boy wearing pink long-sleeved top

Autisme bij vrouwen

Autisme vaker gediagnosticeerd bij jongens

“De autist” bestaat niet. En toch hebben veel mensen een klassiek beeld voor ogen: een contactgestoorde man met een obsessieve hobby. Dat het stereotype autist een man betreft lijkt logisch. Bij kinderen lijkt ASS ongeveer vier keer zo vaak bij jongens als bij meisjes voor te komen. Een studie van 2013 waarbij bijna 2.500 kinderen met autisme onderzocht werden toont echter aan dat autisme vaak niet gediagnosticeerd wordt bij meisjes. (bron)

Historisch gezien geloofden autismeonderzoekers dat er veel vrouwen met autisme waren. De Oostenrijkse kinderpsycholoog Hans Asperger (naar wie het Apergersyndroom is genoemd) bracht dat idee al in 1944 naar voren, net als de Britse psychiater Lorna Wing in 1981. Maar pas de laatste jaren is de wetenschappelijke gemeenschap echt begonnen met het onderzoeken van autisme onder vrouwen.

Wat is autisme?

Autisten zouden ‘een extreem mannelijk brein’ hebben, zei de Britse hoogleraar Simon Baron-Cohen in 2002. Ze zouden ‘systematisch denken en geen empathisch vermogen hebben’. Cohen deed deze uitspraak net voor het uitkomen van de nieuwe editie van het psychiatrisch handboek, DSM-5, die autismespectrumstoornis op een andere manier belicht.

Vroeger werd de aandoening onderverdeeld in subtypes, zoals het syndroom van Asperger. In de DSM-5 wordt autisme behandeld als een aandoening met een breed spectrum aan symptomen en ernst. Kenmerkend zijn ‘beperkingen in de sociale communicatie en interactie’ en ‘repetitief gedrag en specifieke interesses’. Onder dat laatste kenmerk valt ook sensorische overgevoeligheid (overprikkeling), een symptoom dat voorheen niet werd geregistreerd.

Meer camouflage bij vrouwen

De symptomen van autisme bij vrouwen lijken niet erg verschillend van die bij mannen. Onderzoekers geloven echter dat vrouwen en meisjes meer kans hebben om hun autisme-symptomen te camoufleren of te verbergen. (bron) Hoewel zowel mannen als vrouwen met autisme hun symptomen kunnen camoufleren, lijkt het bij vrouwen en meisjes dus vaker voor te komen. Dit zou kunnen verklaren waarom ze minder snel met autisme worden gediagnosticeerd. Dit verbergen komt vooral voor bij vrouwen aan de hoogfunctionerende kant van het autismespectrum.

Veel voorkomende vormen van verbergen zijn onder andere:

  • jezelf dwingen om oogcontact te maken tijdens gesprekken
  • grappen of zinnen van tevoren voorbereiden om in een gesprek te gebruiken.
  • het nabootsen van het sociale gedrag van anderen
  • het nabootsen van uitdrukkingen en gebaren

Het is belangrijk op te merken dat de studies die kijken naar de verschillen tussen autisme bij vrouwen en mannen heel klein of niet representatief zijn. Deskundigen hebben daarom nog steeds geen definitieve informatie over deze verschillen.Een van de grootste studies over dit onderwerp suggereert dat in vergelijking met mannen met autisme, vrouwen met autisme:

  • meer sociale problemen hebben, en problemen met de omgang met elkaar
  • minder vermogen om zich aan te passen
  • minder de neiging om zich te hyperfocussen op een onderwerp of activiteit
  • meer emotionele problemen hebben
  • meer cognitieve en taalproblemen hebben
  • meer probleemgedrag vertonen, zoals agressief worden

Er zijn nog veel meer grote, langdurige studies nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken over autisme bij vrouwen.

Misdiagnose en comorbiditeit

Geregeld is er bij mensen met autisme sprake van een misdiagnose of van een veel latere diagnose. Comorbiditeit speelt hierin een rol. Veel van de mensen met autisme hebben last van bijkomende klachten, zoals angsten of depressieve verschijnselen. (bron) Dat maakt het stellen van de juiste diagnose lastiger.

ASS kan ook samengaan met een persoonlijkheidsstoornis. Uit Zweeds onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen met autisme in ongeveer eenderde van de gevallen voldoen aan de criteria voor een persoonlijkheidsstoornis. (bron) Bij mannen is dat zelfs 65 procent. In de psychiatrie wordt vaak ten onrechte gedacht dat je óf ASS óf een persoonlijkheidsstoornis hebt, waardoor ASS niet snel wordt opgemerkt of niet wordt behandeld.

Ik denk dat ik autisme heb

Een juiste diagnose helpt bij het ontwikkelen van een stabieler zelfgevoel. Veel vrouwen lopen al decennia rond met het gevoel ‘anders’ te zijn. Weten wat er aan de hand is, kan helpen bij zelfacceptatie. Daarnaast zorgt een diagnose ervoor dat je op de juiste manier wordt behandeld.

Volwassen vrouwen die denken dat ze autisme kunnen hebben kunnen worden geconfronteerd met uitdagingen om een diagnose te krijgen en een behandeling te vinden. Er is geen simpele medische test die autisme kan diagnosticeren. Het kan een moeilijk proces zijn, dat vaak een bezoek aan verschillende soorten artsen vereist. Als je denkt dat je in het autismespectrum zit, maak dan een afspraak met de huisarts. Afhankelijk van de symptomen van kan de arts je doorverwijzen naar een psycholoog.

Probeer, indien mogelijk, naaste familieleden te vragen naar mogelijke tekenen of symptomen die je als kind hebt vertoond. Dit kan helpen om je arts of psycholoog een beter beeld te geven van je ontwikkeling als kind.

Zoek ook hulp bij lotgenoten. Het internet heeft het gemakkelijker dan ooit gemaakt om verbinding te maken met anderen, zelfs voor degenen met sociale angst, een van de symptomen van autisme.