Multiflux

Multiflux of multigenderflux is een overkoepelende term om iemand aan te duiden die genderflux is met meerdere genders. De genders kunnen onafhankelijk van elkaar fluctueren, of hun fluctuaties kunnen op een of andere manier met elkaar verbonden zijn.

Multiflux omvat:

  • bigenderflux / biflux (twee genders),
  • trigenderflux / triflux (drie genders),
  • quadgenderflux / quadflux (vier genders),
  • quintgenderflux / quintflux (vijf genders),
  • polyflux (veel genders),
  • omnigenderflux / pangenderflux (alle genders of de meeste denkbare genders)
  • nonbinairflux (tussen binair transgender en nonbinair).

Wie niet in een van deze labels past, kan de term multiflux als specifiek label gebruiken.

Multiflux is een vorm van multigender.

Geschiedenis en vlag

De term werd op of vóór 28 maart 2018 door Vividals op de genderwiki gecreeerd. De vlag werd door dezelfde persoon gemaakt op 15 april 2018.

multiflux

De vlag en kleuren hebben geen specifieke of bekende betekenis.

Scroll naar boven