girl pm hammock

Bigender

Wat is bigender?

Bigender is een genderidentiteit waarbij iemand twee verschillende genderidentiteiten heeft. Bigender is een non-binaire genderidentiteit. Bigender mensen ervaren precies twee genderidentiteiten. Deze twee genderidentiteiten kunnen ‘man’ en ‘vrouw’ zijn, maar kunnen ook andere genderidentiteiten omvatten. Zo kan een bigender persoon bijvoorbeeld vrouwelijk en neutrois zijn.

Bigender mensen hoeven beide genders niet in gelijke mate te ervaren. Eén of beide van hun genders kunnen ook fluïde of fluctuerend zijn, in welk geval ze zich als bigenderflux of genderfluïde kunnen identificeren. Bigender mensen kunnen zich ook identificeren als multigender, transgender of non-binair.

Mensen die meer dan twee genders ervaren kunnen trigender, quadgender, multigender, enzovoorts zijn.

Bigenders kunnen elke seksualiteit hebben en mogen niet verward worden met biseksuele mensen.

Genderexpressie

Bigenders kunnen elke genderexpressie hebben, maar velen geven er de voorkeur aan om te worden gezien als androgyn of veranderen hun uiterlijk en kleding om meer mannelijk of vrouwelijk te zijn, afhankelijk van hun huidige identiteit.

Bigender mensen kunnen willen dat hun lichaam eigenschappen van beide genders reflecteert, of op sommige momenten dat willen en op andere momenten niet. Niet alle bigenders willen hun uiterlijk aanpassen. Sommige bigendermensen kunnen ervoor kiezen om in transitie te gaan zodat hun lichaam beter aansluit bij hun genderidentiteit, maar niet alle bigenders hebben die behoefte.

Geschiedenis

 • andrEen van de eerste geregistreerde gevallen van het gebruik van het woord bigender komt van een trans-organisatie genaamd het Human Outreach and Achievement Institute in de jaren 1980, die “bigender” definieerde als een soort androgyn, waarbij de laatste gedefinieerd werd als “een persoon die comfortabel beide alternatieve genderrollen kan uitdrukken in een verscheidenheid van sociaal aanvaardbare milieus”.
 • De modernere definitie van bigender komt van Gary Bowen die in zijn publicatie Dictionary of Words for Masculine Women uit 1995 bigender-zijn definieerde als “het hebben van twee genders, daarin culturele kenmerken uitend van zowel mannelijke en vrouwelijke rollen.”
 • Een artikel uit 1997 over het “gendercontinuüm” in International Journal of Transgenderism merkte op dat “iemand die zich zowel vrouw als man voelt of gedraagt zich als bi-gender kan identificeren”.
 • Een onderzoek uit 1999 van het San Francisco Department of Public Health merkte op dat, onder de transgender gemeenschap, minder dan 3% van degenen die bij de geboorte een mannelijk gender toegewezen kregen en minder dan 8% van degenen die bij de geboorte een vrouwelijk gender toegewezen kregen zich als bi-gender identificeerde.

Etymologie

De term bigender kan letterlijk vertaald worden als’ twee genders’ of’ dubbele gender’.

Vlag

Oorspronkelijke vlag

bigender

De oorspronkelijke bigender vlag werd gemaakt door no-bucks-for-this-doe. De datum van ontstaan is onbekend, maar hij bestond in ieder geval vóór 30 juli 2014.

Er zijn geen bevestigde kleurbetekenissen voor de meeste kleuren, maar aangenomen wordt dat de kleuren staan voor:

 • blauw: mannelijkheid/mannelijkheid
 • roze: vrouwelijkheid/vrouwelijkheid,
 • paars:androgynie of een mengeling van genders
 • wit is van het wit in het midden van de transgendervlag, dat staat voor non-binaire identiteiten en het niet-binaire karakter van deze identiteit vertegenwoordigt. Wit kan ook staan voor een verschuiving van het ene gender naar het andere.

Deze vlag is controversieel geworden door beschuldigingen dat de maker grof en transfoob zou zijn. De vlag wordt ook niet altijd op prijs gesteld omdat hij alleen gericht lijkt te zijn op man-vrouw bigender personen.

Alternatieve vlag

bigender

De populairste alternatieve bigendervlag werd gemaakt door een onbekende en kwam tot stand op of vóór 23 augustus 2015. Hij heeft ook onbevestigde kleurbetekenissen. De kleuren betekenen waarschijnlijk hetzelfde als de oorspronkelijke vlag, maar met een gele streep die waarschijnlijk staat voor non-binaire genders.

Alternatieve vlag pastelflowers

bigender

De alternatieve vlag door pastelflowers werd gemaakt op of vóór 9 januari 2015.

 • paars staat voor degenen die non-binair zijn.
 • donkerpaars neigt meer naar blauw, en stelt degenen voor die zich gedeeltelijk als mannelijk identificeren.
 • lichtpaars neigt meer naar roze, voor wie zich gedeeltelijk als vrouwelijk identificeert.
 • grijs staat voor degenen die zich gedeeltelijk als een non-binair gender identificeren.
 • wit staat voor genderfluïditeit.

Andere alternatieve vlaggen

Er bestaan veel alternatieve vlaggen, waarvan vele geen of een onbekende kleurbetekenis hebben, hoewel aangenomen kan worden dat de betekenis lijkt op die van de oorspronkelijke vlag.

Er bestaat ook een interseksevlag die vaak ten onrechte een bigendervlag genoemd wordt. Dit komt omdat de maker beweerde dat de vlag een bigendervlag was toen hij hem oorspronkelijk plaatste, maar later zei dat de vlag eigenlijk bedoeld was als interseksevlag.

Symbool

bigender

Het meest voorkomende bigendersymbool is een mengeling van vrouwelijk (Venus) symbool en mannelijk (Mars) symbool. Het symbool wordt het meest geassocieerd met bigender, maar het wordt soms ook gebruikt om intersekse of transgender weer te geven.

Scroll naar boven