het disc-persoonlijkheidsprofiel: gedrag uitgelegd in vier kleuren

Het DISC-persoonlijkheidsprofiel: gedrag uitgelegd in vier kleuren

Wat is DISC?

Het DISC-persoonlijkheidsprofiel is ontwikkeld door William Moulton Marston, die er in 1928 over publiceerde in zijn boek Emotions of Normal People.Het is een gangbaar model dat in werkplaatsen gebruikt wordt om te bepalen hoe werknemers het beste werken op basis van hun persoonlijkheidstype.

Let op: De DISC-methode is zeer populair, maar er is ook veel kritiek op vanwege de slechte validiteit en betrouwbaarheid ervan. In Nederland heeft DISC zich niet laten testen bij de Commissie Testaangelegenheden Nederland.  De British Psychological Society raadt het gebruik van DISC af als instrument in een professionele omgeving. Als je deze methode gebruikt wees dan voorzichtig met de betekenis die je hecht aan je resultaten en zie het niet als een gezondheids-, psychologisch of professioneel loopbaanadvies.

Elk persoonlijkheidstype levert een basisset van gedragingen. Weten welk gedrag je vertoont kan je helpen je aandacht te verfijnen in de richting van persoonlijk en professioneel succes. Door het DISC-Persoonlijkheidsprofiel toe te passen, profiteren werkgevers ervan dat ze meer over hun werknemers te weten komen, terwijl werknemers meer over zichzelf leren.

De DISC-methode

D: dominant

C: consciëntieus

I: Invloedrijk

S: stabiel

In het DISC-Persoonlijkheidsprofiel worden werknemers een reeks vragen gesteld, en hun antwoorden worden in het DISC-cirkeldiagram uitgezet in vier persoonlijkheidscategorieën. Omdat de DISC-beoordeling zich concentreert op vier hoofdgedragingen, is de DISC-persoonlijkheidstest vrij gemakkelijk te begrijpen. Elke combinatie van een of twee persoonlijkheidskenmerken kan worden samengevat tot verschillende kwaliteiten die op werksituaties kunnen worden toegepast.

Beter communiceren met collega’s, vrienden en familie

Wil je beter leren communiceren met anderen? Een veelgebruikte methode daarvoor is het aanduiden van gedragsstijlen met kleuren.Thomas Erikson leert je om op praktische en eenvoudige wijze het kleurenschema toe te passen. Omringd door idioten helpt je collega’s, vrienden en familie beter te begrijpen.

DISC is een persoonlijkheidsbeoordeling die menselijk gedrag analyseert door zich te richten op vier belangrijke gedragstypen.

 • D (Dominant, Daadkrachtig & Direct): Dit zijn de optimistische leiders. Ze stellen vaak wat-vragen en de kleur die met hen geassocieerd wordt is rood. De taak en het doel zijn voor hen belangrijk en ze nemen graag initiatief. Ze willen soms domineren en kunnen te kritisch en ongeduldig zijn, geen verantwoordelijkheid willen delegeren en als ze hun zin niet krijgen gaan dwarsliggen.
  Substijlen:
  • Beslisser: D (alleen hoog D)
  • Avonturier: D + I
  • Doorzetter: D + S
  • Pionier: D + C
 • I (Invloedrijk, Inspirerend & Interactief): Dit zijn de enthousiaste inspirators. Ze stellen vaak wie-vragen en de kleur die met hen geassocieerd wordt is geel. Ze nemen ook graag initiatief, hebben behoefte aan humor en zijn erg op de persoon gericht. Zelf hebben ze behoefte aan complimenten en erkenning en een positieve benadering.
  Substijlen:
  • Entertainer: I (alleen hoog I)
  • Inspirator: I + D
  • Bemiddelaar: I + S
  • Diplomaat: I + C
 • S (stabiel, Sociaal & Ondersteunend): Dit zijn de rustige, gemoedelijke mensen. Ze stellen vooral hoe-vragen en de kleur die met hen geassocieerd wordt is groen. De relatie is voor hen het belangrijkst en ze stellen zich vaak dienstbaar op. Ze houden makkelijk hun hoofd koel maar hebben wel tijd nodig voor verandering.
  Substijlen:
  • Dienstverlener: S (alleen hoog S)
  • Doener: S + D
  • Helper: S + I
  • Specialist: S + C
 • C (Consciëntieus, Correct & Calculerend): Dit zijn de analytische mensen en objectivisten. Ze stellen waarom-vragen en de kleur die met hen geassocieerd wordt is blauw. Logica is vooral belangrijk en emotie speelt zelden een rol in hun beslissingen.
  Substijlen:
  • Analyticus: C (alleen hoog C)
  • Strateeg: C + D
  • Raadgever: C + I
  • Perfectionist: C + S

