person wearing white adidas Stand Smith sneankers

Persoonlijkheidstypen A B C D en (psychische) gezondheid

Onze persoonlijkheden spelen een belangrijke rol in het bepalen van ons gedrag en gewoonten, dus het is niet verwonderlijk dat je persoonlijkheidstype ook een verband heeft met je gezondheid.

Filosofen, artsen en onderzoekers hebben lang geprobeerd om verbanden te leggen tussen persoonlijkheid en lichamelijke gezondheid. In de tijd van de oude Grieken dachten Hippocrates en Galen dat er vier humores (of persoonlijkheidstypen) waren en dat elk verbonden was met de gevoeligheid voor bepaalde lichamelijke of geestelijke ziekten.

De belangstelling voor het onderwerp blijft tot op de dag van vandaag bestaan en onderzoek heeft uitgewezen dat persoonlijkheidskenmerken belangrijke voorspellers voor de gezondheid kunnen zijn. Studie heeft zelfs aangetoond dat de persoonlijkheidskenmerken die zich tijdens de kindertijd uitten, verband houden met de gezondheid op middelbare leeftijd. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat persoonlijkheidskenmerken verbonden zijn met andere belangrijke gezondheidskenmerken, waaronder de gezondheid en de algemene levensduur.

Type A

Type A-persoonlijkheid heeft een gedragsstijl waarbij sprake is van sterke betrokkenheid, in een onophoudelijk gevecht om meer te bereiken in minder tijd, als het moet tegen anderen in. Mensen die kenmerken vertonen van dit persoonlijkheidstype hebben de neiging om competitief, ongeduldig, gespannen, assertief en zelfs agressief te zijn.

Type A’s worden gezien als workaholics die er alles aan doen om vooruit te komen. Ze voelen vaak de behoefte om te domineren, zowel op het werk als in persoonlijke interacties, en kunnen hun gevoel van eigenwaarde en zelfbeeld ontlenen aan hun prestaties.

Dit persoonlijkheidstype werd voor het eerst beschreven in de jaren 1950. Onderzoek heeft het sindsdien in verband gebracht met een aantal negatieve gezondheidsresultaten. Sommige studies hebben een verband aangetoond tussen het type A-persoonlijkheid en hypertensie, verhoogde werkstress en sociaal isolement.

Oudere studies suggereerden dat er een verband bestond tussen het type A-persoonlijkheidstype en hartaandoeningen, maar verder onderzoek konden dit verband niet bevestigen.

Type B

Type B-gedrag kenmerkt zich door een rustige, geduldiger en minder gedreven manier van functioneren. Deze personen zijn ambitieus, maar als iets niet lukt, gaan ze op zoek naar een andere strategie. Mensen met een relaxte persoonlijkheid, vaak aangeduid als een type B persoonlijkheid, hebben de neiging om veel meer ontspannen en gemakkelijk te zijn dan hun type A tegenhangers.

Type B’s zijn meer gericht op het uitvoeren van taken voor het plezier in plaats van gedreven door een behoefte om te bereiken, te winnen, of te domineren. Dat wil niet zeggen dat Type B’s geen waarde hechten aan prestatie. Ze werken gestaag naar hun doelen toe, maar genieten ook van het proces en ervaren minder stress als ze niet winnen.

Als je dit persoonlijkheidstype hebt, heb je waarschijnlijk een lager risico op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen in verband met angst. Je hebt de neiging om van het leven te genieten, bent vrij goed in het omgaan met stress en hebt waarschijnlijk een goede kwaliteit van leven. Al deze factoren kunnen betekenen dat je minder kans hebt om negatieve gezondheidsresultaten te ervaren die verband houden met stress, woede en angst.

Ontspannen zijn kan wel betekenen dat je minder let op gezond leven.

Type C

Type C-personen behagen graag anderen, zijn terughoudend in het uiten van negatieve emoties, conformeren zich aan de omstandigheid en hebben sterk de neiging om met hulpeloosheid (hopeloosheid) te reageren op een stressvolle situatie.

Dit persoonlijkheidstype kan zowel voor- als nadelen voor je gezondheid hebben. Ze zullen beter de richtlijnen van een arts volgen, maar zich ook eerder hopeloos of hulpeloos voelen bij een negatieve gezondheidstoestand. Ze kunnen ook minder geneigd zijn om hulp te zoeken als er iets mis is,om geen last of ongemak voor anderen willen zijn. Wanneer ze geconfronteerd worden met een diagnose, kunnen ze de handdoek in de ring gooien en aannemen dat niets wat ze doen veel verschil zal maken.

Type D

Een Type-D-persoonlijkheid neigt tot overinterpretatie. In situaties die op meer manieren kunnen worden opgevat, kiezen deze personen vaak de negatieve uitleg. Daardoor voelen ze zich snel bekritiseerd, zien ze voortdurend potentiële conflicten en ervaren ze situaties snel als bedreigend. Ze zijn daarnaast slecht in zelfexpressie.

Stress, depressie, angst, woede en eenzaamheid worden dan ook vaak geassocieerd met de Type-D-persoonlijkheid. Het kan ook ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een studie suggereerde dat mensen met type D-persoonlijkheden een viervoudig risico op overlijden hebben in vergelijking met mensen met andere persoonlijkheidstypen.

Volgens een andere studie gepubliceerd in het tijdschrift Circulation: Cardiovasculaire kwaliteit en resultaten hebben mensen met dit persoonlijkheidstype hebben een drievoudig verhoogd risico op hartproblemen, waaronder hartfalen. De studie suggereerde ook dat ongeveer 20 procent van de  volwassenen het type D-persoonlijkheid hebben, met naar schatting 50 procent van de patiënten met hartproblemen die kenmerken van dit persoonlijkheidstype vertonen.

Over de persoonlijkheidstypes

Het feit dat je nu het best in een bepaald persoonlijkheidstype past, betekent niet dat je voor altijd vastzit aan die persoonlijkheid. Je persoonlijkheid is gebaseerd op verschillende factoren en maakt geen deel uit van je genetische code. Je ervaringen, je relaties en zelfs het voedsel dat je eet kunnen allemaal een impact hebben op je persoonlijkheid.

Als je veranderingen wilt aanbrengen, doe dat dan. Als je moe bent, een stressvolle omgeving hebt, de verkeerde baan hebt, slecht eet, verander het dan. Je zult merken dat je persoonlijkheid dan ook begint te veranderen.