pink and white smoke illustration

Multigender

Multigender is een term voor iedereen die meer dan één genderidentiteit ervaart. Het valt onder de paraplu’s non-binair en transgender. Het kan worden gebruikt als een op zichzelf staande genderidentiteit, of als overkoepelende term voor andere identiteiten die bij deze beschrijving passen.

Multigenderidentiteiten omvatten:

 • bigender (twee genders),
 • trigender (drie genders),
 • quadgender (vier genders),
 • quintgender (vijf genders),
 • polygender (veel genders),
 • pangender (alle genders),
 • genderfluïditeit (variabel gender).

Multigender mensen kunnen deze genderidentiteiten tegelijk ervaren waardoor ze kymenisch zijn, of hun genderidentiteit kan in de loop van de tijd veranderen, waardoor ze genderfluïde zijn. Als iemand schommelingen in de intensiteit van die genders ervaart, zou hij of zij mogelijk multiflux kunnen zijn. De genders die ze ervaren kunnen mannelijk, vrouwelijk en/of eventuele niet-binaire identiteiten zijn.

Multigender mensen kunnen twee of meer genderidentiteiten tegelijk ervaren, of hun genderidentiteit kan in de loop der tijd veranderen (genderfluïde). De genderidentiteiten die zij ervaren kunnen mannelijk, vrouwelijk, non-binair of genderloos/agender zijn.

Multigender mensen kunnen zich als zodanig identificeren, ongeacht hun genderuitdrukking, toegewezen (geboorte-)sekse of seksuele orientatie.

Inhoud van dit artikel:

Geschiedenis

Polygender werd in 1995 voor het eerst omschreven als het hebben van “kenmerken van meerdere genders, waarbij het concept van slechts twee genders opzettelijk weerlegd wordt”. In 1998 werd het woord polygender gebruikt in een transgender gemeenschap op het internet, Sphere genaamd, als een overkoepelende term voor trans personen wier genders buiten het binaire vielen.

Vlag

Polygendervlag

multigender

De polygendervlag werd door een onbekende gebruiker gemaakt vóór juli van 2015.

 • blauw en roze staan voor respectievelijk mannelijkheid en vrouwelijkheid, en voor wie zich gedeeltelijk mannelijk/vrouwelijk voelt.
 • geel is voor genders buiten het binaire.
 • zwart is voor wie zich gedeeltelijk agender voelt.
 • grijs is voor degenen wier genders veranderen of schommelen.

Multigendervlag

multigender

De multigendervlag werd door een onbekende gebruiker gemaakt op of vóór 16 januari 2016. Het is onbekend of het een betekenis heeft.

Nieuwere alternatieven

multigender

Hahahjdgehejeh’s versie van de vlag werd gemaakt op de 29 november 2020.

 • paars staat voor tegelijk gedeeltelijk mannelijk en vrouwelijk zijn.
 • roze staat voor gedeeltelijk vrouwelijk gender zijn.
 • oranje staat voor het gedeeltelijk zijn van een gender dat buiten het mannelijk-vrouwelijk spectrum valt.
 • wit/lichtgrijs staat voor gedeeltelijk genderloos of agender zijn.
 • geel staat voor gedeeltelijk een neutraal gender zijn. Groen staat voor het zijn van meerdere genders tegelijk.
 • blauw staat voor gedeeltelijk mannelijk-gender zijn.
multigender

De kleuren op Samonaspectrum’s mutligendervlag zijn :

 • wit voor de snelle beweging van genderidentiteit of het gevoel voorbij genderidentiteit te zijn,
 • geel voor de mix van twee of meer genders tegelijk,
 • roze voor vrouwelijke genders,
 • blauw voor mannelijke genders,
 • paars voor non-binaire genders,
 • zwart voor alle andere mogelijke genders.

Over de auteur

Scroll naar boven