De DISC-beoordeling wordt vaak op de werkplek gebruikt omdat ze op gedrag gericht is. Veel voorkomende resultaten van werknemers die de gedragstest doen zijn betere communicatie tussen verschillende afdelingen, kortere vergaderingen en een algemeen betere productiviteit. Dit leidt ook tot een minder stressvolle werkplek die gekenmerkt wordt door minder conflicten. Substijlen:

De kleuren van DISC worden wel eens verward met Managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes. Dit zijn twee verschillende methodes, dus check van te voren of je dezelfde taal spreekt als je gesprekspartner.

DISC-persoonlijkheidswiel

het disc-persoonlijkheidsprofiel: gedrag uitgelegd in vier kleuren

Het DISC-wiel bestaat uit acht segmenten – Beslisser, Motivator, Inspirator, Bemiddelaar, Supporter, Coördinator, Observator en Hervormer. Hoe dichter iemands profiel bij de rand van de schijf ligt, hoe sterker de bijbehorende neigingen.

Door teamleden op het wiel te plaatsen, kun je een gevoel krijgen voor de algemene stemming en je interacties aanpassen.

Beslisser

Beslissers worden aangetrokken door resultaten en uitdagingen. Ze worden graag op de proef gesteld. Ze nemen vastberaden, snelle en snelle beslissingen. Ze laten hun verantwoordelijkheidsniveau gelden. Doortastend en zelfgemotiveerd, soms bruusk, verwachten ze veel van anderen en van zichzelf.

Motivator

Motivators hebben een extraverte houding. Ze zijn bekwame communicatoren en geven hun enthousiasme door aan hun team en hun familie. Ze plannen de toekomst en gebruiken hun intuïtie om nieuwe projecten voor te stellen, ook al zijn die riskant.

Inspirator

Inspirators voelen zich aangetrokken tot sociale interactie. Ze beschikken over een enorm netwerk van contacten. Optimistisch en vriendelijk, gaan ze vooruit en beïnvloeden ze de mensen om hen heen. Ze zijn spraakzaam en welsprekend.

Bemiddelaar

Bemiddelaren zijn mensgericht. Ze geven voorrang aan teamwerk in een harmonieuze omgeving. Ze kunnen goed luisteren en zetten mensen op de eerste plaats.

Supporter

Supporters voelen zich aangetrokken tot harmonie. Ze denken aan anderen vóór zichzelf en praten op een kalme manier. Ze zijn paternalistisch en beschermend, geven voorrang aan gevoelens en streven naar consensus, maar kunnen soms ontploffen.

Coördinator

Coördinatore hebben een introverte houding. Ze leggen zich neer bij hun omgeving. Ze zijn betrouwbaar en toegewijd, coördineren hun werk en geven de voorkeur aan diplomatie en samenwerking. Ze hechten belang aan gevestigde rollen en procedures.

Observator

Observatoren voelen zich aangetrokken tot regels en procedures. Ze nemen veilige, voorzichtige beslissingen na het analyseren en evalueren van de feiten en de (kwantificeerbare) gegevens op een rationele manier. Ze kunnen mechanisch overkomen. Ze bedenken en respecteren kwaliteitsnormen.

Hervormer

Hervormers zijn taakgericht. Ze analyseren situaties en problemen op een objectieve, resultaatgerichte manier. Ze geven blijk van sterke organisatorische vaardigheden. 

Lees meer

Lees ook: Managementdrives: drijfveren uitgelegd in zes kleurcodes

Lees ook: De negen teamrollen van Belbin

Lees ook: 16 persoonlijkheidstypen: de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Scroll naar boven