people walking on road

Genderflux

Wat is genderflux?

Genderflux is een genderidentiteit waarbij de genderintensiteit varieert in de tijd. Het is een vorm van genderfluïditeit die varieert tussen één of meer genderidentiteiten en agender zijn.

Flux-identiteiten

Genderflux mensen kunnen schommelen van zich 0% een bepaald gender voelen (agender), tot zich 100% een bepaald gender voelen. Tussen die uitersten zit onder andere het zich enigszins een gegeven gender voelen, (libragender), tot het zich gedeeltelijk een gegeven gender voelen, (demigender) tot het zich grotendeels, maar niet helemaal een gegeven gender voelen, (paragender).

Genderflux mensen kunnen zich ook identificeren als non-binair, genderqueer en/of transgender. Het achtervoegsel -flux kan op elk gender toegepast worden om aan te geven dat de intensiteit van dat gender fluctueert.

Een girlflux-individu kan bijvoorbeeld schommelen van agender, naar librafeminine, naar demigirl, naar paragirl, naar volledig vrouwelijk.

Als iemand meerdere genders heeft die in intensiteit fluctueren, kan hij/zij/hen zich identificeren als multiflux of multigender. Als slechts een deel van iemands gender fluctueert, waarbij het andere deel statisch is, kunnen ze zich ook identificeren als demiflux. Iemand wiens gender zowel fluïde als fluctuerend is, kan zich identificeren als fluïdiflux.

Genderflux versus genderfluïditeit

Hoewel genderfluïde mensen soms agender kunnen zijn, zijn ze niet noodzakelijk genderflux. Genderfluxe mensen veranderen over het algemeen niet van gender, alleen van de intensiteit van hun gendergevoel.

Zo kan een boyflux persoon alleen agender, jongen, demiboy, en andere variërende niveaus mannelijkheid ervaren. Iemand die uitsluitend boyflux is zal nooit genders ervaren die niet agender, man, of gedeeltelijk man zijn. Een genderfluïde persoon kan zich daarentegen agender, jongen, meisje, en alle andere genders voelen.

Hoewel genderflux een specifieke vorm van genderfluïditeit is, mogen de termen genderfluïde en genderflux niet door elkaar gebruikt worden.

Geschiedenis

De term genderflux werd bedacht door Tumblr gebruiker Deergoths in 2014. Hen beschrijft het als “Genderflux betekent dat je interne gevoel van hoe gendered je bent met de tijd varieert. De ene dag kun je je echt gendered voelen, en de volgende dag kun je een heel zwak gevoel van gender hebben, of je helemaal niet gendered voelen. Terwijl genderfluïditeit een verschuiving tussen verschillende seksen is, is genderflux meer een variërende intensiteit.”

Vlag

genderflux

De genderflux vlag heeft zes strepen:

  • donkerroze voor vrouwen,
  • lichtroze voor demigirls,
  • grijs voor agender,
  • lichtblauw voor demiboys,
  • donkerblauw voor mannen,
  • geel voor non-binaire genders.
Scroll naar boven