisatie op alle gebieden van hun leven zoals in huis, werk, gezin en projecten. ISTJ’s waarderen loyaliteit in zichzelf en in anderen en leggen de nadruk op tradities.

Let op: De MBTI is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. Als je de MBTI gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies. (bron)

Opbouw van het ISTJ-persoonlijkheidstype

Dominant: Introvert observeren

Mensen die introvert observeren zijn gericht op het huidige moment en nemen een overvloed aan informatie over hun omgeving op. Ze hebben levendige herinneringen aan het verleden en vertrouwen op de herinneringen van deze ervaringen om verwachtingen voor de toekomst te vormen.

Secundair: Extravert denken

ISTJ’s zijn logisch en efficiënt. Ze zoeken graag naar rationele verklaringen voor gebeurtenissen. Ze focussen liever op de details dan dat ze denken aan abstracte informatie. Efficiënt en productief zijn is belangrijk voor mensen met dit persoonlijkheidstype. Ze waarderen kennis die direct toepasbaar is in de praktijk. ISTJ’s nemen beslissingen op basis van logica en objectieve gegevens in plaats van persoonlijke gevoelens.

Tertiair: Introvert voelen

ISTJ’s volgen vaak persoonlijke interpretaties op basis van hun interne set van waarden. Dit wordt vaak beschreven als een “instinct” of “onderbuikgevoel” over een situatie. Een ISTJ kan een beslissing op basis van logica nemen, om vervolgens te denken dat hij ook zijn gevoel moeten vertrouwen in plaats van alleen op de feiten letten.

Ondergeschikt: Extraverte Intuïtie

Hoewel dit een minder ontwikkeld en grotendeels onbewust aspect van de ISTJ-persoonlijkheid is, heeft dit wel degelijk invloed. Dit aspect van de persoonlijkheid geniet van nieuwe ideeën en ervaringen. Dit is het zwakste deel van de ISTJ’s persoonlijkheid, maar het ontwikkelen van deze kenmerken kan soms leiden tot een meer evenwichtige persoonlijkheid.

Belangrijkste kenmerken van een ISTJ

 • ISTJ’s zijn planners; ze houden ervan om de zaken goed op voorhand te plannen. Ze genieten van een ordelijk leven. Ze houden ervan om de dingen goed te organiseren en besteden veel aandacht aan details. Als er ergens chaos heerst kunnen mensen met dit persoonlijkheidstype niet tot rust komen totdat ze alles op orde hebben en het werk is voltooid.
 • ISTJ’s zijn zowel verantwoordelijk als realistisch. Ze gaan op een logische manier te werk om doelen te bereiken en projecten af te ronden en zijn in staat om in een gestaag tempo naar de realisatie van deze taken toe te werken. Ze kunnen afleidingen negeren en zich concentreren op een taak. Ze worden vaak omschreven als betrouwbaar.
 • ISTJ’s leggen ook veel nadruk op tradities en wetten. Zij geven er de voorkeur aan om regels en procedures te volgen die eerder zijn vastgesteld. In sommige gevallen kunnen ISTJ’s rigide en onverzettelijk lijken in hun verlangen om structuur te behouden.

Sterke punten

 • Detailgericht
 • Realistisch
 • Op het heden gericht
 • Oplettend
 • Logisch en praktisch
 • Ordelijk en georganiseerd

Zwakke punten

 • Veroordelend
 • Subjectief
 • Neigt ertoe om anderen de schuld te geven
 • Ongevoelig

Carrière of loopbaan van een ISTJ

Door hun behoefte aan orde doen ISTJ’s het beter in leer- en werkomgevingen met duidelijk gedefinieerde schema’s, duidelijke opdrachten en een sterke focus op de taak die voor handen is. Bij het leren van nieuwe dingen kunnen ISTJ’s het het beste iets leren dat direct nuttig toepasbaar is.

Concrete, feitelijke informatie spreekt ISTJ’s aan, terwijl theoretische en abstracte informatie alleen waarde heeft als ze er praktisch nut voor zien. ISTJ’s kunnen enorm veel energie steken in projecten die ze als waardevol beschouwen maar versplillen geen tijd en energie aan dingen die ze als nutteloos of onpraktisch beschouwen.

ISTJ’s doen het goed in carrières die orde, structuur en doorzettingsvermogen vereisen. Banen die te maken hebben met concrete feiten en cijfers zijn goede opties. Banen die nauwkeurigheid, respect voor regels en stabiliteit vereisen spreken mensen met een ISTJ-persoonlijkheid aan.

Voorbeelden van banen voor ISTJ’s zijn:

 • Accountant
 • Computerprogrammeur
 • Tandarts
 • Dokter
 • Bibliothecaris
 • Advocaat
 • Politieagent of rechercheur
 • Militair

Persoonlijke relaties van een ISTJ

ISTJ’s brengen liever alleen of met kleine groepen van goede vrienden door. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn meestal erg loyaal en toegewijd aan familie en vrienden, maar kunnen moeite hebben om hun eigen emoties en de gevoelens van anderen te begrijpen. Ze kunnen nogal terughoudend zijn en soms niet ingaan op de emotionele signalen die door andere mensen worden gegeven.

Als ze eenmaal dichtbij een persoon zijn en een begrip van de gevoelens en behoeften van die persoon ontwikkelen zullen ze veel moeite doen om die behoeften te ondersteunen.

Tips voor omgang met ISTJ’s

ISTJ-vriend

ISTJ’s kunnen het beste opschieten met vrienden die op hen lijken. Ze zijn serieus en netje maar houden er wel van om plezier te hebben. Ze zijn misschien niet bereid om snel nieuwe dingen te proberen, maar je kunt een goede vriend voor ze zijn door mee te doen aan hun hobby’s.

ISTJ-ouder

ISTJ-ouders zijn erg gericht op traditie en zijn goed in het bieden van veiligheid en stabiliteit aan hun kinderen. Kinderen van ISTJ-ouders vinden vaak dat hun ouders hen met zorg en respect behandelen en dat zij daarvoor ook dezelfde behandeling verwachten.

ISTJ-kind

Ouders van ISTJ-kinderen kunnen hun kinderen het best consistent gedrag en regelmaat bieden om zich veiliger te laten voelen. Het vasthouden aan routines, het langzaam invoeren van veranderingen en je kind de tijd geven om zich aan te passen aan nieuwe situaties zijn allemaal manieren om een ISTJ-kind te helpen.

ISTJ-partner

Hoewel ISTJ’s diepe gevoelens kunnen ervaren hebben ze vaak moeite om die kant van zichzelf te laten zien in romantische relaties. Je kunt een begripvolle partner zijn door niet te verwachten dat je partner zijn of haar ziel aan je ontbloot. Soms lijkt het erop dat je partner geen rekening houdt met je gevoelens, maar je kunt hem of haar meenemen in je zienswijze door rationeel feiten te presenteren en logische verklaringen te geven.

Verschil ISTJ-A of ISTJ-T

Naast de vier schalen van de Myers-Briggs speelt ook de identiteitsschaal een rol: ben je een assertief of turbulent persoonlijkheidtype?

Lees ook: Identiteit: assertief versus turbulent (-A of -T)

Lees meer

Scroll naar top