man and woman smiling while holding brown heart shaped balloons

Heteroseksueel

Wat is heteroseksualiteit?

Heteroseksualiteit is romantische aantrekkingskracht, seksuele aantrekkingskracht of seksueel gedrag tussen personen van verschillende sekse of genders. Als seksuele geaardheid is heteroseksualiteit “een blijvend patroon van emotionele, romantische en/of seksuele aantrekkingskracht” voor personen van een ander gender; het verwijst ook naar “iemands gevoel van identiteit op basis van die aantrekkingskracht, gerelateerd gedrag en lidmaatschap van een gemeenschap van anderen die die aantrekkingskracht delen”.

Seksualiteit wordt vaak gelijk getrokken met romanticiteit, maar is niet voor iedereen hetzelfde. De romantische tegenhanger van heteroseksualiteit is heteroromantisch.

Heteroseksualiteit is een van de drie belangrijkste classificaties van seksuele orientatie, samen met biseksualiteit en homoseksualiteit, die elk deel uitmaken van het heteroseksueel-homoseksueel continuüm. Sommige mensen zijn echter van mening dat het beperken van seksuele classificatie tot een lineaire representatie niet de breedte of diepte van seksuele aantrekkingskracht en gedrag weerspiegelt.

Hoewel de term ‘hetero’ vaak gebruikt wordt om niet-LGBTQ+-mensen aan te duiden, is het mogelijk dat hetero’s deel uitmaken van de LGBTQ+-gemeenschap. Ze kunnen bijvoorbeeld transgender zijn of een andere genderidentiteit hebben. Ze kunnen ook aseksueel heteroromantisch of aromantisch heteroseksueel zijn, wat hen ook onderdeel van de LGBTQ+-gemeenschap maakt. Alleen cishets zijn geen onderdeel van de LGBTQ+-gemeenschap.

Biologie

De term heteroseksueel wordt meestal toegepast op mensen, maar heteroseksueel gedrag wordt waargenomen bij alle zoogdieren en andere niet-menselijke dieren.

Etymologie

Het woord heteroseksueel wordt etymologisch gevormd door de combinatie van Griekse έτερος heteros (wat “anders” of “ander” betekent) toe te voegen als voorvoegsel voor “seksualiteit”.

Vlag

heteroseksueel
Scroll naar boven