people hugging each other in the middle of crowd

Multiseksueel (m-spec)

Wat is multiseksueel of m-spec?

Multiseksualiteit (ook bekend als pluriseksualiteit of soms biseksualiteit) is een overkoepelende term voor elke vorm van aantrekking tot meer dan één biologische sekse of gender. Het is synoniem met m-spec (multiseksueel spectrum), samen met alle andere termen die aantrekkingskracht tot meerdere genders beschrijven. Het kan mensen beschrijven die panseksueel, polyseksueel, omniseksueel zijn, of het kan gebruikt worden als een op zichzelf staande seksuele oriëntatie.

Het tegenovergestelde van multiseksueel is monoseksueel. De romantische tegenhanger van multiseksueel is multromantisch.

Multiseksueel vs. biseksueel

Multiseksueel of m-spec omvat termen om alle seksualiteiten te beschrijven die zich tot meerdere genders aangetrokken voelen. Veel m-spec mensen die zich niet als biseksueel identificeren willen niet dat hun identiteit een subtype van biseksueel is, vandaar dat niet is gekozen voor bi-spec. Deze mensen identificeren zich vaak met andere termen dan biseksueel, omdat andere termen hen vaak in staat stellen hun persoonlijke ervaring van aantrekkingskracht met meer nauwkeurigheid over te brengen.

Hoewel sommige mensen die andere labels gebruiken zich naast dat andere label ook als biseksueel identificeren, verbinden andere mensen zich niet met het label biseksueel en voelen zich er niet prettig bij. Ze zijn liever de seksualiteit die ze zijn, dan dat ze gedwongen worden tot een etiket waarmee ze zich niet identificeren.

Dit wil niet zeggen dat met het gebruik van biseksueel als paraplu niet dezelfde dingen bereikt kunnen worden, alleen dat multiseksuele mensen de neiging hebben de voorkeur te geven aan het m-label omdat sommige mensen zich helaas niet meer veilig voelen binnen biseksuele gemeenschappen.

Vlag

multiseksueel (m-spec)
multiseksueel (m-spec)

De officiele vlag werd gemaakt op 13 februari 2019 door synp.

  • de paarse balk bovenaan vertegenwoordigt vrede,
  • wit vertekenwoordigt eenheid,
  • lichtblauw staat voor vrijheid,
  • de roze/magenta balk staat voor liefde en medeleven.

De m-spec vlag werd gemaakt door arco-pluris op 14 februari 2019. De kleuren zijn ontleend aan de biseksuele, polyseksuele, panseksuele, omniseksuele, triseksuele, quadseksuele en quintseksuele vlaggen. Oranje staat voor alle andere identiteiten en voor hen die zich alleen als multiseksueel identificeren en verder niets.

Over de auteur

Scroll naar boven