topless man lying on bed

Demigender

Wat is demigender?

Demigender is een genderidentiteit waarbij je je gedeeltelijk, maar niet volledig als een bepaald gender identificeert. Het kan ook mensen beschrijven die zich op het nippertje verbonden voelen met een bepaald gender, maar niet genoeg om zich volledig als dat gender te identificeren.

Demigender personen identificeren zich vaak als non-binair en kunnen zich ook identificeren als transgender. Het tegenovergestelde van demigender is hypergender. Vergelijkbare genders zijn libragender, paragender en pseudogender.

Demigender als voorvoegsel van een gender

Van elk gender kan een demigenderversie bestaan door het voorvoegsel demi- toe te voegen voor het gender. Enkele veel voorkomende voorbeelden van demigenders zijn:

  • Demiboy: Gedeeltelijk een man of gedeeltelijk masculien.
  • Demigirl: Gedeeltelijk een vrouw of gedeeltelijk feminien
  • Demifluide: Gedeeltelijk genderfluide, waarbij het andere deel van je gender statisch is.
  • Demineutrois: Gedeeltelijk neutrois.
  • Deminonbinair: Gedeeltelijk non-binair.
  • Demixenine: Gedeeltelijk xenine of xenogender.

Demigender zijn betekent niet noodzakelijk dat je gedeeltelijk een specifiek gender bent en gedeeltelijk agender (hoewel het wel kan). Je kan bijvoorbeeld ook tegelijkertijd een demiboy en een demigirl zijn, wat betekent dat een deel van je gender een jongen is en het andere deel een meisje. Het ‘andere deel’ van je gender kan elk gender of combinatie van genders zijn.

Demigender als genderidentiteit op zich

Demigender kan ook een identiteit op zich zijn, voor mensen die zich gedeeltelijk verbonden voelen met het concept gender in het algemeen.

Scroll naar boven