man in black leather jacket

Mensen met autisme voelen emoties en hebben empathie

Hardnekkige mythe

Het is een hardnekkige mythe dat mensen met autisme geen empathie hebben en emoties niet kunnen begrijpen. Veel mensen met autisme laten emoties niet op dezelfde manier zien als mensen zonder autistische aandoening (bron). Daarom is lange tijd gedacht dat mensen met autisme geen empathie hebben en geen gevoelens kunnen herkennen.

Rebecca Brewer en Jennifer Murphy onderzochten mensen met autismespectrumstoornissen en kwamen tot de conclusie dat zij wel empathie voelen. De onderzochte mensen met autisme gaven aan dat ze in sommige gevallen typische, of zelfs overdreven, empathie ervaren. Zo beschreef een van de vrijwilligers uitvoerig zijn intense empathische reactie op het verdriet van zijn zus bij een familie-uitvaart.

Gebrek aan empathie hangt niet samen met autisme

Brewer en Murphy onderzochten de overlap tussen autisme en alexithymie, een aandoening die gedefinieerd wordt door het moeilijk begrijpen van eigen emoties. Mensen met een hoge mate van alexithymie vermoeden wel dat ze een emotie ervaren, maar weten niet welke emotie het is. Ze kunnen verdrietig, boos, angstig of misschien gewoon oververhit zijn. Ongeveer 10 procent van de bevolking heeft alexithymie. Bij mensen met autisme bleek dat om 50 procent te gaan. (bron )

Brewer en Murphy onderzochten vervolgens of de alexithymie of het autisme de emotionele moeilijkheden veroorzaakt, waarvan mensen vaak aannemen dat ze zich voordoen bij mensen met autisme. Om dat te onderzoeken zijn de  empathie voor andermans pijn gemeten in vier groepen mensen: met autisme en alexithymie; met autisme maar niet met alexithymie;  met alexithymie maar niet met autisme; en met noch autisme noch alexithymie.

Daaruit bleek dat mensen met autisme maar zonder alexithymie normale niveaus van empathie hebben, terwijl mensen met alexithymie, ongeacht of ze autisme hebben, minder empathisch zijn. Autisme wordt dus niet geassocieerd met een gebrek aan empathie, maar alexithymie wel. ( bron )

Dat betekent niet dat mensen met alexithymie de emoties van anderen niet belangrijk vinden. Het onvermogen om woede te herkennen en te begrijpen kan het moeilijk maken om empathisch te reageren op woede. Maar alexithyme mensen weten dat woede een negatieve staat is en voelen mee met mensen die in die staat zijn.

Niet herkennen van emoties hangt niet samen met autisme

Autisme wordt geassocieerd met andere emotionele moeilijkheden, zoals het herkennen van iemands emoties. Hoewel deze eigenschap bijna universeel wordt geaccepteerd als onderdeel van autisme, is er weinig wetenschappelijk bewijs om dit begrip te onderbouwen.

Het herkennen van een emotie in een gezicht hangt deels af van informatie uit de mond en ogen.  Mensen met autisme, al dan niet met alexithymie, besteden minder tijd aan het kijken naar gezichten dan mensen zonder autisme. Maar mensen met autisme en zonder alexithymie scannen op dezelfde manier het gezicht als mensen zonder autisme. Alle mensen met alexithymie tonen veranderde patronen van het aftasten van de ogen en het gezicht. 

Brewer en Murphy bekeken het vermogen van mensen met alexithymie, autisme, beide aandoeningen of geen van beide, om emoties uit gezichtsuitdrukkingen te herkennen. Ook hier bleek dat alexithymie geassocieerd wordt met problemen in de herkenning van emoties, maar autisme niet. (bron) In een studie van 2012 vonden de onderzoekers bij Goldsmiths, Universiteit van Londen dezelfde resultaten met emotie in stemmen. ( bron )

Autisme en sociaal gedrag

Autisme heeft geen verband met weinig empathie voelen of moeite hebben met emoties te herkennen. Mensen met alexithymie hebben wel minder empathie en moeite met emoties te herkennen. Als mensen aannemen dat iemand met autisme geen empathie heeft, hebben ze het in de helft van de gevallen fout, omdat maar de helft van de mensen met autisme ook alexithymie heeft.

Een oorzakelijk verband, waarbij autisme alexithymie veroorzaakt of andersom, is er niet. Je kunt  autisme hebben zonder alexithymie en vice versa. Er zijn ook hoge percentages van alexithymie bij mensen met eetstoornissen, depressie, drugsmisbruik, schizofrenie en vele andere psychiatrische en neurologische aandoeningen.

Ga naar het platform voor mensen met autisme om jezelf en anderen te leren kennen.

Bronnen

  • Cook, R., Brewer, R., Shah, P., & Bird, G. (2014). Intact facial adaptation in autistic adults. Autism Research, 7(4), 481-490. 
  • Cook, R., Brewer, R., Shah, P., & Bird, G. (2013). Alexithymia, not autism, predicts poor recognition of emotional facial expressions. Psychological Science, 24(5), 723-732. 
  • Bird, G. & Cook, R. (2013). Mixed emotions: The contribution of alexithymia to the emotional symptoms of autism.  Translational Psychiatry, 3(7), e285.
  • Shah, P., Gaule, A., Bird, G., & Cook, R. (2013). Robust orienting to protofacial stimuli in autism. Current Biology, 23(24), R1087-R1088. 
  • Bernhardt, B. C., Valk, S., Silani, G., Bird, G., Frith, U., & Singer, T. (2013). Selective disruption of socio-cognitive brain networks in autism and alexithymia. Cerebral Cortex, 24(12), 3258-67. 
  • Bird, G., Press, C., & Richardson, D.C. (2011). The role of alexithymia in reduced eye-fixation in Autism Spectrum Conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 1556-1564. 
  • Press, C., Richardson, D.C., & Bird, G. (2010) Intact imitation of emotional facial expressions in autism spectrum conditions. Neuropsychologia, 48, 3291-3297. 
  • Bird, G., Silani, G., Brindley, R., White, S., Frith, U., & Singer, T. (2010). Empathic brain responses in insula are modulated by levels of alexithymia but not autism. Brain, 133, 1515-1525.
Scroll naar boven